Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kadernota 2000-2003 Borsele vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 15-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele

Kadernota 2000-2003 vastgesteld door de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in de raad van 1 juli 1999 de Kadernota 2000-2003 vastgesteld. Hierin staat in hoofdlijnen het voorgenomen beleid voor de periode van 2000-2003. Ook wordt er nader ingegaan op concrete speerpunten die voor de gemeente Borsele van belang zijn. In de Kadernota worden de hoofdlijnen van het beleid geactualiseerd. In de nota staat een aantal belangrijke speerpunten. Hieronder vindt u de voornemens van de gemeenteraad voor de komende jaren. De projecten worden nu nader uitgewerkt en op de rails gezet.

Recreatie Hoedekenskerke
De raad heeft ermee ingestemd een nieuw verkennend onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden voor recreatie bij Hoedekenskerke. In de tachtiger jaren zijn er al enkele rapporten over dit onderwerp verschenen. Speerpunten bij het onderzoek zijn: de eindpuntvoorziening aan de Waardweg, de voormalige veerhaven en het havenplateau. De gemeentelijke bijdrage wordt maximaal f 30.000,-. Daarnaast worden nog bijdragen uit andere bronnen gezocht.

Project bouwvergunningen
Het project bouwvergunningen is er op gericht om aanvragers tegen zo gering mogelijke kosten zo snel mogelijk een vergunning te verlenen. Duidelijkheid, service en begeleiding staan hierbij hoog in het vaandel. Er is voor het project een aantal speerpunten opgesteld. Zo dienen de welstandseisen geobjectiveerd te worden. Dit gebeurt d.m.v. het opstellen van een overzicht van algemene welstandseisen, beeldkwaliteitsplannen en voorbeeldplannen. Daarnaast dient er een voorlichtingsbrochure te komen "wanneer u gaat (ver)bouwen". Ook moeten het mandateren van taken en het stroomlijnen van processen zorgen voor snellere afhandeling van bouwvergunningen.

Achterstandenbeleid onderwijs
Het onderwijsachterstandenbeleid is gericht op gelijkwaardige kansen voor elke leerling, het voorkomen van schooluitval en het behalen van een startkwalificatie door zoveel mogelijk leerlingen. Om dit te bereiken dient er meer samenhang te komen tussen onderwijs, onderwijsondersteuning en zorg en sociaal-cultureel werk. In Borsele is besloten een globaal onderwijsachterstandenplan vast te stellen. Er is een projectgroep opgesteld die zich gaat buigen over de inhoud van de projecten. Voor de komende 3 jaar wordt f 37.000,- per jaar beschikbaar gesteld.

Brandweer/hulpverlening Sloegebied
De hulpverlening in het Sloegebied verdient alle aandacht. De combinatie van een plattelandsgebied met een industrie- en havengebied èn nieuwe ontwikkelingen zoals de komst van de Westerscheldetunnel vragen om een andere en nieuwe benadering. Er bestaan reeds enige tijd plannen tot een gezamenlijke Sloebrandweer. Het gaat dan om een samenwerking van de gemeente Borsele met andere overheden, havenschap, provincie en rijk. Voor deelname aan een gezamenlijke Sloebrandweer wordt structureel een bedrag van f 100.000,- gereserveerd.

Serviceverlening organisatie: verbouwing Burgerzaken en raad- en trouwzaal met Zuid-Bevelandse uitstraling
Toekomstige trouwzaal Binnen dit speerpunt valt het verbeteren en moderniseren van de balie Burgerzaken. Ook heeft de raad besloten de boerderij die tegenover het gemeentehuis staat in te richten als raad- en trouwzaal. Er is immers al geruime tijd gebrek aan vergaderruimten en voldoende huisvesting in het gemeentehuis. Ook de huidige kwaliteit van de raad- en trouwzaal speelt mee. De boerderij biedt een unieke kans om de problemen in het gemeentehuis op te lossen en daarnaast de raad- en trouwzaal een echt Zuid-Bevelandse uitstraling te geven! Voor de verbouwing van Burgerzaken heeft de raad al f 500.000,- beschikbaar gesteld. Met de boerderij is een bedrag gemoeid van f 2,1 miljoen.

Masterplan Heinkenszand: aanpassing `De Stenge' Binnen het Masterplan Heinkenszand is al een aantal projecten met succes op de rails gezet en afgerond. Nu is het tijd voor de aanpassing van ontmoetingscentrum `De Stenge'. Het ontmoetingscentrum waarvan zoveel gebruik wordt gemaakt door verschillende organisaties en mensen is namelijk hoognodig aan een opknapbeurt toe! De totale kosten voor het ontmoetingscentrum worden beraamd op f 7,2 miljoen.

We houden u in ieder geval op de hoogte van bovenstaande projecten!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie