Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SP: Eigen bijdrage medicijnen dupeert chronische patiënten

Datum nieuwsfeit: 13-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
SP: Eigen bijdrage zelfzorgmedicijnen dupeert chronische patiënten

De SP verwerpt de maatregelen rond de zelfzorgmiddelen omdat hiermee opnieuw een drempel wordt ingebouwd in de toegang tot de zorg. Hoewel chronische patiënten gespaard zouden worden, komen de maatregelen neer op een verkapte eigen bijdrage voor mensen die langdurig gebruik maken van zelfzorgmedicijnen op recept, zoals pijnstillers en laxeermiddelen. Voor deze middelen moeten vanaf 1 september de kosten 2 weken lang uit eigen zak worden betaald.

Kant: "De SP heeft al voortdurend geprotesteerd tegen de dreigende invoering van deze maatregel. Steeds is ons beloofd dat de chronische patiënten zouden worden ontzien. De uiteindelijke invulling van de maatregel betekent niet anders dan dat chronische patiënten weer met extra kosten worden opgezadeld en het inbouwen van een nodeloze drempel in de zorg. Met het risico dat mensen afzien van de voor hen meest adequate geneesmiddelen."

Kant heeft minister Borst daarom de volgende vragen gesteld.1. Is over de uiteindelijke invulling van de uitsluiting buiten-WTG middelen zoals aangekondigd in de laatste brief naar de Kamer (1) en de brief naar artsen, apothekers en patiëntenorganisaties (2) overleg gevoerd met de verschillende beroepsgroepen en de patiëntenorganisaties? Zo nee, waarom niet?

2. Welke definitie zal worden gehanteerd voor chronisch gebruik van geneesmiddelen, in hoeverre is dit afhankelijk van de inschatting van de arts en acht deze beroepsgroep de maatregel uitvoerbaar?
3. Is het waar dat ook ingeval van een indicatie voor chronische behandeling, een patiënt die voor de eerste keer een zelfzorgmedicijn krijgt voorgeschreven de kosten hiervan de eerste twee weken zelf moet opbrengen? Zo ja, betekent dat niet een eigen bijdrage voor deze patiënten en bent u bereid hiervan af te zien?

4. Is het waar dat ook voor een middel als foliumzuur dat onder andere voorgeschreven wordt ter verlaging van het risico op het krijgen van het kind met een neuraalbuiseffect, ook de eerste 2 weken zelf betaald moet worden? Zo ja, acht u het niet van groot belang dat dit soort preventieve maatregelen voor iedereen zonder financiële drempel toegankelijk zijn en blijven en bent u van mening dat eigen bijdragen dan ook vermeden dienen te worden in de preventieve zorg?

5. Bestaat het risico dat huisartsen de maatregel zullen omzeilen bijvoorbeeld door voor een langere periode voor te schrijven? Zo ja, kan dit leiden tot verspilling daar de aanspraak van 15 dagen indien een patiënt op een nieuw middel wordt ingesteld bedoeld is om tijdig na te gaan hoe een patiënt reageert op een geneesmiddel?

6. Is het de bedoeling dat apothekers gaan controleren of patiënten een bepaald zelfzorgmedicijn voor het eerst gebruiken? Zo ja, hoe is dit uitvoerbaar aangezien patiënten geen vaste apotheek meer hebben?
7. Wat is het oordeel van de beroepsgroepen over de lijst van buiten-WTG middelen zonder chronische indicatie die geheel zijn uitgesloten van vergoeding zoals bijvoorbeeld microlax klysma?
8. Erkent u dat het College van Zorgverzekeringen (voorheen Ziekenfondsraad) er met klem op heeft gewezen dat bij elke manier van beperken substitutie mogelijk is, dat dit een moeilijk in te schatten financieel effect zal hebben en bovendien ook therapeutisch ongewenste gevolgen kan hebben? Zo ja, hoe denkt u dat te voorkomen en heeft u hierover overleg gevoerd met de beroepsgroepen?

9. Is de tijd tussen besluitvorming en uitvoering voldoende om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen zoals computeraanpassingen en voorlichting aan patiënten?

 


1. Brief minister VWS aan de Tweede Kamer 1 juli
2. Volkskrant 13 juli

Voor meer informatie:  Agnes Kant, 06 51 26 29 18

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie