Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport: Recidive-onderzoek in Nederland

Datum nieuwsfeit: 08-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

Rapporten

WODC

Recidive-onderzoek in Nederland

Een overzicht van Nederlands onderzoek naar hernieuwd crimineel gedrag

B.S.J. Wartna

Onderzoeksnotities 1999/2

Bestelwijze

Samenvatting

In het kader van het WODC-project de Recidivemonitor heeft er in de loop van 1998 een inventarisatie plaatsgevonden van de Nederlandse publicaties op het terrein van het recidive-onderzoek. Meer dan 160 onderzoeksrapporten, wetenschappelijke artikelen en overzichtstudies waarin direct of indirect wordt verwezen naar gegevens over hernieuwd crimineel gedrag, werden ten behoeve van deze literatuurstudie doorgenomen. Drie vragen stonden bij de studie centraal:
* Op welke specifieke terreinen is er in Nederland recidive-onderzoek gedaan?

* Op welke wijze werd dit onderzoek uitgevoerd?
* Welke resultaten heeft het in grote lijnen opgeleverd?

Het Nederlands recidive-onderzoek kan wanneer men afgaat op het gebruik dat van de verzamelde gegevens wordt gemaakt, in vier categorieën worden ingedeeld:
a) Recidive als onderdeel van een daderprofiel. Bij dit type onderzoek maken de recidivegegevens deel uit van een beschrijving die van een bepaald dadergroep wordt opgesteld.
b) Onderzoek naar criminele carrières. Hier worden de gegevens gebruikt om de ontwikkeling en het verdere verloop van het delinquente gedrag in kaart te brengen.
c) Etiologisch onderzoek; waarin wordt gezocht naar de oorzaken van (herhaald) crimineel gedrag.
d) Effectstudies. De recidivegegevens vormen het materiaal waarmee het (relatieve) succes van een strafrechtelijke interventie wordt ingeschat.

Een goed voorbeeld van carrière-onderzoek is de studie van Block en Van der Werff (1991). Zij beschreven de criminele loopbanen van de meest actieve en gevaarlijke daders in Nederland en besteden daarbij aandacht aan de invloed van leeftijd op het verloop van de carrières en aan thema's als specialisatie en generalisatie, selectieve onschadelijkmaking en het voorspellen van nadere recidive. In de loop der jaren is in Nederland vanuit verschillende invalshoeken onderzoek gedaan naar de oorzaken van crimineel gedrag, de laatste jaren vooral vanuit het perspectief van de controle- of bindingstheorie van Hirschi. Etiologisch onderzoek is een bijzondere vorm van onderzoek naar criminele carrières. Naast een beeld van de oorzaken van criminaliteit, kan dit type onderzoek dus ook inzichten opleveren in de opeenvolging van de delicten die door een deel van de daders worden gepleegd.
Effectstudies vormen van de vier typen recidive-onderzoek de grootste categorie. In ruwweg veertig % van de bestudeerde publicaties worden de recidivegegevens gebruikt voor de evaluatie van strafrechtelijke interventies. Van der Werff (1978, 1986) zette op basis van een landelijke steekproef van daders de recidive behorend bij de verschillende sanctiesoorten op een rij. Naast deze algemene studies werd onderzoek gedaan onder tal van specifieke dadergroepen, waaronder ex-TBS-gestelden en dronken automobilisten. De laatste jaren vindt er veel onderzoek plaats naar het speciaal preventief effect van alternatieve sancties, zoals taakstraffen en andere experimentele afdoeningen voor jongeren en volwassenen.
Wat heeft het uiteenlopende Nederlandse recidive-onderzoek ons in grote lijnen opgeleverd? Heel globaal kan het volgende worden geconcludeerd. Uit het criminele carrière-onderzoek is duidelijk geworden dat het verloop van individuele criminele loopbanen zich niet eenvoudig laat beschrijven. Het vóórkomen van (officieel geregistreerde) recidive houdt weliswaar verband met daderkenmerken als leeftijd, sexe en de omvang van het strafrechtelijk verleden, maar de samenhang is te zwak om op grond van deze grootheden nauwkeurige voorspellingen te doen. Recent, longitudinaal zelf-rapport-onderzoek onder jeugdigen laat zien dat beginnende criminele carrières over het algemeen een zeer grillig verloop vertonen: het aantal en de ernst van de delicten die men over de jaren pleegt variëren sterk. Weerman (1998) brengt de schommelingen in criminele betrokkenheid in verband met wijzigingen in de banden die jongeren onderhouden met ouders, vrienden, school of werk. Een deel van de toe- en afname in het aantal gepleegde delicten kon namelijk worden verklaard door veranderingen in de leefomstandigheden, zoals verhuizingen, het verkrijgen van werk of een verandering in de gezinssituatie.
Veel aanwijzingen dat bepaalde strafrechtelijke interventies vanuit het oogpunt van speciale preventie succesvoller zijn dan andere, heeft het Nederlandse effect-onderzoek niet opgeleverd. De verschillen in recidive die zo hier en daar ten opzichte van de meer traditionele afdoeningen werden aangetroffen vallen in het voordeel van de nieuwe of experimentele interventies uit, maar zijn klein of gelden slechts voor een selectie van de daders die met deze afdoeningen te maken kregen. Het design van de meeste effectstudies laat echter veel te wensen over. En daarom is het beeld dat we van de werking van de meeste sancties hebben op zijn minst incompleet. Op dit moment weten we bijvoorbeeld niet welk deel van de algehele daderpopulatie recidiveert. Het laatste algemene recidive-onderzoek waaruit dat percentage bleek, dateert uit het begin van de jaren tachtig. Veel kleinere effectstudies hebben op hun beurt te lijden van een te korte doorlooptijd, kleine onderzoeksaantallen en het gebrek aan een (goede) vergelijkingsgroep. Om een defintief oordeel te kunnen vellen over de preventieve werking van strafrechtelijke interventies is grootschaliger en beter gecontroleerd onderzoek nodig. Er is in Nederland geen duidelijke onderzoekstraditie die garant staat voor accumulatie en actualisering van kennis en inzichten op het gebied van recidive. Een samenhangend probleem dat het onderzoek op dit terrein verder parten speelt is het gebrek aan eenduidigheid in de wijze waarop het recidivebegrip wordt gemeten. Met name bij de uitvoering van effectstudies is de eenheid in de aanpak van dit begrip ver te zoeken: er wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende gegevensbronnen, men houdt er verschillende definities van recidive op na en de recidivetermijn, dat is de periode waarover wordt nagegaan of men nieuwe delictern heeft gepleegd, varieert evenzeer. De variatie in de operationaliseringen van het recidivebegrip maakt dat de resultaten van veel studies onderling niet vergelijkbaar zijn. Het WODC-project de Recidivemonitor moet in deze situatie verandering brengen, althans voor zover dit het WODC-onderzoek aangaat. In het kader van dit project zal worden uitgezocht welke aanpak bij het doen van recidivemetingen de beste is. Naast standaardisatie van de opzet van het onderzoek wordt er in het kader van de Recidivemonitor ook gewerkt aan de (verdere) automatisering van de verwerking van ruwe recidivegegevens. Automatisering van de dataverzameling maakt handmatige invoer van gegevens overbodig en zorgt er voor dat er op grotere schaal recidive-onderzoek kan worden gedaan. Behalve standaardisatie is automatisering dus een noodzakelijke voorwaarde voor de verbetering van de kwaliteit van het Nederlandse recidive-onderzoek. Zijn beide randvoorwaarden gerealiseerd, dan ligt de weg open voor de uitvoering van een integraal onderzoeksprogramma waarin uiteenlopende recidivestudies kunnen worden ingepast. Eén onderdeel dat daar in geen geval aan mag ontbreken is het doen van periodiek, algemeen recidive-onderzoek. Herhaald onderzoek op basis van een landelijke steekproef kent vele toepassingen. Het verschaft een globaal inzicht in de effectiviteit van de verschillende sanctiesoorten, zorgt er voor dat onze kennis van basale recidiveniveaus van grote groepen daders aktueel blijft en levert materiaal op voor de nadere bestudering van criminele carrières. Daarnaast genereert dit type onderzoek vergelijkingsmateriaal. De globale recidive-overzichten die het oplevert kunnen worden gebruikt om de resultaten van meer specifieke effectstudies reliëf te geven. En op termijn kunnen dezelfde overzichten wellicht een rol spelen in internationaal vergelijkend onderzoek.

Literatuurlijst

WODC- informatiedesk
tel. (070)-3706553, fax. (070)-3707948 email: (infodesk@wodc.minjust.nl) redacteur WODC-site: Hans van Netburg email: cnetburg@best-dep.minjus.nl

Laatst gewijzigd: 08-07-1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...