Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Economische groei regio Amsterdam houdt aan

Datum nieuwsfeit: 08-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
X
X
X Gemeente Amsterdam

ECONOMISCHE GROEI REGIO AMSTERDAM HOUDT OOK DIT JAAR AAN

De productie in de regio Amsterdam zal dit jaar groeien met ruim twee procent. Voor volgend jaar wordt zelfs een groei van boven de drie procent verwacht. De economische groei brengt met zich mee dat ook de vraag naar arbeidskrachten zal toenemen. De verwachting is dat het aantal banen in deze twee jaar met ruim 20.000 zal toenemen. Doordat ook de beroepsbevolking de komende jaren zal groeien wordt geen verdere daling van de werkloosheid in de regio verwacht.

Dit blijkt uit de 'Amsterdamse Economische Verkenningen' (AEV) die op 6 juli door wethouder Pauline Krikke (Economische Zaken en Werk) in ontvangst is genomen. De AEV is een studie uitgevoerd door de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, in opdracht van de gemeente Amsterdam, de Kamer van Koophandel en tien bedrijven en instellingen uit de regio.

De afgelopen jaren is de economie in de regio Amsterdam hard gegroeid, waarbij de afgelopen twee jaar het hoogtepunt vormden. In deze twee jaar groeide het productievolume met 10%, vonden 54.000 personen een baan en daalde het aantal werklozen met 13.000.

Het zeer gunstig verloop, vooral in belangrijke sectoren als de financiële en zakelijke dienstverlening en de luchtvaart leidde tot deze hoge economische groei. Ook de productie in de industrie groeide waardoor de werkgelegenheid in deze sector niet langer daalde. "De industrie vormt een belangrijke pijler in de Amsterdamse, regionale economie. Niet alleen omdat hij nog steeds zorgt voor 12% van de regionale werkgelegenheid, maar ook omdat de industriële activiteiten de basis vormen voor vele andere vormen van bedrijvigheid in Amsterdam en omgeving", aldus Pauline Krikke. "Het industriebeleid begint zijn vruchten af te werpen."

De nieuwe banen betroffen vooral banen voor middelbaar- en hooggeschoolden. Tegelijkertijd nam het arbeidsaanbod toe over 1997 en 1998. Over het algemeen hebben deze mensen een goede opleiding genoten. Per saldo is de werkloosheid onder middelbaar- en hooggeschoolden dan ook maar weinig afgenomen. Het aantal banen voor laaggeschoolden steeg over deze twee jaar bescheiden. Doordat zich echter minder laaggeschoolden op de arbeidsmarkt aandienden daalde de werkloosheid onder laaggeschoolden toch nog met 7000 personen.

"Er is nog veel werk te doen", vervolgt Pauline Krikke. "Met name waar het gaat om de werkloosheid onder laaggeschoolden. Nog steeds hebben relatief weinig laaggeschoolden een baan, het werkloosheidspercentage onder deze groep is nog steeds te groot. Via het AES II en het Nieuw Plan Werk doen we een forse inspanning om het grote aantal vacatures enerzijds en de werkzoekenden anderzijds dichter bij elkaar te brengen."

Verheugend is dat niet alleen de regionale economie, maar ook de Amsterdamse economie in een stroomversnelling is gekomen. Het verschil in groeitempo tussen Amsterdam en de omgeving is gereduceerd tot één procent. De regio is een echte banenschepper, niet alleen voor de bewoners uit de regio zelf maar ook voor de bewoners daarbuiten. Van alle banen in de regio wordt 23% bezet door niet-ingezetenen. Dit komt overeen met 220.000 personen. De forensenstromen binnen de regio zijn eigenlijk nog indrukwekkender: iedere dag gaan meer dan 200.000 personen naar de stad Amsterdam om er te werken, terwijl 75.000 Amsterdammers hun werk niet in de hoofdstad hebben.

Duidelijk is dat Amsterdam een sterke concurrentiepositie bezit. Dit wordt bevestigd in de 'Amsterdamse Economische Verkenningen'. De concurrentiepositie van Amsterdam, zoals die wordt bepaald door de samenstelling van de productie, de geneigdheid van bedrijven om tot innovatie over te gaan en de geschooldheid van de bevolking, scoort goed binnen de Nederlandse verhoudingen. Amsterdam maakt daarmee zijn functie als economisch aanjager tot ver buiten de stads- en regio-grenzen waar. De regio's in Nederland concurreren niet alleen met elkaar, ze concurreren ook met andere regio's binnen Europa. De onderzoekers vergelijken in dit verband de productie per hoofd van de gehele Randstad met de productie per hoofd in de belangrijkste economische centra binnen Europa. Van deze centra bereiken de regio's Londen en Parijs een hogere score dankzij hun verdergaande specialisatie op de dienstverlening, maar ook de regio's van Frankfort, München en Milaan produceren meer per hoofd, voornamelijk door de hoger ontwikkelde industrie. Waar het gaat om vestiging van nieuwe bedrijvigheid, met name om de vestiging van hoofdkantoren van multinationals, komt de Randstad op de eerste plaats.

Marleen Nieuwenhuis 5522042Pb-73 Amsterdam, 8 juli 1999

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie