Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen onafhankelijkheid assurantietussenpersonen

Datum nieuwsfeit: 16-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN:ONAFHANKELIJKHEID ASSURANTIETUSSENPERSOON

PERSBERICHTNR. 99/168 Den Haag 16 juli 1999

ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS VAN FINANCIEN EN ECONOMISCHE ZAKEN OP

VRAGEN VAN HET LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

WITTEVEEN-HEVINGA OVER DE ONAFHANKELIJKHEID VAN

ASSURANTIETUSSENPERSONEN

VRAGEN:


1.

Kent u de berichten , met betrekking tot het toelaten van verzekeringsmaatschappijen tot de organisatie van onafhankelijke assurantietussenpersonen NVA? Is de onafhankelijkheid van assurantietussenpersonen een punt van zorg voor u?


2.

Hoe beoordeelt u de uitspraken van de NVA-directeur Pennink en NVA-voorzitter Swenker, 1, 2 dat de onafhankelijkheid van een assurantietussenpersoon niet in het geding hoeft te komen als het betreffende kantoor geheel of gedeeltelijk in eigendom is van een verzekeringsmaatschappij, mits er maar geen productieafspraken worden gemaakt? En in verband hiermee: hoe beoordeelt u de opmerking van NbvA woordvoerder P. Oostdam dat volledig eigendom van een verzekeraar van een assurantiekantoor indruist tegen de onafhankelijkheid van een dergelijk kantoor?1


3.

Hoe oordeelt u over de vermeende aantasting van de onafhankelijkheid van de onafhankelijkheid van de assurantietussenpersonen die gedeeltelijk of geheel in eigendom zijn van een verzekeringsmaatschappij?


4.

Is het waar dat .een behoorlijk aantal verzekeraars deelnemen in grotere assurantiekantoren.?2


5.

Hebt u inzicht in de mate waarin verzekeringskantoren in eigendom zijn van verzekeringsmaatschappijen? Zo ja, zoudt u daar dan verslag willen doen aan de Tweede Kamer? Zo neen, acht u het vanuit het oogpunt van een vrije en transparante markt en uit het oogpunt van consumentenbescherming opportuun om inzicht in de eigendomsrelaties tussen verzekeringsmaatschappijen en assurantiepersonen te krijgen? Hoe denkt u de vrije en transparante marktwering en consumentenbescherming in dit kader te beschermen?

ANTWOORDEN:


1.

Ja, de berichten met betrekking tot 'het toelaten van verzekeringsmaatschappijen tot de organisatie van onafhankelijke tussenpersonen' zijn bekend. In de memorie van toelichting bij het recent bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf naar aanleiding van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit alsmede naar aanleiding van een evaluatie van de doelmatigheid van de wet (Kamerstukken II, 1998/99, 26 531, nr. 3) is in paragraaf 6.6. ingegaan op de onafhankelijkheid respectievelijk ongebondenheid van tussenpersonen.
Hierin is aangegeven dat het primair aan de consument is om te beoordelen of de eventuele bindingen die een tussenpersoon heeft met verzekeraars voor hem relevant zijn en of hij het van belang acht of een tussenpersoon meer of minder onafhankelijk tot een bepaald advies komt.
Zoals aangekondigd in de Nota informatieverstrekking aan de consument van financiële diensten van 8 juli 1999 wordt momenteel onderzocht wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen regelgeving in de verschillende sectoren van bemiddeling in financiële diensten (hieronder valt ook de assurantiebemiddeling). Hierbij wordt een verklaring gezocht voor deze verschillen en worden de praktische gevolgen ervan voor bemiddelaars en consumenten in kaart gebracht. Vervolgens zal worden bezien of, en zo ja welke, nadere regels aan deze bemiddeling moeten worden gesteld.


2. en 3.
Inzake de opmerkingen van de vertegenwoordigers van NVA en nbva over het al dan niet verenigbaar zijn van het in eigendom hebben door een verzekeraar van een tussenpersoon met de onafhankelijkheid van die tussenpersoon, zij allereerst verwezen naar bijgevoegde circulaire van de NVA. De NVA-statuten bepalen dat de leden gehouden zijn hun bedrijf te voeren ..zonder contractueel gebonden te zijn verzekeringen of andere financiële producten onder te brengen bij enige verzekeraar, derde gevolmachtigde of andere instelling... Het NVA-bestuur acht het hieraan primair invulling geven via een verbod voor leden om voor meer dan eenderde van het aandelenkapitaal in het bezit van een verzekeraar te zijn geen goede waarborg meer. In de circulaire wordt aangegeven dat de NVA over de invulling van de kernwaarde onafhankelijkheid nader wil discussiëren met haar leden. Naar van de NVA is vernomen zal hierover ook met de Consumentenbond in contact worden getreden. Overigens merk ik op dat er een veelheid van bindingen en relaties tussen tussenpersonen en verzekeraars voorkomt. Te denken valt aan: . administratieve bindingen, die ertoe kunnen leiden dat de contacten met de betrokken verzekeraar(s) worden geïntensiveerd; . financiële bindingen, zoals leningen of het financieren door een verzekeraar van opleidingen of bepaalde voorzieningen; . facilitaire bindingen, zoals computerprogrammatuur en deskundigheid;
. beloningen in directe of indirecte vorm;
. productieafspraken met de verzekeraar.
Een tussenpersoon zal in de praktijk gelet op zijn rol in de distributieketen tussen verzekeraar en consument altijd relaties onderhouden met verzekeraars. Materieel zal er daarbij voor beide partijen nooit volledige onafhankelijkheid kunnen zijn. Tenslotte is het aan marktpartijen om invulling te geven aan een geclaimde mate van onafhankelijkheid en daarvoor criteria te hanteren. Het is hierbij goed denkbaar dat representatieve beroepsorganisaties tot een andere invulling komen.


4. en 5.
Er bestaat geen systematische verplichting voor bedrijven om inzicht te geven in aandeelhouderschap en/of deelname in of door andere ondernemingen. Deze informatie is ook niet te achterhalen bij de Kamers van Koophandel, tenzij er sprake is van slechts één aandeelhouder. In hoeverre verzekeraars -al dan niet indirect- deelnemen in assurantietussenpersonen, dan wel verzekeringskantoren
-indirect-eigendom zijn van verzekeraars is derhalve ook niet systematisch geregistreerd. Zoals reeds eerder aangegeven zal het kabinet bezien of, en zo ja welke, nadere regels aan de bemiddeling in financiële diensten moeten worden gesteld.

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover
Telefoonnummer: 070 - 342 7140

16 jul 99 12:13

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...