Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toezicht legionella in Nederland door Inspectie W&V

Datum nieuwsfeit: 16-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Toezicht legionella door inspectie W&V

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA s-Gravenhage

GZB/GZ 99-3266

16 juli 1999

In verband met het infectiegevaar van Legionella heeft de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Inspectie W&V) vanaf 17 maart 1999 landelijk tenminste 115 locaties bezocht in het kader van het geïntensiveerde toezicht op warm water bevattende apparaten.

Het betreft onder meer tuincentra, badkamershowrooms, meubelboulevards, verhuurbedrijven, beurzen, autowasstraten, dierentuinen, saunas, botanische tuinen, overdekte tropische parken, beautycenters, thermaalbaden, evenementen en bouwmarkten.

In totaal werden bijna 100 watermonsters onderzocht, waarvan er twee positief zijn gebleken voor Legionella. Een monster bleek L. pneumophila serogroep 1 te bevatten. In beide gevallen zijn maatregelen getroffen, aangezien ook andere stammen van Legionella ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken.

Het niet aantreffen van Legionella in watermonsters geeft overigens niet de garantie dat de bemonsterde systemen ook in de toekomst vrij van Legionella zullen blijven. Garantie is pas aanwezig indien de verantwoordelijke voor een systeem beschikt over een adequaat beheersplan Legionella en dit ook daadwerkelijk in de praktijk uitvoert.

Uit de vele contacten van de Inspectie W&V en uit persberichten is gebleken dat veel bedrijven en verenigingen doende zijn hun verantwoordelijkheid t.a.v. Legionella in te vullen. Er is reeds een groot aantal onderzoeken en bemonsteringen verricht, waarvan ook een thans niet te kwantificeren aantal met positief resultaat. Ook de waterleidingbedrijven, gemeenten, provincies en andere toezichthouders blijken zeer actief te zijn.

De dienst Noordwest van de Inspectie W&V was intensief betrokken bij het wetenschappelijke onderzoek naar de oorzaak van de Legionella-epidemie van de WestFriese flora. Het betreft het contact met bedrijven die op de flora exposeerden, het afnemen van verhoren, het nemen van monsters en het opstellen van Processen Verbaal van bevindingen.

Dit jaar en 2000 zal de Inspectie W&V de volgende activiteiten m.b.t. Legionella ontplooien:
· in het kader van de Warenwet toezien op het verhandelen van veilige producten als onderdeel van de reguliere inspectie-activiteiten;
· VNG, Recron en het bedrijfschap Horeca op verzoek ondersteuning bieden bij het opstellen van een beheersplan voor de betreffende branches, zoals hotels, sportinstellingen en recreatieparken; · uitwerken van een handhavingsplan in afstemming met andere Inspecties;
· actie najaar 1999: controle op de aanwezigheid en uitvoering van een beheersplan gericht op Legionella-preventie in onder meer hotels, pretparken, beurzen en tentoonstellingen; · in het kader van het Regulier Overleg Warenwet inventariseren of de eisen aangescherpt dienen te worden t.a.v. de constructie, reiniging en desinfectie, en het gebruik van producten die potentieel een risico opleveren voor Legionella; · rapportage met de conclusies van de Inspectie met aanbevelingen over regelgeving m.b.t. waterbevattende apparatuur en de inzet van desinfectantia;
· ook op langere termijn aandacht blijven besteden aan het risico van Legionella-infectie bij beurzen en andere grootschalige evenementen vanuit het oogpunt van preventie, d.w.z. implementatie van de Legionella problematiek in het reguliere toezicht.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie