Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Zuid-Veluwe zo min mogelijk versnipperen'

Datum nieuwsfeit: 08-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Gelderland

Zuid-Veluwe zo min mogelijk versnipperen

8 juli 1999

Nr. 99-273

De natuur en de natuurgerichte recreant moeten in de toekomst op de Zuid- Veluwe zo weinig mogelijk obstakels tegenkomen. Dat is in het kort de intentie die woensdagmiddag 7 juli op kasteel Middachten is uitgesproken en zwart-op-wit ondertekend door de provincie Gelderland, zes gemeenten en diverse terreinbeherende instanties. Met de ondertekening is een eerste stap gezet om concrete afspraken te gaan uitwerken. Alle partijen waren het er over eens dat hiermee een belangrijke kwaliteitsimpuls voor het gebied wordt gegeven.

De intentieverklaring is gestoeld op de visie Samenwerken aan een eindeloze Veluwe'. Deze is opgesteld door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap, het Nationale Park de Hoge Veluwe en het Gelders Particulier Grondbezit. De Provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem, Ede, Renkum, Rheden, Rozendaal en Wageningen hebben zich door hun handtekening achter deze visie geschaard.

Dit betekent dat alle partijen zich zullen inzetten om de belemmerende werking van verkeerswegen, spoorlijnen en andere obstakels voor de natuur en de natuurgerichte recreant te verminderen. Ook het samenhangend stelsel van wandel-, fiets- en ruiterpaden zal worden vergroot. De vrije wildbaan van de Veluwe moet bovendien worden verbeterd door de versnippering te verminderen. Een samenhangend verkeersbeleid moet ervoor zorgen dat er minder verkeer op de Veluwe komt. Hierbij blijven uiteraard woningen en recreatiebedrijven bereikbaar.

Als er al nieuwe wegen en spoorlijnen aangelegd moeten worden dan zodanig dat ze zo min mogelijke barrières vormen. Groene corridors tussen de Veluwe en haar omgeving moeten open worden gehouden. Daarnaast spreekt de intentieverklaring uit dat het beheer van het landschap gezamenlijk wordt opgepakt. Over de grenzen van het eigen bezit heen kijken' is daarbij het motto. Heel belangrijk is dat er gezocht gaat worden naar extra geld dat de kwaliteitsimpuls kan ondersteunen.

De ondertekening van de intentieverklaring in kasteel Middachten vond plaats in aanwezigheid van J. Pronk, minister van VROM, en mevrouw G. Faber, staatssecretaris van LNV. Zij lieten zich positief uit over de samenwerking. Mevrouw Faber zegde toe er op toe te zien dat er een goed afgestemd beleid over de Veluwe in alle nieuwe rijksnota's komt. Pronk benadrukte het belang van snel werken. Ook andere ministeries zoals Defensie (militaire oefenterreinen), Rijkswaterstaat (wegen en spoorlijenen) en Economische Zaken moeten hierbij betrokken worden. Dit overleg moet uitmonden in gezamenlijk beleid, een goede samenwerking. De ingezette koers kan dan dit najaar nog bezegeld worden de ondertekening van een breed (ook door de ministeries) gedragen document.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Communicatie, de heer J. Visser, tel. (026) 359 90 22, e-mail: (j.visser@prv.gelderland.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie