Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ondertekening convenant paramedische zorg

Datum nieuwsfeit: 16-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Ondertekening convenant paramedische zorg

Vrijdag 16 juli 1999, persbericht nummer 77

Verbetering van de kwaliteit van paramedische zorg, verbetering van informatievoorziening en experimenten met alternatieven voor de huidige beperkende maatregel fysiotherapie en oefentherapie cesar en mensendieck. Dit zijn belangrijke punten uit het convenant voor de paramedische zorg dat minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de vertegenwoordigers van de Vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC), Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten-Mensendieck (NVOM), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Kontaktcommissie Publiekrechterlijke Ziektekostenregeling voor ambtenaren (KPZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en als laatste het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGf) hebben ondertekend. Met dit convenant worden de afspraken die zijn gemaakt tijdens het meerjarenoverleg van november 1998 verder uitgewerkt.

Minister Borst heeft met de beroepsgroepen fysiotherapie, oefentherapie cesar en mensendieck en logopedie afspraken gemaakt om de kwaliteit van paramedische zorg te vergroten. Dit gebeurt door het ontwikkelen van richtlijnen, intercollegiale kwaliteitstoetsing, verplichte bij- en nascholing en de opbouw van een organisatie om het kwaliteitsbeleid vorm te kunnen geven. In de overeenkomsten met de zorgverzekeraars komt de kwaliteit van zorg centraal te staan. Het ministerie van VWS heeft voor het kwaliteitsbeleid van deze beroepsgroepen tot 2003 een bedrag van 7,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld.

Voor fysiotherapie en oefentherapie wordt op landelijk niveau een systematische, complete en adequate informatievoorziening ontwikkeld. Ook staat in het convenant op welke wijze beroepsbeoefenaren gegevens geautomatiseerd gaan aanleveren bij de zorgverzekeraars.

Voor fysiotherapie geldt momenteel dat maximaal negen behandelingen worden vergoed en voor oefentherapie maximaal 18 behandelingen (met toestemming van de verzekeraar). Om te bekijken of er werkbare alternatieven mogelijk zijn, zoals werken met richtlijnen of een andere financieringssystematiek, zullen enkele experimenten worden uitgevoerd. Voordat deze experimenten van start gaan, zal nog een haalbaarheidsstudie worden gedaan vóór het eind van dit jaar.

Ook hebben de betrokken partijen met de ondertekening van het convenant aangegeven gezamenlijk een lange termijn visie te zullen ontwikkelen over de rol, plaats en positie van de paramedische zorg. Tevens zal een nieuwe systematiek van de tariefopbouw worden onderzocht, evenals de rol die de paramedische zorg kan vervullen bij preventie, tenslotte zal de haalbaarheid van afschaffing van de goodwill worden bestudeerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie