Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitbreiding bevoegdheden Algemene Rekenkamer

Datum nieuwsfeit: 16-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN: BEVOEGDHEDEN ALGEMENE REKENKAMER

PERSBERICHTNR. 99/170 Den Haag 16 juli 1999

BEVOEGDHEDEN ALGEMENE REKENKAMER

Minister Zalm heeft vandaag de brief aan de Tweede Kamer gezonden over de uitbreiding van de bevoegdheden van de Al-gemene Rekenkamer. Deze brief is vorige week vrijdag in de ministerraad vastgesteld.

Op het terrein van de Europese geldstromen heeft het kabinet besloten de Al-gemene Rekenkamer dezelfde controlebevoegdheden te geven als de Europese Rekenka-mer nu al heeft. De Algemene Rekenkamer kan dan in Nederland ook op het niveau van de eindbe-gunstigde controleren. Daarbij gaat het om controles bij onder meer provincies, gemeenten en instel-lin-gen die geld uit Brussel ontvangen. Een voorstel voor wetswij-zi-ging zal door de regering worden voorbe-reid. In dat wetsontwerp zullen tevens nadere ministeriële bevoegdheden worden voorgesteld. De regering is namelijk van oordeel dat toekenning van bevoegdheden op EU-terrein aan de Algemene Rekenkamer in samenhang moet worden gezien met het creëren van nadere ministeriële bevoegdheden op dat terrein. Brussel kan de Nederlandse regering namelijk aansprakelijk stellen voor tekortschietend handelen van bijvoorbeeld provincies en gemeenten, terwijl de desbetreffende minister nu nog niet over afdoende bevoegdheden beschikt in zijn verhouding met deze provincies en gemeenten. De beoogde ministeriële bevoegdheden moeten dit spanningsveld wegnemen.

De Algemene Rekenkamer had de wetgever ook gevraagd om verduidelijking van haar controle-bevoegdheden bij rechtspersonen die een wettelijke taak uitoefenen. Het gaat hier vooral om instel-lingen op het terrein van de sociale zekerheid, de publieke zorgverzekering en het openbaar vervoer. De Algemene Rekenkamer stelde het vooral als knelpunt te ervaren dat zij bij bedrijven die een concern-structuur kennen geen onderzoek kan verrichten bij dochterbedrijven. De regering zal bezien hoe aan deze wensen van de Algemene Rekenkamer vorm kan worden gegeven.

Woordvoerder: ir. N.M. Zoon
Tel.nr.: 070 - 342 8124

16 jul 99 13:20

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie