Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht internationale verkiezingswaarneming

Datum nieuwsfeit: 07-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Mensenrechten, Goed Bestuur

en Democratisering (DMD)

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 7 juli 1999
Kenmerk DMD/BC-201/99
Blad /2
Bijlage(n) drie
Betreft Overzicht verkiezingswaarneming

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het schrijven van de griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken dd 9 juni jl., kenmerk Buza 44/99, inzake het verzoek om een overzicht van verkiezingen die de komende twaalf maanden zullen worden gehouden, de mogelijkheid van internationale waarneming alsmede Nederlandse deelname daaraan, kan ik U mede namens mijn ambtgenoot voor Ontwikkelingssamenwerking het volgende mededelen.

Een algemeen overzicht van verkiezingen in de periode 1999-2000, gepubliceerd door de International Foundation for Election Systems (IFES), treft U hierbij aan. Dit overzicht is aangevuld met enkele gegevens die dezerzijds bekend zijn, maar in het overzicht ontbreken.

Dit overzicht biedt overigens geen volledig inzicht in verkiezingen waarbij sprake zal zijn van internationale waarneming, c.q. de Nederlandse betrokkenheid daarbij. Internationale waarneming, c.q. de Nederlandse betrokkenheid daarbij, veronderstelt immers dat er sprake is van een uitnodiging door de desbetreffende autoriteiten, waarover vervolgens afstemming plaatsvindt in EU-kader. Recent is in dat verband overeengekomen een inventarisatie te maken van verkiezingen waarbij EU-waarneming wenselijk is, met inachtneming van in juni 1998 opgestelde richtlijnen (bijgevoegd). Aan de hand van deze inventarisatie zal de Nederlandse deelname -in het licht van specifieke Nederlandse betrokkenheid bij het desbetreffende land- worden bezien.

Op grond van deze richtlijnen is een voorlopig overzicht opgesteld van verkiezingen in de periode tot en met 2000 waarbij mogelijkerwijs sprake zal zijn van Nederlandse deelname aan verkiezingswaarneming (eveneens bijgevoegd).

Dit voorlopig overzicht biedt wellicht aanknopingspunten voor een inventarisatie van de belangstelling zijdens de leden Uwer Kamer voor deelname aan verkiezingswaarneming in de betrokken periode. Zoals U bekend, bestaat dezerzijds de bereidheid om, afhankelijk van de aard en omvang van de missie en de specifieke omstandigheden in het betrokken land, leden van de Eerste en Tweede Kamer in door de Regering uit te zenden missies op te nemen.

Een afschrift van dit schrijven zend ik aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van Uw Kamer, alsmede aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Bijlage bij brief Minister Buitenlandse Zaken kenmerk DMD/BC-201/99 dd 07/07/99

Mogelijke Nederlandse deelname aan verkiezingswaarneming

Besluitvorming afhankelijk van


*politieke ontwikkelingen in betreffende landen


*uitnodiging van desbetreffende autoriteiten


*EU-afstemming


*specifieke Nederlandse betrokkenheid

Midden-/Oost-Europa


- Bosnië: gemeenteraadsverkiezingen in april 2000


- Georgië parlementsverkiezingen in oktober 1999


- Kroatië: parlementsverkiezingen in september/oktober 1999


- Macedonië: presidentsverkiezingen september 1999


- Oekraine: presidentsverkiezingen op 31 oktober 1999


- Rusland: parlementsverkiezingen in december 1999

Afrika


- Ethiopië: parlementsverkiezingen in mei 2000


- Guinee Bissau: presidents- en parlementsverkiezingen op 28 november 1999


- Mozambique: presidents- en parlementsverkiezingen in oktober
1999


- Uganda: referendum m.b.t. invoering meerpartijenstelsel in juni
2000


- Tanzania: presidents-en parlementsverkiezingen in oktober 2000

Westelijk Halfrond


- Haïti: parlementsverkiezingen mogelijk najaar 1999 en presidentsverkiezingen in 2000


- Guatemala: presidents- en parlementsverkiezingen in november 1999

Azië


- Sri Lanka: parlementsverkiezingen in december 1999 en presidentsverkiezingen in januari 2000

Midden-Oosten

Jemen: presidentsverkiezingen in oktober 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie