Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit overdrachtsbelasting omzetting lidmaatschapsrechten

Datum nieuwsfeit: 13-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Besluit m.b.t overdrachtsbelasting bij omzetting lidmaatschapsrechten in appartementsrechten) De plaatsvervangend directeur-generaal der belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Besluit VB 1999-1422 van 13 juli 1999(overdrachtsbelasting bij omzetting lidmaatschapsrechten in appartementsrechten)

De plaatsvervangend directeur-generaal der belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Bij resolutie van 15 juni 1983 nr. 283-4567, PW 19090, heb ik de bereidheid uitgesproken om in bepaalde gevallen tegemoetkoming van de verschuldigde overdrachtsbelasting te verlenen ter zake van omzettingen van de lidmaaatschapsrechten in coöperatieve flatexploitatie- verenigingen in appartementsrechten.

De overweging hierbij was en is dat de heffing van overdrachtsbelasting bij die omzetting tot een dubbele heffing kan leiden voor degenen, die reeds ter zake van hun verkrijging van het lidmaatschapsrecht overdrachtsbelasting of niet-aftrekbare omzetbelasting hebben voldaan.

Hieraan werden en worden de voorwaarden verbonden dat de betreffende flatexploitatievereniging binnen een jaar na dagtekening van de beschikking zal zijn ontbonden en geliquideerd en dat bij een aanspraak op vermindering van belasting ingevolge artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer de tegemoetkoming voor zover vervalt.

Tot op heden werden dergelijke verzoeken door mij behandeld.

Daarbij heeft zich een beleidslijn ontwikkeld die naar mijn mening in de bedoelde gevallen door de Belastingdienst kan worden uitgevoerd.

Ik heb aanleiding gevonden om de bevoegdheid inzake vorenbedoelde toepassing van de hardheidsclausule te mandateren aan de Belastingdienst/Registratie en successie.

Ik machtig derhalve de Belastingdienst/Registratie en successie om met toepassing van artikel 63 Algemene wet inzake rijksbelastingen de heffing van overdrachtsbelasting achterwege te laten ter zake van verkrijgingen in het kader van de (voorgenomen) liquidatie van een flatexploitatievereniging door elk van de lidmaatschapsgerechtigden van appartementsrechten.

Aan deze machtiging worden de voorwaarden verbonden dat:
1. de bedoelde vereniging binnen een jaar na de dagtekening van de beschikking waarbij de tegemoetkoming werd verleend, zal zijn ontbonden en geliquideerd, en

2. elk van de bedoelde gerechtigden ten genoegen van de inspecteur aantoont, dat


a. het verkregen appartementsrecht overeenkomt met het betreffende lidmaatschapsrecht, en

b. ter zake van de verkrijging van dat lidmaatschapsrecht overdrachtsbelasting of niet-aftrekbare omzetbelasting is voldaan. Een eventueel beroep op artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer ter zake van de verkrijging van dat lidmaatschapsrecht kan in dit verband worden beschouwd als de voldoening van overdrachtsbelasting.

Aan de machtiging wordt voorts de bepaling verbonden dat de tegemoetkoming vervalt voorzover nadien een aanspraak mocht worden gemaakt op vermindering van overdrachtsbelasting, zoals thans bedoeld in artikel 9 lid 4 en artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie