Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer

Datum nieuwsfeit: 09-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zoetermeer


9 juli 1999

Openbare bekendmakingen

PLANNEN

Voorbereidingsbesluit Oosterheem, Zegwaartseweg-Noord en PWA-hal Burgemeester en wethouders maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 juni 1999 heeft verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor de wijk Oosterheem, het gebied Zegwaartseweg-Noord en de locatie van de nieuwe PWA-hal en omgeving.
Het voorbereidingsbesluit biedt de basis om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 5 van de Woningwet vooruit te lopen op de goedkeuring van de bestemmingsplanherziening, en medewerking te kunnen verlenen aan het realiseren van bouwplannen in dit gebied.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 15 juli 1999. Vanaf die datum ligt het besluit met de daarbij behorende tekening (264/1999) waarop de situering en begrenzing staat aangegeven, voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

Inlichtingen
Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u genoemde stukken inzien, dan kunt u terecht bij het informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. De openingstijden van het informatiecentrum zijn maandag van 11.00 tot
16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Voor een uitgebreide mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer (079)
346 86 20.

WET MILIEUBEHEER

Bekendmaking melding(en) verandering inrichting Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat bij hen een melding voor de verandering van een inrichting ingevolge de Wet milieubeheer is binnengekomen van:

1. Van Winkelen BV, wegens een eenvoudigere opstelling in het perceel en het vervallen van een vloerband, in het perceel Industrieweg 5a te Zoetermeer (WM 16/1999).

2. Sportschool Denkers BV, wegens uitbreiding met een sportzaal + kleedruimte in het perceel Meerzichtlaan 23 te Zoetermeer (WM
15/1999).

3. Pipeline Equipment Benelux BV, wegens kleine veranderingen in het magazijn en op de werkvloer in het perceel Stephensonstraat 30 te Zoetermeer (WM 17/1999).

4. Gemeente Zoetermeer, wegens het plaatsen van een gesloten container voor inzameling en overslag van wit en bruingoed en een open container voor de overslag van ferrometalen in het perceel Argonstraat 45 te Zoetermeer (WM 19/1999).

De vermelde veranderingen zullen geen gevolgen hebben voor de aard en de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt.

Ter-inzage-legging
Inzage van de meldingen en de bijbehorende stukken is vanaf 12 juli
1999 tot 9 augustus 1999, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot
12.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, voor iedereen mogelijk.
Fotokopieën zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Tevens liggen genoemde bescheiden vanaf 12 juli 1999 tot 9 augustus
1999 elke zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur in het politiebureau, Burg. Wegstapelplein 1 te Zoetermeer, ter inzage.

Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, sectie Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, telefoonnummer (079) 346 83 09.

BOUWEN

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met afdeling

Milieu, Bouwen en Wonen, tel.(079) 346 83 22.

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunning zijn ingediend.


* Basalt 57 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. J.W. Blom te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999737);
* Basalt 59 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. J.P.H. Boer te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999738);
* Klinckaertschans 19 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. Bachoe-Ramadhui te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999739);
* Mokkabruin 7 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. A.S. Koene te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999740);
* Mokkabruin 9 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. A.P. van der Burg te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999741);
* Schonbergrode 17 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. H. Bregman te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999742);
* Weidedreef 155 Zoetermeer voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. C. Brink te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999743);
* Noordhove Deelplan 6 voor het bouwen van 90 eengezinswoningen t.n.v. Dura Bouw Leidschendam B.V. te Leidschendam (Bouwaanvraag B1999744);

* Antigoneschouw 23 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R. Groenheijde te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999748);
* Biggenweide 4 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. F.J.J. van Buel te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999750);
* Lorentzschans 12 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R.O. Hehemann te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999751);
* Rostandzijde 29 Zoetermeer voor het plaatsen van 2 dakkapellen t.n.v. P. Braak te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999752);
* Kofschipkade 11 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. C.R. Hilvers te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999753);
* Zegwaartseweg tussen 67-69 voor het bouwen van 2 geschakelde woningen t.n.v. M.G.A.M. van Wijk te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999754);

* Adiaschouw voor het bouwen van een kantoor t.n.v. Aida Vastgoed te Oosterbeek (bouwaanvraag B1999756);

* Noordhove Eiland kavel B1 voor het bouwen van een woning t.n.v. B. Mohabir te 's-Gravenhage (bouwaanvraag B1999758);
* Eerste Stationsstraat 133 Zoetermeer voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. O. Chaves te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999759);
* Derde Stationsstraat 344 Zoetermeer voor het vergroten van de woonkamer t.n.v. L. van Keulen te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999760);

* Noordhove-Eiland kavel A2 voor het bouwen van een woning t.n.v. J. Soehendra te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999761);
* Kadelaan 25 Zoetermeer voor het plaatsen van een serre t.n.v. M. Kleis te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999762);
* Brechtzijde 45 Zoetermeer voor het plaatsen van een fietsstalling/berging t.n.v. Stichting VVR te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999765).

Aanvraag lichtreclamevergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 25 van de Algemene Plaatselijke Verordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op het volgende adres een aanvraag om lichtreclamevergunning is ingediend.


* Petuniatuin voor het plaatsen van reclame t.n.v. Albert Heijn te Zaandam (lichtreclamevergunning L1999768).

Melding bouwvoornemen

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen

op het volgende adres een aanvraag van melding tot bouwvoornemen

hebben ontvangen.


* Gaasterland 36 Zoetermeer voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. M. Huiszoon te Zoetermeer (melding M1999747).

Aanvraag sloopvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel
8.1.1 van de Bouwverordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor sloopvergunningen zijn ingediend.

* Moerbeigaarde 58 Zoetermeer voor het gedeeltelijk slopen dakbeschot en dakbedekking t.n.v. Hoofdafdeling Welzijn Afdeling Cultuur En Onderwijs te Zoetermeer (sloopvergunning S1999745);
* Anna Blamanhove 11 Zoetermeer voor het slopen van asbesthoudend paneeltje in woonkamerkozijn t.n.v. Vidomes Zoetermeer te Zoetermeer (sloopvergunning S1999746).

Verleende bouwvergunningen
Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend:

* Geuzenpad 5 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. P.J. Huurman te Zoetermeer (Verleend d.d. 23-06-1999, bouwvergunning B1999157);

* Johan Willem Frisostraat 40 Zoetermeer voor het plaatsen van een aanbouw t.n.v. H.A. Valkenburg te Zoetermeer (Verleend d.d.
23-06-1999, bouwvergunning B1999173);

* Gaudilijn 23 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. A.C.H. den Heyer te Zoetermeer (Verleend d.d. 23-06-1999, bouwvergunning B1999191);

* Gropiuslijn 20 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. R.W. Pluim te Zoetermeer (Verleend d.d. 29-06-1999, bouwvergunning B1999194);

* Gropiuslijn 26 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. T.J. Verwey te Zoetermeer (Verleend d.d. 29-06-1999, bouwvergunning B1999195);

* Voorweg 228 Zoetermeer voor het vernieuwen en vergroten van een carport t.n.v. Vereniging Noorderbosch te Zoetermeer (Verleend d.d. 30-06-1999, bouwvergunning B1999199);

* Bunuelstrook 105 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel t.n.v. J.C. van Wijk te Zoetermeer (Verleend d.d.
22-06-1999, bouwvergunning B1999226);

* Van Leeuwenhoeklaan 8 A Zoetermeer voor het veranderen van een bedrijfsgebouw t.n.v. J.L. Verbaan te Zoetermeer (Verleend d.d.
24-06-1999, bouwvergunning B1999244);

* Ruimtebaan 235 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. M.A. Leliveld te Zoetermeer (Verleend d.d. 01-07-1999, bouwvergunning B1999260);

* Mosterdakker 41 Zoetermeer voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. G.J. van Assen te Zoetermeer (Verleend d.d. 02-07-1999, bouwvergunning B1999270);

* Bertramvaart 1 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. C.A. van Til te Zoetermeer (Verleend d.d. 22-06-1999, bouwvergunning B1999272);

* Alkmenehof 1 t/m 7 voor het plaatsen van bergingen met tuinmuren t.n.v. Gemeente Zoetermeer Afd.Milieu,Bouwen En Wonen te Zoetermeer (Verleend d.d. 17-06-1999, bouwvergunning B1999274);
* Alkmenehof 1 t/m 7 voor het bouwen van 7 woonwagenstandplaatsen t.n.v. Gemeente Zoetermeer Afd.Milieu,Bouwen En Wonen te Zoetermeer (Verleend d.d. 24-06-1999, bouwvergunning B1999275);
* Lommerbaan 142 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. H.W. Bretveld te Zoetermeer (Verleend d.d. 01-07-1999, bouwvergunning B1999290);

* Van Coehoornschans 11 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. P. Bense te Zoetermeer (Verleend d.d. 23-06-1999, bouwvergunning B1999298);

* Nevelgrijs 17 Zoetermeer voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J. van Hoek te Zoetermeer (Verleend d.d. 29-06-1999, bouwvergunning B1999318);

* Nevelgrijs 19 Zoetermeer voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. T. Ramjiawan te Zoetermeer (Verleend d.d. 29-06-1999, bouwvergunning B1999319);

* Dorpsstraat 55 Zoetermeer voor het wijzigen van de voorgevel t.n.v. B. Spiering te Zoetermeer (Verleend d.d. 02-07-1999, bouwvergunning B1999323);

* Het Lange Land voor het bouwen van een clubgebouw t.n.v. The Dutch Dragons te Zoetermeer (Verleend d.d. 05-07-1999, tijdelijke bouwvergunning T1999339);

* Zerlinagang 3 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. C. Radjie te Zoetermeer (Verleend d.d. 21-06-1999, bouwvergunning B1999355);

* Klinckaertschans 11 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. C. Lanza te Zoetermeer (Verleend d.d. 22-06-1999, bouwvergunning B1999375);

* Kadelaan 155 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. A. Harkink te Zoetermeer (Verleend d.d. 02-07-1999, bouwvergunning B1999380);

* van der Hagenstraat voor het bouwen van een clubhuis t.n.v. Stichting Scouting John Mccormick te Zoetermeer (Verleend d.d.
18-06-1999, bouwvergunning B1999391);

* Valenberg 37 Zoetermeer voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. T.M. Jones te Zoetermeer (Verleend d.d. 28-06-1999, bouwvergunning B1999395);

* Piet Heinplein 9 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. R. den Hollander te Zoetermeer (Verleend d.d. 22-06-1999, bouwvergunning B1999400);

* Lorentzschans 13 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. H. Vlaardingerbroek te Zoetermeer (Verleend d.d.
23-06-1999, bouwvergunning B1999401);

* Lorentzschans 23 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. A.M. Beckers te Leidschendam (Verleend d.d. 23-06-1999, bouwvergunning B1999402);

* Leeghwaterschans 19 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. P. Blokhuijzen te Zoetermeer (Verleend d.d. 29-06-1999, bouwvergunning B1999433);

* Leemansschans 4 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. H.R.C. Mansabdar te Zoetermeer (Verleend d.d. 24-06-1999, bouwvergunning B1999450);

* Leemansschans 2 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. C.S. Atmo te Zoetermeer (Verleend d.d. 24-06-1999, bouwvergunning B1999467);

* Leeghwaterschans 3 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. J. Pronk te Zoetermeer (Verleend d.d. 29-06-1999, bouwvergunning B1999476);

* Lorentzschans 3 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. M. Biere te Zoetermeer (Verleend d.d. 23-06-1999, bouwvergunning B1999477);

* Lorentzschans 7 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. M. Misset te Zoetermeer (Verleend d.d. 23-06-1999, bouwvergunning B1999478);

* Lorentzschans 15 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. L. Severins te Zoetermeer (Verleend d.d. 24-06-1999, bouwvergunning B1999479);

* Klinckaertschans 3 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R.G.H. v/d Boogaard te Zoetermeer (Verleend d.d.
22-06-1999, bouwvergunning B1999500);

* Leeghwaterschans 5 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. M. v/d Luitgaarden te Zoetermeer (Verleend d.d. 29-06-1999, bouwvergunning B1999504);

* Lorentzschans 9 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. P.H. Scheers te 's-Gravenhage (Verleend d.d. 24-06-1999, bouwvergunning B1999505);

* Lorentzschans 11 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. M.J.P. v/d Kraan te Zoetermeer (Verleend d.d. 24-06-1999, bouwvergunning B1999513);

* Leemansschans 14 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. J.R. Clerx te Zoetermeer (Verleend d.d. 24-06-1999, bouwvergunning B1999528);

* Leemansschans 16 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R.M.A. Werner te Zoetermeer (Verleend d.d. 24-06-1999, bouwvergunning B1999529);

* Leemansschans 30 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R.T. v/d Bosch te Zoetermeer (Verleend d.d. 24-06-1999, bouwvergunning B1999541).

Akkoord verklaarde meldingen

* Driemasterwerf 19 Zoetermeer voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. J.D. van de Graaf te Zoetermeer (Verleend d.d. 22-06-1999, melding M1999396);

* Grondelsloot 39 Zoetermeer voor het veranderen van de berging en woonkamer t.n.v. G.M. Wiezer te Zoetermeer (Verleend d.d.
23-06-1999, melding M1999427);

* Schinkelweg 65 Zoetermeer voor het plaatsen van een serre t.n.v. A. Nederhoed te Zoetermeer (Verleend d.d. 24-06-1999, melding M1999441);

* Bisschopsberg 24 Zoetermeer voor het plaatsen van een serre t.n.v. M.J.J. van Leeuwen te Zoetermeer (Verleend d.d. 01-07-1999, melding M1999544);

* Groen-Blauwlaan 169 Zoetermeer voor het plaatsen van een serre t.n.v. C.V.F. Bouten te Zoetermeer (Verleend d.d. 01-07-1999, melding M1999596);

* Hekbootkade 5 Zoetermeer voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. F.R. Bendien te Zoetermeer (Verleend d.d. 21-06-1999, melding M1999622).

Verleende sloopvergunningen

* Gershwinrode 33 Zoetermeer voor het slopen van golfplaten van het schuurdak t.n.v. De Goede Woning te Zoetermeer (Verleend d.d.
25-06-1999, sloopvergunning S1999647);

* Berglaan, Kuiperberg, Langeberg, Lemelerberg en Paasberg voor het

gedeeltelijk slopen asbesthoudende paneeltjes t.n.v. Vidomes

Zoetermeer te Zoetermeer (Verleend d.d. 25-06-1999, sloopvergunning S1999715).

Vrijstelling bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens vrijstelling te verlenen aan onderstaand adres:

* Salamandersloot 5 Zoetermeer met toepassing van art 3, lid 6 sub b en c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Seghwaert SB (sloten en parken, plandeel zuid) voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. R. Meuldijk te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999250).

Dit bouwplan ligt met ingang van 12 juli 1999 tot en met 26 juli 1999 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Openingstijden: maandag van 11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van
8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur.

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:
1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.
3. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen.

Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus
20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 346 83 22 of 346 86 46/86 47.

Vergadering welstandscommissie

Op dinsdag 20 juli 1999 wordt in de Driemanspolderzaal van het Stadhuis de tweewekelijkse vergadering van de welstandscommissie gehouden. Deze vergadering is openbaar en begint om 10.00 uur. De agenda is in te zien vanaf vrijdag 16 juli 1999 bij balie nummer 27

van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer.
Telefonische informatie secretariaat welstand mw. L.C. v.d. Graaf, telefoon 346 83 29.

_________________________________________________________________

New Towns Europa bijeen in Zoetermeer

Onlangs hebben afgevaardigden van Europese New Towns (= groeisteden) op uitnodiging van de gemeente Zoetermeer vergaderd over de toekomst. Uit Engeland, Schotland, Wales, Frankrijk, België en Nederland kwamen zij hiervoor op 21 en 22 juni jl. samen in Congrescentrum Dekker. Het centrale thema van deze conferentie was het wonen in New Towns. De bijeenkomst is onderdeel van een groter project over New Towns, gecoördineerd door de provincie Flevoland.

Wethouder Smid (wonen) benadrukte in haar welkomstwoord het belang om als New Towns bij elkaar te komen. Dergelijke steden zijn tot nu toe succesvol gebleken, maar dreigen in de problemen te komen. Een aantal ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag, zoals de vergrijzing en geringere overheidssteun. Daarom is het van belang om aan de Europese Commissie duidelijk te maken dat voor een duurzame ontwikkeling van deze steden overheidssteun noodzakelijk blijft. Afgevaardigden van de New Towns wisselden ervaringen uit over de aanpak van problemen waar zij mee worden geconfronteerd en welke kansen de steden hebben voor het ontwikkelen van aantrekkelijke en duurzame woon- en werkmilieus.

Stedelijke netwerken
Burgemeester Van Leeuwen gaf tijdens een werklunch een toelichting op Zoetermeer 2025. Professor Priemus van de TU Delft hield de New Towns voor dat zij een belangrijke functie vervullen in de stedelijke netwerken. Hij gaf aan dat het zaak is die functie vast te houden en te versterken. De bevindingen van de conferentie komen in een rapport te staan dat volgend jaar aan de Europese Commissie zal worden aangeboden. De New Towns hopen daarmee begrip te krijgen voor hun positie en te zijner tijd voor Europese subsidie in aanmerking te komen; onder andere voor herstructureringsvraagstukken.

Later in het jaar vinden bijeenkomsten plaats in Engeland. De New Towns praten dan over verkeer en vervoer, sociale vraagstukken en werkgelegenheid.

_________________________________________________________________

Aanvragen voor 1 oktober indienen

Millenniumevenementen

Voor het organiseren van een evenement of een groot feest is meestal een gemeentelijke vergunning nodig. De jaarwisseling is vaak aanleiding voor het organiseren van grotere feesten en evenementen. De komende eeuwwisseling vormt extra reden voor feest en plezier.

De millenniumproblematiek vraagt tijdens de jaarwisseling 1999-2000 volledige paraatheid van de hulpverleningsdiensten. Grootschalige evenementen leveren door hun aard extra risico voor de openbare orde op. Er moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat politie, brandweer, ambulance en andere operationele diensten minder capaciteit over hebben om hulp te bieden bij ongevallen en/of ongeregeldheden, welke zich bij grootschalige festiviteiten kunnen voordoen. Om dit goed te organiseren heeft de gemeente besloten dat alle aanvragen voor feesten en/of evenementen tijdens de jaarwisseling uiterlijk 1 oktober 1999 moeten zijn ingediend. Aanvragen die later worden ontvangen, zullen niet meer in behandeling worden genomen, omdat een goede afweging van eventuele risico's niet meer mogelijk is.

Regels voor een millenniumevenement
Bij het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Zoetermeer voor het organiseren van een evenement dat plaatsvindt in de periode van 31 december 1999 tot en met 1 januari 2000 hanteren burgemeester en wethouders de volgende beleidsregels.

1. Het aantal vergunningen dat zal worden verleend voor evenementen die plaatsvinden in de periode van 31 december 1999 tot en met 1 januari 2000, waarbij redelijkerwijs verwacht kan worden dat er meer dan 500 bezoekers zullen komen, is maximaal 3.
2. Indien de vergunning, bedoeld onder 1), later dan 1 oktober 1999 wordt aangevraagd, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
3. De vergunning wordt uitsluitend verleend onder de volgende voorwaarden:


1. De vergunninghouder is verplicht een calamiteitenplan met betrekking tot het evenement te overleggen. Het calamiteitenplan omvat tenminste:

a. een plattegrond van het terrein waarop en/of de ruimten waarin het evenement plaatsvindt. Hierop is aangegeven:
+ genummerde toe- en uitgangen

+ een aparte vrije toegangsweg voor hulpdiensten
+ een ruimte waar de organisatie continu fysiek en telefonisch bereikbaar is

+ een ruimte voor eerste hulp
b. een vaste contact persoon van de organisatie met betrekking tot de beveiliging van het evenement

De vergunninghouder is verplicht een erkend beveiligingsbedrijf (conform de wetgeving Particuliere Beveiligingsorganisaties) te contracteren.

De vergunninghouder is verplicht maatregelen te treffen voor eerste hulp, en ervoor te zorgen dat er voldoende gediplomeerde EHBO'ers aanwezig zijn (in het bezit van een geldig eenheidsdiploma van het Oranje Kruis). Hierbij gelden de volgende minima: bij 500 bezoekers tenminste 1;
bij 1000 bezoekers tenminste 2;
verder bij elke 1000 bezoekers meer 1 EHBO-er extra.

De vergunninghouder is verplicht een ruimte in te richten die geschikt gemaakt is voor de opvang en registratie van mogelijke slachtoffers of aangehouden verdachten. Deze ruimte dient te worden aangegeven op de plattegrond.

De vergunninghouder is verplicht voldoende noodstroomvoorzieningen aanwezig te hebben, alsmede noodverlichting.

De vergunninghouder is verplicht tijdens het evenement een omroepinstallatie te hebben.

De vergunninghouder is verplicht binnen één maand na het ontvangen van de vergunning, bescheiden te overleggen waaruit blijkt dat de maatregelen, genoemd onder 2), 3), 5) en 6) zijn getroffen.

De vergunninghouder is verplicht alle aanwijzingen en bevelen die door of vanwege de politie, de brandweer, of andere hulpverlenende diensten worden gegeven in het belang van de openbare orde, de veiligheid en/of vrijheid van het verkeer, stipt en onmiddellijk op te volgen.

De vergunninghouder is verplicht alle overige redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat de gemeente Zoetermeer dan wel derden als gevolg van het gebruik van de beschikking schade lijden.

De gemeente Zoetermeer is niet aansprakelijk voor enige schade aan zaken of personen, die ontstaat of groter wordt als gevolg van gebeurtenissen die plaatsvinden op de evenementlocatie, ook niet als dit het gevolg is van het niet tijdig ter plaatse zijn van politie, brandweer, ambulance of andere hulpverlenende diensten.

De burgemeester kan overige voorwaarden aan de vergunning verbinden, toegespitst op bijzondere omstandigheden van het evenement of de evenementlocatie, die nodig zijn in het belang van de openbare orde, de veiligheid en/of vrijheid van het verkeer.
Horecagelegenheden
Overigens vormen niet alleen grootschalige evenementen een risico voor de openbare orde. Het grote aantal mensen dat café's en discotheken bezoekt, vormt ook een risico. De horeca-eigenaren/beheerders moeten, indien zij tijdens de millenniumwisseling geopend zijn, zich erop voorbereiden dat er bij noodsituaties mogelijk geen beroep kan worden gedaan op politie, brandweer, en/of ambulance. Het is belangrijk dat de ondernemer zelf noodvoorzieningen treft voor eventueel te lopen risico's. Binnenkort krijgen de meeste horeca-ondernemers een brief van de gemeente waarin risico's en maatregelen worden besproken.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met mevrouw mr. Josje Hana, telefoon 346 81 70.

_________________________________________________________________

Zoetermeer Magazine niet ontvangen?

Vorige week is Zoetermeer Magazine huis-aan-huis verspreid op adressen waar geen nee/nee-sticker op de deur zit. In dit nummer wordt onder andere aandacht besteed aan Samenwerken aan de wijk, internet en de gratis infolijn millennium 0800-024 00 12, die u t/m 16 juli kunt bellen.
Heeft u geen nee/nee-sticker op de deur en het blad toch niet ontvangen? Dan kunt u tot en met de daaropvolgende dinsdag 12.00 uur bellen met de bezorging, tel. 331 29 23. Zij bezorgen u dan woensdag nog een exemplaar na. Daarna kunt u (zolang de voorraad strekt) een exemplaar afhalen bij de wijkpost en bij balie 22 en 23 (Informatiecentrum) in de centrale hal van het Stadhuis. U kunt hier ook terecht als u wel een nee/nee-sticker op de deur heeft en toch graag een exemplaar wilt hebben.
Als het regelmatig voorkomt dat u Zoetermeer Magazine niet ontvangt terwijl u geen nee/nee-sticker op de deur heeft, dan kunt u hierover bellen met het gemeentelijke Servicebureau, tel. 346 84 00. Zij nemen dan over uw klacht contact op met de bezorger van het blad.
_________________________________________________________________

Prijswinnaars kleurwedstrijd hondenoverlast

De gemeentelijke actie 'Sta niet te pitten als je hond gaat zitten' verloopt naar wens. Sinds het begin van de actie zijn beduidend minder klachten binnengekomen over hondenoverlast. Aanleiding hiervoor was de toename van klachten door het verkeerd uitlaten van honden. Onderdeel van de actie was een kleurwedstrijd, waarvan de prijswinnaars inmiddels bekend zijn.

Het Team Handhaving heeft in de periode van 26 april tot en met 5 juni jl. de hondenoverlast in de gemeente aangepakt. Zij hebben extra in de wijken gesurveilleerd. Hondenbezitters die hun hond aan de lijn hadden en de uitwerpselen verwijderden van plaatsen waar deze niet zijn toegestaan, kregen een positieve waardering in de vorm van hondenkoekjes. Hondenbezitters die hun hond niet volgens de regels uitlieten, kregen een waarschuwing of in een enkel geval een proces-verbaal met een boete van 60 gulden. De actie werd ondersteund met affiches en een kleurwedstrijd.

Kleurwedstrijd
Op donderdag 1 juli jl. heeft de heer Verboom van het Team Handhaving de prijzen van de kleurwedstrijd uitgereikt. In de drie leeftijdscategorieën zijn de prijswinnaars gekozen en de gelukkigen kregen in hun peuterspeelzaal of school een leuke verrassing. Temidden van hun klasgenootjes werden zij in het zonnetje gezet.

Winnaars
De winnaars zijn:

- tot 4 jaar : Yannick Pot (3 jaar);

- 4 tot 8 jaar: Frank van Voorthuizen (6 jaar);
- 8 tot 12 jaar: Ilona v.d. Tang (10 jaar) en Mirjam van Spelde (11 jaar).
De prijzen bestonden uit dozen kleurkrijt en þpotloden en de oudere kinderen kregen een VVV-cadeaubon.

_________________________________________________________________

Informatiebulletin en via Digitaal Stadhuis

Informatie over Zoetermeers beleid GSM-antennes en - masten beschikbaar

Zelden is een nieuwe technische ontwikkeling zo snel en door een zo grote en nog steeds groeiende groep mensen 'omarmd' als die van de mobiele telefoon. En, zoals gebruikelijk, als er veel vraag naar een product is, groeit het aanbod mee. Er zijn inmiddels 5 telefoonmaatschappijen die elk op hun eigen manier hard aan de weg timmeren om hun mobiele telefoonnetwerken dekkend te krijgen over Nederland en Europa. Naast de vele voordelen die deze nieuwe telecommunicatietechniek de samenleving onmiskenbaar biedt, worden er ook kritische vragen gesteld. Vragen, als "mag dit zo maar?', "hebben deze bedrijven wellicht ook toestemming nodig van de huurders?' en "zijn deze antennes schadelijk voor de volksgezondheid?', houden veel mensen bezig.

Momenteel zijn de vier betreffende ministeries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VROM, V&W en Volksgezondheid) druk bezig met het schrijven van een actuele folder die gemeenten en burgers beter moet informeren over alle aspecten van GSM. De publicatie van die folder is echter al een aantal malen uitgesteld en wordt nu pas in september
1999 verwacht. De gemeente Zoetermeer wil daar niet langer op wachten en heeft besloten nu al de nodige helderheid te verschaffen. Die þschriftelijke- informatie is er inmiddels in de vorm van een uitgave van 'Stadhuisinformatie'. Ook op de internetpagina's van de gemeente Zoetermeer treft u die informatie aan.

Inhoud
In deze uitgave van 'Stadhuisinformatie' is de voorgeschiedenis vermeld, wat GSM is en hoe het werkt. Op het gebied van de volksgezondheid wordt onder andere ingegaan op de vraag of mobiele telefoons schadelijk zijn, en of radiogolven afkomstig van de antennes en masten schadelijk zijn. Daarnaast treft u er beknopte informatie in aan over publicaties van de rijksoverheid, GSM en het milieu, de bouwvergunningenplicht, welstandaspecten en de positie van de verhuurders van woongebouwen.

Waar verkrijgbaar?
Het informatiebulletin 'Stadhuisinformatie' over het Zoetermeer beleid bij GSM-antennes en þmasten kunt u opvragen en afhalen bij de balies van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, telefoon 346 86 20 en bij de verschillende wijkposten. Tevens is de tekst op Internet te vinden: www.zoetermeer.nl.

Zoetermeers beleid GSM-antennes en - masten


_________________________________________________________________

Cursisten callcenter ontvangen certificaat én gaan direct aan de slag

Op 1 juli jl. ontvingen 13 cursisten op het Stadhuis het door hen behaalde certificaat medewerker callcenter. Opmerkelijk hieraan was dat de meeste van hen (9) ook direct een arbeidscontract aangeboden kregen dat ter plaatse werd ondertekend. De cursisten in kwestie volgden een opleiding tot medewerker callcenter verzorgd door het Centrum Vakopleiding Haaglanden aan het Meander College. Deze opleiding, die al twee jaar met succes wordt aangeboden door het Centrum Vakopleiding in Den Haag, is op initiatief van de gemeente Zoetermeer en het arbeidsbureau Zoetermeer naar deze stad gehaald.

De signalen die de callcenters afgaven duidden op een belemmering van de groei van de callcentermarkt vanwege een onvoldoende aanbod op de arbeidsmarkt. Voor de afdelingen Economisch Zaken en Welzijn van de gemeente Zoetermeer was dat aanleiding om te onderzoeken of een opleiding voor callcenter medewerkers hier kon worden opgezet. Daartoe werd een rondetafelconferentie georganiseerd samen met drie Zoetermeerse callcenters, het Meander college, Arbeidsvoorziening (Zoetermeerse arbeidsbureau) en het centrum vakopleiding. Tijdens de conferentie is door partijen afgesproken een 'pilot' op te zetten voor de opleiding tot callcenter medewerker.

Pilot
Het succes van deze pilot moet, zo is de verwachting, tot een meer definitieve opzet leiden van diverse opleidingsmodellen voor medewerker callcenter. Hierbij wordt gedacht aan:
1. Het centrum vakopleiding biedt langdurig werklozen de cursus aan, zoals die al in Den Haag bestaat, in samenwerking met de gemeente Zoetermeer en het arbeidsbureau, met subsidie van beide laatstgenoemde partijen. Het Meander lege stelt haar faciliteiten ter beschikking.

2. Het Meander College onderzoekt:

a. Aanbieden van de opleiding in het nieuwe schooljaar als deelkwalificatie binnen een bestaande administratieve opleiding; b. De mogelijkheid om de deelkwalificatie medewerker callcenter op het programma te zetten in de vorm van contractonderwijs in de avonduren voor leerlingen van het Meandercollege die een andere opleiding volgen, maar ook voor niet-Meander leerlingen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Zoetermeerse callcenters of het Centrum Vakopleiding de heer R. Kansen, telefoon 070-305 34 08.


_________________________________________________________________

De Soete Aarde in zomervakantie gesloten

De Soete Aarde, centrum voor natuur en milieu is in de zomervakantie gesloten van 10 juli tot en met 2 augustus. Vanaf dinsdag 3 augustus a.s. is De Soete Aarde aan de Van Leeuwenhoeklaan 15A weer open.

Gemeente Zoetermeer © juli 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie