Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatieuitwisseling politie en bedrijven nader geregeld

Datum nieuwsfeit: 07-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE JUS

www.justitie.nl

Min. van Just/Informatieuitwisseling politie en .

Wijnand Stevens
070 370 6857

3815

07.06.1999

INFORMATIEUITWISSELING TUSSEN POLITIE EN BEDRIJVEN WORDT NADER

GEREGELD

Er komen nieuwe eenduidiger regels voor het verstrekken van informatie door bedrijven aan de politie. Bedrijven moeten in de toekomst op verzoek van een opsporingsambtenaar adresgegevens (NAW-gegevens) van klanten verstrekken ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten. Er komt eerst een wetswijziging die dat regelt voor de telecommunicatiesector, daarna volgt een wettelijke regeling voor andere sectoren. Dat is het voornemen van minister A.H. Korthals van Justitie, mede op basis van onderzoek naar de huidige praktijk van gegevensverstrekking. In opdracht van Justitie is onderzocht of nieuwe wetgeving nodig is. De gegevensverstrekking vindt nu plaats op grond van de algemene privacyregels in de Wet persoonsregistraties. Die regels blijken onvoldoende toegespitst op de praktijk van de opsporing.

Het Wetboek van strafvordering kent enkele specifieke bevoegdheden tot het vorderen van gegevens van derden. Deze bevoegdheden zijn meestal alleen toepasbaar in specifieke situaties zoals bijvoorbeeld in geval van een huiszoeking of bij inbeslagneming. Voor het verstrekken van gegevens buiten die situaties gelden de regels van de algemene privacywetgeving, te weten de Wet persoonsregistraties (Wpr). Volgens die wet mogen gegevens aan de politie worden verstrekt .op grond van dringende en gewichtige reden voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad. (art 11 lid 2 Wpr). De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze afweging ligt bij het bedrijf dat de gegevens verstrekt.

In de praktijk blijkt de politie, zeker in de beginfase van een onderzoek, vaak behoefte hebben aan globale informatie die van instellingen of particulieren is te verkrijgen. Daarbij is te denken aan tenaamstellingen, adresgegevens, locatiegegevens van huizen, loodsen en dergelijke. Daartoe worden vaak (semi-)overheidsinstanties maar ook bedrijven bevraagd. Van een zorgvuldige afweging of de redenen voor verstrekking aan de politie voldoende dwingend of gewichtig zijn, is vaak nauwelijks sprake. De onderzoekers concluderen dan ook dat de werking van de Wpr beperkt is en niet de regulerende werking heeft die gewenst is. Politie en bedrijven hanteren in de praktijk vaak eigen werkafspraken om tot regulering te komen. De onderzoekers concluderen dat verheldering en vereenvoudiging van de wettelijke regels noodzakelijk is.

Het wetsvoorstel dat nu wordt voorbereid betreft alleen het verstrekken van NAW-gegevens door bedrijven in de telecommunicatiesector. Bij de bevoegdheid wordt bepaald dat de opsporingsambtenaar proces-verbaal moet opmaken van de vordering tot informatieverstrekking. De minister is van plan ook een soortgelijke regeling te maken voor andere sectoren.

---------------

...NOOT VOOR DE REDACTIE.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie