Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Initiatieven MIAT tijdens Gentse Feesten

Datum nieuwsfeit: 18-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent


Gentse Feesten
Speciale aandacht voor drie activiteiten in het MIAT1. VERTELLEN OVER KEIZER KAREL.

Vertelcyclus over "Keizer Karel en Gent" op 18, 19, 21, 23 en 24 juli, telkens om 14.30 uur in het MIAT, Minnemeers 9, 9000 Gent.

Het jaar 2000 wordt het Keizer Kareljaar. Tentoonstellingen en evenementen volgen elkaar vanaf september 1999 in een snel tempo op. Er dreigt nog nauwelijks tijd te zijn om stil te staan bij de man zelf en bij de tijd waarin hij leefde. Hoe was zijn relatie tot de vrouwen? Hoe reageerde hij op de opstand van de Gentenaars in 1539? In welke mate was hij betrokken bij de oprichting van een Armenkamer in Gent? Welke was de rol van de rederijkers en hun toneelwedstrijden? Al deze vragen komen aan bod tijdens de vertelcyclus die in het MIAT wordt opgezet in de periode van de Gentse Feesten. Het worden geen klassieke lezingen met veel academisch gedoe over de hoofden van de mensen heen. Aan de sprekers werd gevraagd zo eenvoudig mogelijk te vertellen over "Karel en zijn tijd".

René De Herdt, auteur van het boek "Je mettray Paris dans mon Gandt. Keizer Karel en Gent", met tekeningen van Gaston De Smet, zet op
zondag 18 juli om 14.30 uur de reeks in met het "Keizer Karel, wereldburger". Hij situeert Karel in zijn tijd, de tijd van ontdekkingen, van het zilver en goud van de Azteken, van de renaissancepausen, van Erasmus, Luther en Calvijn. In dit kader wordt ook Gent gesitueerd, waar Karel op 24 februari 1500 werd geboren. De Herdt volgt dan het leven van de vorst vanaf de geboorte tot zijn dood.

Jozef Leeman verdiept zich in het leven van de vrouwen die Karel omringden (op maandag 19 juli om 14.30 uur) : Karels zuster Eleonora met dat typisch Habsburgse gelaat; het fuifnummer Maria; de mooie, doch ongelukkige Isabella. Waren ze enkel maar pionnen in Karels wereldpolitiek? Ook zijn dochters Maria en Johanna werden uitgehuwelijkt met het oog op machtsverwerving in Europa. En hoe zat het met de Oudenaardse tapissiersdochter Jeanneke Van der Gheynst, die hem een felle spruit, de latere landvoogdes Margaretha van Parma baarde?

Johan Decavele, directeur van de Dienst Culturele Zaken en auteur van het boek "Keizer tussen stropdragers. Karel V 1500-1558" is wellicht de eminentste Karel-kenner.Hij vertelt in "Opstand en straf" op
woensdag 21 juli om 14.30 uur over de ruige Gentse opstand, over de tocht van Karel doorheen Frankrijk, over de inname van Gent, de schrik die de Gentenaars om het hart sloeg, toen ze bemerkten dat het menens was, en daarna over de felle bestraffing door de keizer. Hij verhaalt echter ook hoe Gent een totaal nieuw stadsbestuur kreeg: in die vorm zou het gedurende drie eeuwen het beleid van de stad bepalen.

Conservator van het Stadhuis, Geert Van Doorne, heeft het op vrijdag 23 juli om 14.30 uur over de oprichting van de Armenkamer in het Stadhuis van Gent. Het snel groeiende aantal werklozen, bedelaars, armen en vagebonden bracht het stadsbestuur ertoe de armenzorg in 1535 radicaal te hervormen, onder meer door bedelarij te verbieden. Valide armen werden verplicht te werken en de organisatie van de armensteun werd verbeterd.

De bekende Gaby Rabau, stadsgids en toneelhistoricus, verhaalt tenslotte op zaterdag 24 juli om 14.30 uur op zijn eigen beproefde manier over de "rederijkers" en de rederijkerskamers. Gent had er niet minder dan vijf, waarvan de Fonteyne en Jhesus metter Balsemblomme, wellicht bekend in de oren klinken. Deze toneelverenigingen zorgden indertijd in belangrijke mate voor het culturele leven in de stad. Geen wonder dus dat ze een grote invloed hadden op de bevolking en dat ze door de overheid, in een tijd toen "protestanten" alom aanwezig waren, nauwlettend in de gaten werden gehouden.

Al deze lezingen zijn gratis en vinden plaats in het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Minnemeers 9 (nabij Baudelopark, Congobrug en NT2), op de aangeduide data, telkens van 14.30 tot 15.30 uur. Na de lezingen is er gratis café chantant met optreden van het Gents Netje, die een typische keuze brengt van Gentse liedjes uit de industriële periode. Koffie en dranken ter plaatse.


2. UITZONDERLIJKE BOOTTOCHT NAAR ONS INDUSTRIEEL ERFGOED.

Gent - in het Keltisch Ganda of samenvloeiing - UIT het water geboren, is ook vandaag nog een stad OP het water. De beste manier om onze stad te bewonderen gebeurt vanop de nog talrijke waterlopen die haar dooraderen. Dit bewijst het groeiend succes van het Gents watertoerisme.
Het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT) kon in zijn Gentse Feestenprogramma zijn trouwe bezoekers dan ook een ongewone kijk op het Gents industrieel erfgoed aanbieden ! Per boot langsheen een nog niet toeristisch ontsloten traject krijgt de deelnemer een overzicht van 150 jaar industrieel Gent.
Het industriële Gent heeft zich immers in de negentiende eeuw, afhankelijk van water, langsheen zijn waterlopen ontwikkeld : herinneringen aan industrie, kanalen, schepen en scheepswerven, bruggen, sluizen, water- en windmolens, blekerijen, ververijen, vlas- en katoenfabrieken, brouwerijen, papiermanufacturen... Men vaart langs de Voorhoutkaai en dan langs de Visserij, de Keizersvest, de Muinkschelde en de Ketelvest, naar het eindpunt Recollettenlei. Een panorama vanuit een gezichtshoek die zelfs de geboren en getogen Gentenaars onbekend is.
Mis daarom deze unieke boottocht niet : het aantal plaatsen is beperkt!
Vertrek op maandag 19 en zaterdag 24 juli om 10 uur stipt aan het MIAT, Minnemeers 9.
Duur ongeveer 2 uur. Kostprijs 400 frank. Voorinschrijving aan de balie van het MIAT noodzakelijk (tel. 223 59 69). Gelegenheid tot voorafgaande (vrije) deelname aan het Middeleeuws of Lieven Bauwens ontbijt (220 - 300 frank). Iedereen welkom ! (De inrichting berust bij VIAT vzw).


3. HET MIAT RESTAUREERT EEN "HOLLANDER" !

Met een "hollander" wordt bedoeld : het belangrijkste restant van een (zelfs op Europees niveau) unieke - vroeg-industriële papiermachine. Hollanders waren op het einde van hun Gouden Eeuw de uitvinders van deze pulp- en roerkuipen : vandaar de naam ...
Eens vormden deze machines het (letterlijk) kloppend hart van een niet zo onbelangrijke Vlaamse papiernijverheid waarvan Gent hét centrum was.
Tot op de dag van vandaag wrochten Hollanders uit gietijzer en staal de noodzakelijke papierpap voor luxepapier. Maar voor een exemplaar in de vorm van een arduinen roerkuip van een respectabele 4 ton moeten we wel teruggaan tot de tweede helft van de achttiende eeuw ! De ontdekking ervan in een Gentse binnentuin in 1992 en de aansluitende reddingsoperatie vormde al een gebeurtenis op zich. Dat maakt de nu aangevatte restauratie van het MIAT-exemplaar tot een must !
En daar komt héél wat bij kijken. Reiniging, ontmossing, herplaatsen van losse stukken met epoxylijm, ontbrekende delen reconstrueren met vulmortel, afwerking met epoxy reparatiemortel op kleur (arduin) ... De vakkundige restauratie, een werk van lange adem, zal een aanvang nemen tijdens de Gentse Feesten. Dagelijks kunnen de werkzaamheden worden gevolgd in de museumtuin van het MIAT en zal aan de geïnteresseerden uitleg worden verschaft. Toegang vrij.

Informatie :

Museum voor Industriële Archeologie en Textiel Minnemeers 9
9000 Gent
tel. (09)223 59 69 - fax (09)233 07 39
e-mail: (museum.miat@gent.be)Last modified on: 25/06/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie