Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Spectaculaire stijging Groningse werkgelegenheid

Datum nieuwsfeit: 13-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 13 juli 1999 - Gezamenlijk persbericht van de Rijksuniversiteit Groningen, het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Noord-Nederland en de Provincie Groningen

Spectaculaire stijging Groningse werkgelegenheid

In 1998 is de werkgelegenheid in de provincie Groningen met 6000 banen toegenomen. Hiermee heeft de provincie een groei van 3,2% gerealiseerd die ruim boven het landelijk gemiddelde van 2,7% ligt. De Groningse werkloosheid is vorig jaar met ruim 4000 afgenomen. Dit is de sterkste daling van de afgelopen tien jaar. De IT-sector in de stad Groningen is veruit de snelste groeier. Dit concludeert de Rijksuniversiteit Groningen in de vandaag verschenen Arbeidsmarktschets Groningen 1999, een publicatie in samenwerking met Arbeidsvoorziening Noord-Nederland en de Provincie Groningen.

Vooral de toename van het aantal banen in de Groningse IT-sector is opmerkelijk.
De werkgelegenheid in de informatie- en communicatiebranche is sinds 1994 met ruim 3000 banen toegenomen. De stad Groningen neemt wat de IT-banen betreft verreweg het grootste deel voor haar rekening. De groei van de IT-sector ligt de laatste jaren zelfs boven het landelijk gemiddelde. Dus de provincie Groningen is op dit terrein bezig een belangrijke inhaalslag met de rest van het land te maken. Wat betreft de werkgelegenheid hebben de stad Groningen en de direct omliggende gemeenten zich het gunstigst ontwikkeld. Het noordelijk Eemsmondgebied en Oost-Groningen laten daarentegen relatief lage groeicijfers zien.

De Groningse bevolking nam in 1998 voor het eerst sinds jaren weer toe, vooral door een sterk verbeterd migratiesaldo. Een van de oorzaken hiervan is een afname van de uitstroom naar Noord-Drenthe. Vooral de stad Groningen heeft het afgelopen jaar meer inwoners aan zich kunnen binden, onder andere door nieuwe gereedgekomen woningbouwprojecten.
In 1998 nam de Groningse beroepsbevolking met 4000 personen toe, vooral vanwege voortgaande stijging van de participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Dalende werkloosheid

Het aantal bij het arbeidsbureau ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (NWW) nam in 1998 met ruim 10% af, maar Groningen blijft vooralsnog de provincie met de hoogste werkloosheid. De geregistreerde werkloosheid volgens het CBS is voor 1998 nog steeds niet bekend, maar wordt door de onderzoekers voor Groningen geraamd op 8,3% van de beroepsbevolking tegenover 4,1% landelijk. Het verschil met het landelijke werkloosheidscijfer - ook wel de regionale component genoemd - wordt sinds 1996 wel jaarlijks kleiner. De werkloosheid nam vooral af onder jongeren en hoog opgeleiden.
De keerzijde van deze ontwikkeling is dat het aandeel ouderen en laag opgeleiden in het Groningse NWW-bestand toeneemt. Tweederde van de Groningse NWW bestaat thans uit werklozen die langer dan een jaar staan ingeschreven.

Vraag en aanbod op de Groningse arbeidsmarkt in 1999

Dit jaar zullen er op de Groningse arbeidsmarkt in totaal naar schatting 6000 banen beschikbaar komen doordat mensen hun baan verlaten wegens pensionering of om andere redenen, aangevuld met 3000 nieuwe banen die ontstaan door economische groei en uitbreiding van de werkgelegenheid. Van dit totaal van 9000 is voor 6500 banen MBO-niveau of lager vereist. Aan deze vraag moet worden voldaan door schoolverlaters en ingeschreven werklozen die direct voor de arbeidsmarkt inzetbaar zijn. Het aantal Groningse schoolverlaters tot en met MBO-niveau bedraagt dit jaar echter slechts 4500. Dit biedt ruime kansen voor een aanzienlijk aantal Groningse werklozen met dit opleidingsniveau om aan het werk te komen. Voor specifieke functies kunnen er in Groningen niettemin tekorten ontstaan, met name voor agrarisch, technisch en administratief middenkader.

De overige 2500 nieuwe vacatures betreffen functies op HBO- en WO-niveau. Hiervoor is meer dan voldoende aanbod aangezien daar in de provincie Groningen dit jaar circa 6800 afgestudeerden tegenover staan. De meeste Groningse afgestudeerden hebben echter heel Nederland als zoekgebied en zullen voor het grootste deel buiten de provincie werk vinden. Ondanks het ruime aanbod aan hoger opgeleiden is er wel sprake van een tekort aan onderwijzend personeel.

De economische groei loopt dit jaar - evenals landelijk - iets terug. Tegenover de 3000 nieuwe banen in 1999 staat een groei van de Groningse beroepsbevolking van naar schatting eveneens 3000 personen. Het is daarom niet waarschijnlijk dat de Groningse werkloosheid dit jaar verder zal afnemen.Noot voor de pers:

Naast de Arbeidsmarktschets Groningen 1999 verschijnt deze week ook de Arbeidsmarktschets Drenthe 1999. Beide publicaties zijn samengesteld door de Sectie Ruimtelijke Economie en de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Noord-Nederland en de Provincies Groningen en Drenthe. In beide publicaties staat een analyse van de noordelijke arbeidsmarkt als geheel. Deze analyse maakt eveneens deel uit van de Sociaal Economische Ontwikkelingen Friesland, een gezamenlijke uitgave van de Provincie Friesland, Arbeidsvoorziening Noord-Nederland en de Kamer van Koophandel. Deze uitgave verschijnt ook deze maand.

Nadere informatie over de statistische gegevens:
- dr. L. Broersma tel (050) 363 7053 / 3740
- drs. T. M. Stelder tel (050) 363 3725 / 3740
- dr. J. van Dijk tel (050) 363 3765 / 3896

Exemplaren van de Arbeidsmarktschets Groningen 1999 zijn te verkrijgen bij:

* Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Noord-Nederland, werkgebied Groningen, tel: (050) 5206 444

* Sectie Ruimtelijke Economie, Economische Faculteit, Rijksuniversiteit Groningen, tel: (050) 363 3725 / 3740

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie