Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidie Groningen voor "China", kunstvideo's en duiven

Datum nieuwsfeit: 13-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 13 juli 1999 Persbericht nr. 177

ƒ 37.177,--- subsidie voor "China", kunstvideo's en duiven

Het college van GS heeft besloten zeven aanvragen, die zijn ingediend voor de tweede ronde "projectsubsidie beeldende kunst" te honoreren. Over de aanvragen is advies uitgebracht door de Provinciale Adviesraad Beeldende Kunst (PABK).
Het betreft de volgende projecten: promotieproject van de Artotheek J. de Boer/M. Vijver (ƒ 2.500,-), de Expositie - fotografie-tentoonstelling Noorderlicht (ƒ1.200,-), "China in Finsterwolde" H.Y. Zhuang en Lu Luo - (ƒ 9.100,-) en "The Exploded City" (ƒ 5.000,-), het Project "Raum - Arbeit # 45" (ƒ 6.000,-), het Pigeonproject (ƒ 6.000,-) en Koolhaas bushalte (ƒ7.377,-) alle vier van de Stichting De School.

Promotieproject, Artotheek J. de Boer/M. Vijver (ƒ2.500,--)

Sinds 1995 zijn De Boer en Vijver gezamenlijk een artotheek begonnen en beogen verschillende doelen. Twee daarvan zijn: het werven van nieuwe leden en de activiteiten uitbreiden richting bedrijven en instellingen in de vorm van het verhuren van tentoon-stellingen. Om bedrijven hiervoor te interesseren heeft de artotheek twee promotieweekenden georganiseerd. Onderdelen van deze activiteit zijn: een tentoonstelling in het nieuwe atelier van De Boer, de uitgave van een promotiefolder, de uitreiking van een dubbelets van De Boer/Vijver aan alle bestaande en nieuwe leden en de uitvoering van een pianowerk van Douwe Eisinga. GS hebben sympathie voor het initiatief van deze twee kunstenaars om een artotheek te runnen. Dat kunstenaars hun eigen promotie op een dergelijke manier gestalte geven is toe te juichen, vinden GS. In de regio van Scheemda is bovendien nog niet een dergelijke artotheek van de grond gekomen.

De Expositie - fotografie-tentoonstelling Noorderlicht (ƒ 1.200,--)

De Expositie organiseert een fotografie-tentoonstelling in het kader van de Noorderlichtmanifestatie. Deze tentoonstelling zal plaatsvinden van 25 september tot 31 oktober 1999. De Expositie is gehuisvest in een voormalig schoolgebouw in Beerta. Noorderlicht heeft dit jaar voor de eerste maal het initiatief genomen ook galeries buiten de stad Groningen te vragen deel te nemen aan de manifestatie. Exposanten bij deze tentoonstelling zijn: F. Kok, K. Hummel, J. Lenders, A. Stultiens, E. Meijer, P. Kockelhorn, D. Van Huffel, A. Verhoef, P. Kramer, C. Hormann, M. Hartmann en M. Habets. Met deze tentoonstelling beoogt De Expositie een presentatie te geven van recent afgestudeerde kunstenaars. Het college heeft veel vertrouwen in De Expositie als jonge tentoonstellingsruimte in Beerta. Zij heeft inmiddels naambekendheid verworven in de regio. Tevens vinden GS lovenswaardig dat zij jonge kunstenaars de gelegenheid geeft zich een positie te verwerven op de kunstmarkt.

"China in Finsterwolde", H.Y. Zhuang en Lu Luo (ƒ 9.100,--)

Galerie De Boer-Waalkens heeft H.Y. Zhuang en L. Luo uitgenodigd in/bij de galerie te verblijven en werken om het project "China in Finsterwolde" te realiseren. Dit 'artists in residence-project' zal plaatsvinden van 1 augustus tot 17 oktober 1999. Zhang en Luo zullen 2½ maand wonen en werken in de galerie om het project "China in Finsterwolde, ontmoeting met jezelf en de ander" te realiseren. Tijdens de weekenden is er open atelier, waardoor bezoekers de mogelijkheid hebben kennis te nemen van het proces, te discussiëren met elkaar en met de kunstenaars over het werk en over beeldende kunst in zijn algemeenheid. Het college van GS vindt het een lovenswaardig initiatief dat galerie De Boer-Waalkens komt tot een 'artists in residence'-project. En vindt het een waardevolle bijdrage aan het brede spectrum van beeldende kunstactiviteiten in de provincie Groningen. GS verwachten een interessant project mede door de artistiek-inhoudelijke kwaliteiten van de kunstenaars.

"The Exploded City", Stichting De School (ƒ 5.000,--)

Stichting De School organiseert in samenwerking met World Wide Video een video-installatie van Keith Piper in het Tschumipaviljoen (Hereplein, Groningen). De betreffende installatie bestaat uit drie projecties die in combinatie geprojecteerd worden als 'The Exploded City'. De installatie is in 1997 ontstaan en in 1998 reeds vertoond op het World Wide Videofestival in de Gate Foundation te Amsterdam. Voor de projectie zullen drie doorzichtschermen in het paviljoen opgesteld worden. Uitgangspunt in het werk van Piper is de verschuiving die moet plaatsvinden naar een meer internationale invalshoek. Afstand nemen van het Eurocentralistische denken: in de huidige multiculturele samenleving moet het zijns inziens mogelijk zijn elementen uit de vele culturen te ontlenen en te mengen. Het college vindt dat hier een boeiend concept uitgewerkt wordt. GS achten het paviljoen een geschikte plek voor deze actuele installatie van Piper.

Het Project "Raum - Arbeit # 45", Stichting De School (ƒ6.000,--)

Stichting De School heeft Jan Peter Sonntag uitgenodigd zijn project "Raum - Arbeit # 45" te realiseren in het Tschumipaviljoen. De presentatie zal plaatsvinden van medio juli tot 29 augustus 1999. J.P. Sonntag zal in deze periode het glazen paviljoen gebruiken als instrument, als klankkast met een open onderkant. Het college is positief over het gebruik van het paviljoen op de manier zoals Sonntag deze voorstaat in zijn project: het gebruik van lage frequenties in combinatie met geluid en beeld toegepast in de glazen ruimte geeft het college het vertrouwen dat het een project is, dat publiek aantrekt. GS hebben dit vertrouwen in Sonntag, omdat hij met de realisatie van andere installaties zijn sporen reeds verdiend heeft.

Pigeonproject - Stichting De School (ƒ6.000,--)

Mike Tyler gaat het Tschumipaviljoen op het Hereplein inrichten in de vorm van een duiventil, waarin daadwerkelijk duiven verblijven en nog veel meer te zien zal zijn. GS vinden dat het project nieuwsgierig maakt en open staat voor eigen associaties en beelden. Volgens het college weet Mike Tyler op een goede manier gebruik te maken van de ruimte. Door de transparantie van het paviljoen is het verloop van de installatie goed te volgen voor de toeschouwer. Het college kijkt verwachtingsvol uit naar het uiteindelijke resultaat in beeld en inhoud.

Koolhaas bushalte - Stichting De School (ƒ 7.377,--)

Stichting De School heeft het plan opgevat een jaar lang kunstvideo's te presenteren in de 'Koolhaas Bushalte" op het Emmaplein. (Deze bushalte is ontworpen door Rem Koolhaas voor de manifestatie "Wath a wonderful World"). In de monitorruimte van deze bushalte wil De School een monitor met een videorecorder plaatsen. Er zullen video's getoond worden uit het bestand van MonteVideo TBS te Amsterdam. Het project zal een jaar lang draaien vanaf begin augustus 1999 tot eind juli 2000. Onderdeel van het jaarprogramma is een presentatie van videofilms in oktober, die de Stichting De School in samenwerking met Frans Haks en het Groninger Museum hebben gemaakt, in verband met het 5-jarig jubileum van het Groninger Museum. Deze presentatie zal ook te zien zijn in het Tschumipaviljoen. Het college van GS is enthousiast over het feit dat de Koolhaas Bushalte weer in gebruik wordt genomen. (De Bushalte is onlangs volledig opgeknapt).GS vinden de Koolhaas Bushalte een aantrekkelijke locatie voor een dergelijk project, omdat het om een ruimte gaat met een multifunctionele invulling: als bushalte, qua architectuur, als beeldende kunstpodium en als informatiebord. Volgens het college is het aantrekkelijk kunstvideo's en clips te vertonen in een openbare locatie, welke voor een breed publiek toegankelijk is. Zo kunnen mensen op een laagdrempelige wijze kennis maken met beeldende kunstVoor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, provincie Groningen, 050 - 3164324.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie