Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VROM-inspecties onderzoeken bodembeleid Nijmegen

Datum nieuwsfeit: 13-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

MIN VROM: VROM- inspecties onderzoeken .........

VROM-inspecties onderzoeken bodembeleid Nijmegen

De drie VROM-inspecties (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne) hebben recent een onderzoek afgesloten naar het bodembeleid van de gemeente Nijmegen. De conclusie van de Inspecties is, dat de gemeente Nijmegen in de afgelopen twee jaar op een slag-vaar-dige wijze haar beleid ten aanzien van haar wettelijke bodemtaken op de rails heeft gezet.
Daarbij is met het gemeentelijk bodembeleid dat de afgelopen jaren tot stand is gekomen, goed ingespeeld op het geldende landelijke en provinciale beleid. In die zin kan gesteld worden dat de uitvoering van het gemeen-telijk bodembeleid plaats vindt op adequaat niveau, met de aantekening dat het bodem-toe-zicht duidelijk meer aandacht behoeft. Het functioneren van de (toenmalige) afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) kan de toets der kritiek doorstaan. Er zijn geen tegenstrijdigheden met het Bouwbesluit geconstateerd. De gemeente zal per 1 augustus een handhaver Ruimtelijke Ordening aanstellen en zal het actualiseringsprogramma van bestemmingsplannen intensiveren.

Aanleiding van het onderzoek was het illegaal verplaatsen en storten van verontreinigde grond ruim twee jaar geleden. In 1997 is met de burgemeester en wethouder milieu van Nijmegen al afgesproken dat er in 1998, na een periode waarin de gemeente het bodembeleid en de uitvoering heeft kunnen verbeteren, een VROM-onderzoek zou plaatsvinden. Dit onderzoek zou zich richten op de uitvoering van het bodembeleid, mede in relatie tot de uitvoering van de Woningwet en de Wet ruimtelijke ordening.
De gemeente heeft begin juli in een overleg met de VROM-inspecties de conclusies en aanbevelingen volledig onderschreven en gaat snel met de aanbevelingen aan de slag. Het rapport zal naar verwachting in oktober in de gemeenteraad worden besproken.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

persvoorlichting milieu

Marja van Paassen
070 339 39 86

faxnummer
070 339 13 52

Buiten kantooruren is de dienstdoende
voorlichter door tussenkomst van de
centrale meldkamer bereikbaar,
070 339 39 39

13 jul 99 11:56

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie