Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Defensie IBO Uitbesteding ondersteunende eenheden

Datum nieuwsfeit: 12-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie

Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

I.a.a: de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummerF\99004204 ; Datum 12 juli 1999

Onderwerp: IBO Uitbesteding ondersteunende eenheden Defensie

Inleiding

Hierbij bied ik u het rapport aan dat het gevolg is van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) "Uitbesteding ondersteunende eenheden Defensie". Dit rapport "Defensie in competitie" is opgesteld door een interdepartementale werkgroep onder voorzitterschap van de heer mr. B. Staal.

Regeringsstandpunt

De regering heeft het rapport "Defensie in competitie" met belangstelling en waardering gelezen. Waardering is er vooral omdat de voorgestelde aanpak van Competitieve Dienstverlening (CDV) zich niet uitsluitend richt op de besluitvorming op basis van moeilijk meetbare, algemene criteria. Het gaat om een praktisch uitvoerbaar programma dat is gericht op besluitvorming op basis van objectiveerbare, meetbare en daarmee in competitief verband vergelijkbare gegevens. Uitbesteden is daarbij niet een doel op zich, maar een middel tot nog kosteneffectiever werken.

De regering onderschrijft het rapport, de conclusies en de aanbevelingen. Het CDV-programma biedt nieuwe instrumenten om de bedrijfsvoering en het functioneren van onder-steunende diensten te toetsen. CDV gaat uit van concurrentiestelling onder gelijke voorwaarden met het bedrijfsleven. De basis voor de interne aanbieding is niet de huidige situatie, maar de Meest Efficiënte Organisatie (MEO) voor de te leveren dienst. De ontwikkeling van de MEO in het perspectief van concurrentiestelling bevordert het inzicht in en de zakelijkheid van het bedrijfsproces. De concurrentiestelling kan vervolgens leiden tot een mogelijkheid voor Defensie om budgettaire voordelen te behalen. De regering onderstreept het voorbehoud in het rapport dat de behaalde opbrengsten in het buitenland niet één op één te vertalen zijn naar de Nederlandse situatie. Defensie heeft namelijk onlangs een zeer omvangrijke doelmatigheidsoperatie doorlopen en de laatste jaren voortdurend gereorganiseerd. Bovendien zijn al veel ondersteunende diensten uitbesteed.

CDV is voor civiele bedrijven vooral interessant indien een voldoende groot werkpakket kan worden aangeboden voor een voldoende lange periode. Voor Defensie zijn belangrijke criteria: behoud van voorzieningszekerheid, "smart buyership" en "maintainership". Zorgvuldige contractafspraken zullen moeten waarborgen dat de civiele leverancier zich niet als een monopolist kan gaan gedragen. Daarnaast is van belang dat operationele fluctuaties in het kader van crisisbeheersing kunnen worden opgevangen en dat prioriteiten kunnen worden gesteld. Bedacht dient te worden dat het opnieuw opbouwen van eigen defensiecapaciteiten duur en op korte termijn vaak onmogelijk is. Mogelijk te behalen budgettaire voordelen zullen ook voor de langere termijn moeten gelden.

Implementatie van de aanbevelingen

Implementatie van de maatregelen uit het eindrapport IBO-UOD moet goed worden voorbereid. Bij de vaststelling en de eventuele invoering van een MEO zijn ingewikkelde bestuurlijke, juridische en personele aspecten aan de orde. Ook indirecte gevolgen dienen nauwkeurig in ogenschouw te worden genomen. Zo stelt bijvoorbeeld de personeelsopbouw binnen de krijgsmacht (met name gelet op het nagenoeg gesloten personeelssysteem bij militairen) grenzen aan het tempo waarin grote reorganisaties, waaronder uitbesteding, kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast dient eerlijke concurrentie tussen interne en externe aanbieders te worden gewaarborgd. Niet alleen defensiebedrijven, maar ook civiele bedrijven dienen een eerlijke kans te krijgen, hetgeen een transparante, objectieve en eerlijke aanpak vergt.

Het doorlopen van het CDV-programma door een bepaalde ondersteunende dienst zal enige tijd vergen. In het buitenland (o.a. Verenigde Staten en Canada) wordt hierover met een vergelijkbaar programma tussen de 1½ en 2 jaar gedaan. Indien tot uitbesteding wordt overgegaan zullen tevens enige kosten, zoals de kosten van sociaal beleid, de baten vooruit kunnen gaan. Het maximale financiële resultaat is derhalve niet op korte termijn te verwachten.

In het rapport is verder uiteengezet dat al in de fase waarin objecten voor CDV worden geïnventariseerd, met CDV+ kan worden begonnen. In deze benadering wordt een partner gezocht die de benodigde investeringen doet en vervolgens de betreffende activiteit als onderdeel van een totaal dienstenpakket aan Defensie verhuurt. De CDV+-benadering kan worden gevolgd indien aanzienlijke investeringen moeten worden gedaan ten behoeve van ondersteunende diensten. Deze benadering is echter niet van risico´s ontbloot, omdat tot uitbesteding zou kunnen worden besloten vóórdat duidelijk is welke strategische belangen er voor Defensie op het spel staan. Voor bestaande bedrijven en activiteiten van Defensie verdient het daarom de voorkeur eerst het vergelijkende CDV-traject, bijvoorbeeld voor wat betreft de afweging van de strategische, financiële en politieke aspecten, te doorlopen voordat wordt overwogen het CDV+- traject te kiezen.

Rekening houdend met deze kanttekeningen heeft de regering vooral waardering voor het eindrapport IBO-UOD. Defensie staat achter de aanbevelingen en zal deze op zo kort mogelijke termijn implementeren. Hiertoe worden de volgende activiteiten ondernomen:

À2À Een taakgroep die direct onder de secretaris-generaal van Defensie ressorteert zal zich onder meer bezig houden met de uitwerking van de aanbevelingen van de werkgroep IBO-UOD, inbegrepen de uitvoering conform het voorgestelde tijdschema. À2À Deze taakgroep zal zich in eerste instantie richten op de omvang van CDV (de CDV-scope) en een meerjarig CDV-programma met kansrijke organisatie-onderdelen opstellen. À2À In de Slotwet zal verantwoording worden afgelegd over de voortgang van dit programma.

Zoals in het eindrapport is aangeven, zal de invoering van CDV een andere, meer zakelijke en bedrijfsmatiger wijze van werken vereisen. Binnen Defensie zal ruimschoots aandacht worden geschonken aan het tot stand brengen van de hiervoor noodzakelijke veranderingen. Het succes van het CDV-programma kan positief worden beïnvloed door de mate waarin de gerealiseerde besparingen ten goede komen van de defensie-organisatie.

In lijn met het door de Ministerraad bij de vaststelling van de taakopdracht naar dit onderzoek overeengekomen uitgangspunt zullen de extra kosten bij uitbesteding als gevolg van BTW worden gecompenseerd.

Relatie met voorjaarsnota

Bij voorjaarsnota/kaderbrief is, mede gebaseerd op het IBO-onderzoek, besloten tot een structurele ombuiging op de defensiebegroting van 25 mln in 2000, 50 mln in 2001, 75 mln in 2002 en 100 mln in 2003. Daarnaast is uitbesteding één van de vier maatregelen, die 50 mln besparing moet opleveren volgens de voornemens zoals kenbaar gemaakt in de Hoofdlijnennotitie. Het CDV-programma zal voor een belangrijk deel hieraan invulling geven, zodat bezuinigingen op de operationele middelen voorkomen kunnen worden. Omdat structurele oplossingen enige tijd vergen moet wellicht dat deel van de taakstelling dat tijdelijk niet met CDV kan worden bereikt, elders binnen de defensiebegroting gevonden worden.

Mede-betrokkenheid

Naast de toepassing van de hier beschreven visie op de ondersteunende diensten van Defensie is de regering voornemens ook te bezien of andere departementen van deze aanpak gebruik kunnen maken. De minister van Financiën rekent dit tot één van zijn aandachtsgebieden en zal met voorstellen komen om een en ander nader uit te werken. Bij de aanbeveling een defensie-industrieplatform op te richten zal uiteraard de minister van Economische Zaken worden betrokken.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

mr. F.H.G. de Grave

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...