Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek naar extra brugvariant Roosteren

Datum nieuwsfeit: 07-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Onderzoek naar extra brugvariant roosteren


105/99

Maastricht, 7 juli 1999

ONDERZOEK NAAR EXTRA BRUGVARIANT ROOSTEREN

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten een extra variant voor de brug bij Roosteren als volwaardig alternatief in de lopende Milieu-effectrapportage (MER-proces) mee te nemen. De ontsluiting van Holtum Noord en het voor meerlaagscontainervaart geschikt maken van het Julianakanaal in noordelijke richting zijn belangrijke elementen binnen Operatie Bottleneck. Bottleneck geeft een samenhangende visie op ruimtelijke, economische en infrastructurele ontwikkelingen in de regio Susteren, Born, Sittard. De brug bij Roosteren is hiervan essentieel. Voor de planvoorbereiding en de besluitvorming hierover wordt een MER opgesteld.

Bij de verschillende oplossingsvarianten is tot nu toe uitgegaan van tracés die aansluiten op een in zuidelijke richting verplaatste brug bij Roosteren. Eerder dit jaar hebben GS aan Provinciale Staten laten weten dat gezien de financiële mogelijkheden bij de uitvoering in fases wordt gewerkt. Bij die plannen gaat het om het verplaatsen van de brug bij Roosteren en het verleggen van de aansluitende provinciale weg N296 van Susteren naar Roosteren (zie onderdeel A op kaartbijlage).

De afgelopen maanden is binnen Bottleneck bekeken of er ook andere duurzame oplossingen mogelijk zijn binnen het beschikbare budget van in totaal f 135 miljoen. Uitgangspunt daarbij was en is dat kapitaalvernietiging zo veel mogelijk wordt vermeden. Ook moeten de tot nu toe bekende wensen uit de regio worden betrokken bij de plannen. Op basis van diverse discussies en verkenningen is nu een interessante variant naar voren gekomen. De variant omvat een vaste brug bij Roosteren, een verplaatste aansluiting op de autosnelweg A2, een nieuwe brug over die A2 en gelijktijdige ontsluiting bij Holtum Noord. Dit idee voldoet aan de gestelde randvoorwaarden en neemt minder ruimte in beslag. Een blijvende directe verbinding tussen de kernen Roosteren, Oud Roosteren en Dieteren blijft behouden. Verder lijkt het haalbaar om de brug in vaste vorm uit te voeren. Dit heeft gezien de functie van de provinciale weg N296 voordelen. Een goede eindoplossing lijkt hiermee in het verschiet te liggen (zie onderdeel B op kaartbijlage).

-2-

Streekplan
In overleg met de verschillende partijen binnen Operatie Bottleneck, waaronder Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten, hebben GS besloten de nieuwe variant als volwaardig alternatief in het lopende MER- proces mee te nemen. Definitieve besluitvorming vindt plaats binnen de kaders van het streekplan danwel nadere streekplanuitwerking. Een zorgvuldige proceduregang staat hierbij voorop. Met deze aanpak is de provincie Limburg bevoegd gezag geworden. Na het streekplan volgt het bestemmingsplan en daarbij is de gemeente Susteren weer aan zet. In september 1999 wordt in de informatievoorziening rond het streekplan meer gedetailleerd op de verschillende varianten ingegaan. Dit in samenhang met de overige Bottleneck projecten.
Naast de brug bij Roosteren komt er een beweegbare brug bij Echt zodat vierlaags containervaart mogelijk wordt. Gezien de beschikbare middelen binnen Bottleneck en de functie van de weg aldaar wordt deze brug, conform de eerdere berichten, beweegbaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie