Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Fusie openbaar onderwijs Westelijke Mijnstreek gaat door

Datum nieuwsfeit: 13-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geleen

P E R S B E R I C H T

(Verzonden namens het tijdelijke fusiebestuur Openbaar Onderwijs Westelijke Mijnstreek)

Geleen, 13-07-1999

Geschil gemeente Born en medezeggenschapsraad veroorzaakt vertraging

FUSIE OPENBAAR ONDERWIJS WESTELIJKE MIJNSTREEK GAAT DOOR

Zes gemeenten in de Westelijke Mijnstreek werken samen aan een besturenfusie voor het openbaar basisonderwijs. Beek, Born, Geleen, Stein, Sittard en Susteren hebben de intentie uitgesproken om per 1 augustus 1999 te komen tot een regionaal bestuur. Die datum van 1 augustus is verschoven, doordat de besluitvorming in de gemeente Born is uitgesteld. Reden is een geschil met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van de Openbare Basisschool De Wissel in Born. Het geschil is voorgelegd aan de Landelijke Geschillencommissie Openbaar Onderwijs. De voorbereidingen tot de fusie lopen intussen door. De verwachting is dat de fusie van besturen op de kortst mogelijke termijn, maar uiterlijk eind 1999 toch een feit zal zijn.

Om in de toekomst kwalitatief goed openbaar onderwijs te kunnen blijven bieden, is schaalvergroting een noodzaak. De overheid voert een politiek van decentralisatie. Steeds meer verantwoordelijkheden en taken komen op het bordje van de gemeenten en schoolbesturen te liggen. Om alle taken deskundig te kunnen uitvoeren en de bijbehorende financiële risico's ook op lange termijn te kunnen dragen, is samenwerking over de gemeentegrenzen geboden.

Na het ondertekenen van de intentie-verklaring tot fuseren door de zes gemeenten in de Westelijke Mijnstreek, is een tijdelijk fusiebestuur samengesteld om de fusie voor te bereiden. Het samenwerkingsverband heeft van de overheid een stimuleringsbijdrage van 150.000 gulden gekregen, bedoeld voor het schooljaar 98/99. Deze subsidie van 150.000 is intussen ook toegekend voor het komend schooljaar.

Het fusiebestuur heeft in maart van dit jaar haar eindrapport gepresenteerd. Aansluitend is binnen de zes gemeenten het besluitvormingstraject van start gegaan. Bestuurscommissies en medezeggenschapsraden in de gemeenten Beek, Geleen, Stein, Sittard en Susteren hebben zich intussen akkoord verklaard. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad van De Wissel in Born heeft echter geen instemming verleend. De oudergeleding verlangt meer financiële zekerheid dan nu geboden kan worden.

Het gevolg is dat de gemeenteraad van Born geen formeel besluit kan nemen en de fusie is uitgesteld.

De zes gemeenten blijven bij de intentie om op de kortst mogelijke termijn te fuseren, ten einde de toekomst van het openbaar onderwijs in de regio veilig te stellen. Zij hebben het tijdelijk fusiebestuur verzocht om de werkzaamheden voort te zetten. Dat bestuur is intussen bezig met het invullen van praktische zaken, als het oprichten van een stichting, het inhuren van administratieve en deskundige ondersteuning en het opzetten van een directiestatuut.

Na de zomervakantie zullen de zes gemeenten aansturen op effectuering van de fusie op de kortst mogelijke termijn. De voorkeur gaat uit naar een regionale stichting waarvan ook het openbaar onderwijs in de gemeente Born deel uitmaakt. Maar als de gemeente Born moet afhaken, blijft schaalvergroting gewenst. Om ook dan aan de gewenste schaalvergroting van minimaal 2000 leerlingen te kunnen voldoen, worden op korte termijn andere mogelijkheden onderzocht.

Voor meer informatie over de voorgenomen fusie in het openbaar onderwijs in de Westelijke Mijnstreek kunt u terecht bij de voorzitter van het tijdelijk fusiebestuur, de heer Ruud Guyt, telefoonnummer: 046-4111850 /GSM 06-53670958.

Copyright Gemeente Geleen (C) 1996-1999.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie