Nieuwsbank vond voor u onderstaand persbericht:
Uitreiking eredoctoraten professoren UvA
(advertentie)
Neem 'n abonnement | Uw reactie is welkom |


Onderstaande tekst is op 07-01-1999 (19990709) opgenomen in de Nieuwsbank-database van Nederlandstalige persberichten.
Klik op deze link voor later versie of kopie: http://www.uva.nl/aktueel/nieuws/99/05/ere.html
Klik op deze link voor het originele bericht: http://www.uva.nl/aktueel/nieuws/98/07/42.html

nb06

Universiteit van Amsterdam


Professor R. D. Rosenberg en C. Hoek ontvangen eredoctoraten

Persbericht 9 juli 1998

De Universiteit van Amsterdam (UvA) verleent eredoctoraten aan de archeoloog en geschiedkundige C. Hoek en aan prof. dr R. D. Rosenberg, hoogleraar biologie en biochemie aan het Massachussets Institute of Technology (MIT), alsmede hoogleraar interne geneeskunde aan Harvard Medical School. De uitreiking vindt plaats op de 367ste Dies natalis (verjaardag) van de UvA op 8 januari 1999.

Professor R. D. Rosenberg (61) heeft gedurende vele jaren fundamenteel en klinisch onderzoek verricht dat heeft geleid tot belangrijke verbeteringen in de preventie, diagnostiek en behandeling van patiŽnten met hart- en vaatziekten. Zo heeft hij de basis gelegd voor de moderne preventie en behandeling van trombose. Voor deze preventie en behandeling wordt heparine gebruikt, een antistollend geneesmiddel met ernstige bijwerkingen. Onderzoek van Rosenberg heeft ertoe geleid dat een klein onderdeel uit het heparine mengsel al voldoende is voor behandeling, waardoor de veiligheid van de behandeling is toegenomen. Veel van de oorspronkelijke bijwerkingen van heparine behoren hiermee tot het verleden. Ook heeft Rosenberg belangrijke bijdragen geleverd aan de inzichten rond het ontstaan van trombose. Hij ontwikkelde specifieke bepalingen waarmee patiŽnten met een verhoogd risico voor trombose vroegtijdig kunnen worden herkend, waardoor preventie dichterbij is gekomen. Deze bepalingen worden wereldwijd toegepast. Rosenberg heeft verder unieke wetenschapsprogramma's en structuren voor wetenschapsbeoefening ontwikkeld en toegepast, die van grote waarde zijn voor het AMC en de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Erepromotor zal zijn prof. dr J. W. ten Cate, hoogleraar hemostase en trombose.

LOOPBAAN
Rosenberg studeerde aan de George Washington University Medical School en promoveerde in 1969 aan het Massachussets Institute of Technology (MIT). Vanaf 1970 is hij werkzaam aan Harvard Medical School, waar hij in 1981 werd benoemd als hoogleraar. In dit jaar werd Rosenberg ook benoemd als hoogleraar aan het MIT. In 1987 ontving hij een eredoctoraat van de Universitť Paris (Sorbonne). Rosenberg is als arts verbonden aan zowel het Beth Israel Hospital en het Dana Farber Cancer Institute (Boston).

C. Hoek (74) werd in 1960 aangesteld bij de afdeling Oudheidkundig Onderzoek van de dienst Gemeentewerken Rotterdam. Hij is twee decennia lang de stuwende kracht geweest achter het onderzoek naar de landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van het Maasmondgebied. Onder primitieve omstandigheden is hij indertijd aan zijn omvangrijke taak begonnen en ontwikkelde zich in korte tijd tot een bekwaam, gerespecteerd en onafhankelijk denkend onderzoeker. Hoek onderkende in 1960 al dat de archeologie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de reconstructie van landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis. Vanaf 1962 heeft hij steeds uitgebreid verslag gedaan van zijn bevindingen in de Kwartaalverslagen van de afdeling Oudheidkundig Onderzoek van de dienst Gemeentewerken Rotterdam. Zijn vele publicaties hebben tal van nieuwe feiten aan het licht gebracht en oude kennis in een nieuw daglicht geplaatst. Hoek kan met recht worden aangemerkt als ťťn van de eerste stadsarcheologen van Nederland en hij heeft met zijn onderzoek op het gebied van de nederzettingsgeschiedenis en historische geografie een belangrijke bijdrage geleverd aan de wetenschap. De Universiteit van Amsterdam is de enige universiteit in Nederland waar deze disciplines worden beoefend. Erepromotor zal zijn prof. dr G. J. Borger, hoogleraar historische geografie.

LOOPBAAN
Hoek volgde de opleiding MTS-bouwkunde en ging vervolgens werken voor verschillende architectenbureaus. Van 1952 tot 1954 werkte hij bij de Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam, waarna hij in dienst trad bij de Gemeentewerken Rotterdam. Hier was hij werkzaam als technisch ambtenaar en werd hij in 1985 chef oudheidkundig onderzoek. Hoek kreeg in 1971 de Zilveren Anjer voor zijn archeologisch en historisch werk.

Noot voor de Redactie
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Bureau Voorlichting UvA, Klaas Dijkhuis, tel. 020 525 2695 / 2835.

webmaster@uva.nl
Bron: Bureau Voorlichting & Redactie - Klaas Dijkhuis

Herlezen
N\I\E\U\W\S\bank
Introductie | Persberichten Vandaag | Pers Agenda | Persberichten Zoeken | Persbericht plaatsen | Abonneren | Adverteren | Zonder frames |