Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NVOB lanceert 'woningkeur'

Datum nieuwsfeit: 06-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NVOB lanceert 'woningkeur'

Het NVOB pleit voor de landelijke invoering van `Woningkeur', een soort APK-keuring waarmee kan worden vastgesteld of woningen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Eigenaren van woningen die aan de eisen voldoen, ontvangen een Woningkeur-certificaat.

De heer J. Ravesloot, voorzitter van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), lanceerde dit idee vandaag tijdens de NVOB Zomerparty in Baarn. Met 4.300 aangesloten bedrijven is het NVOB Nederlands grootste ondernemersorganisatie in de bouwnijverheid.

Het ministerie van Economische Zaken heeft al eerder de Energie Prestatie Advisering (EPA) voor bestaande woningen geïntroduceerd. In de optiek van het NVOB is energiebesparing alleen een te beperkte aanpak. "Energiebesparende maatregelen zijn niet erg zinvol als het dak lekt, het voegwerk doorslaat of de kozijnen verrot zijn," aldus de heer Ravesloot. Woningkeur heeft betrekking op veel meer onderdelen. Het kijkt ook naar de algemene staat waarin de woning verkeert, een gezond binnenmilieu (inclusief geluidshinder), waterbesparing, de duurzaamheid van materialen, inbraakbeveiliging en brandveiligheid.

Met een toename van het aantal goedgekeurde woningen worden grote maatschappelijke belangen gediend, zoals besparing van elektriciteit, gas en water, verhoging van de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad en bestrijding van de inbraakcriminaliteit. Maar ook de individuele woningbezitter heeft baat bij de introductie van het Woningkeur: een gekeurde woning heeft een relatief hogere marktwaarde, lagere kosten voor energie en verzekeringspremies, terwijl preventief onderhoud kosten voorkomt.

Volgens de heer Ravesloot hebben naast de bouw ook rijksoverheid, gemeenten, marktpartijen en de installatiebranche belang bij de introductie van een landelijk Woningkeur. Hij nodigde deze partijen dan ook uit om de tafel te gaan zitten om gezamenlijk tot een praktische aanpak van het Woningkeur te komen.

De NVOB-voorzitter maakte ook van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de Vestigingswet. Drie jaar geleden is deze wet gemoderniseerd en vereenvoudigd en nu al overweegt het ministerie van Economische Zaken de wet af te schaffen. Het NVOB vreest dat afschaffing van de Vestigingswet desastreuze gevolgen zal hebben voor de bedrijfstak. Ravesloot: "Zonder de wet zullen grote aantallen nieuwe, startende ondernemers zich op de bouwmarkt storten. Beun de Haas, die wij tot nog toe te vuur en te zwaard bestrijden als een maatschappelijk kwaad, krijgt dan vrij spel. Ik voorspel u bij voorbaat dat het overgrote deel van die nieuwe toetreders binnen de kortste keren weer failliet gaat. Een spoor van vernieling achterlatend onder klanten, toeleveranciers en personeel." "Ongebreidelde concurrentie door bedrijfjes die aan geen enkele eis ten aanzien van opleiding, vakmanschap en ondernemerschap hoeven te voldoen, leidt bovendien tot afkalving van de prijzen en uitholling van de toch al lage winstmarges. Het gevolg zal zijn dat bouwbedrijven geen geld meer overhouden voor maatschappelijke doelen als kwaliteitsverbetering, arbeidsomstandigheden, veiligheid, milieubeheer en technische innovatie."

Eregast op de Zomerparty, staatssecretaris J.W. Remkes van VROM, ging in zijn toespraak in op de kansen voor de kleinere en middelgrote bedrijven in de bouw. Tegenover een dalende productie van nieuwbouwwoningen staat een stijging in het (groot)onderhoud.

Oorzaak van deze toename ligt volgens Remkes in de stedelijke vernieuwing en de toenemende vraag naar kwaliteit. De staatssecretaris ziet hierin kansen voor de kleinere en middelgrote bouwbedrijven. "Het Midden- en Kleinbedrijf in de bouw heeft door zijn omvang en platte organisatie alle mogelijkheden in zich om flexibel te opereren. Ook is men in staat om zeer direct met de klanten te communiceren en zodoende maatwerk te leveren. Die kennis en kunde is van essentieel belang om te kunnen opereren in de belangrijke groeimarkt van onderhoud en herstel en binnenstedelijke nieuwbouwactiviteiten."

Maar ook in de nieuwbouw ziet de staatssecretaris kansen. In de actualisering van VINEX is het streven opgenomen naar ongeveer een derde vrije kavels, waar de toekomstige bewoner zelf een architect en een aannemer in de hand neemt.

Baarn, 6 juli 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie