Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kwart miljoen voor stimulering veiligheidsbeleid Overijssel

Datum nieuwsfeit: 19-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

Zwolle, 15 juli 1999

f. 270.000,-- VOOR STIMULERING VEILIGHEIDSBELEID OVERIJSSEL

De provincie Overijssel trekt dit jaar en de komende twee jaar in totaal f. 270.000,-- uit voor vernieuwende projecten op het gebied van integraal veiligheidsbeleid. Deze middelen zijn afkomstig uit de zogenaamde stimuleringsregeling veiligheid. Het doel van deze regeling is het (éénmalig) ondersteunen en/of stimuleren van projecten die bijdragen aan de integrale veiligheid binnen de provincie Overijssel. De stimuleringsregeling veiligheid is één van de uitvloeisels van de nota `Provinciaal beleid en veiligheid' uit 1997, die een inventarisatie bevatte van de mogelijkheden om de aandacht voor veiligheid in de provinciale beleidsvoering te versterken. GS hebben besloten om in de eerste ronde van dit jaar een zestal projecten te subsidiëren, waarmee een bedrag van f. 45.000,-- is gemoeid. Het gaat om integrale projecten die een voorbeeldwerking of experimenteel karakter hebben.

De volgende projecten komen voor een subsidie in aanmerking:


1. Stichting Veiligheidszorg IJsselland f. 10.000,-- Het bedrag wordt gebruikt voor de structurele kosten van de stichting, die ressorteert onder het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing IJsselland, een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven. De Stichting voert projecten uit ter bevordering van de veiligheid in de politieregio IJsselland, zoals de collectieve beveiliging van bedrijventerreinen en de toeleiding van ex-gestraften naar werk.


2. Regiopolitie Twente f . 10.000,--
De politie Twente heeft in samenwerking met de gemeenten, de brandweer en de GGD in de regio Twente een project opgestart in verband met de millenniumovergang. Doel van het project is het ontwikkelen en uitvoeren van een brede aanpak van mogelijke problemen in de openbare orde en veiligheid omstreeks de millenniumovergang.


3. District Zuid van de regiopolitie Twente f. 10.000,-- De politie wil zich in het district Zuid, in samenwerking met de gemeenten Enschede en Haaksbergen, het OM, alle woningcorporaties uit beide gemeenten, de stichting Welzijn Ouderen, het bedrijfsleven, bewonersorganisaties en hulpverlenende instanties, inspannen voor een flinke daling van het aantal woninginbraken.


4. Regiopolitie IJsselland f 5.000,--
Subsidie wordt verleend voor het project `Wegwijzer voor Jeugd en Veiligheid' dat gericht is op een integrale aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit binnen de gemeenten van politieregio IJsselland.


5. Gemeente Hengelo f 7.500,--
De subsidie wordt toegekend voor het onderdeel `werken met alarms' in het kader van het project `huiselijk geweld'. Diverse instanties zijn betrokken bij dit project, waaronder de politie, Stichting Blijf van mijn Lijf en Slachtofferhulp.


6. GGD-regio Stedendriehoek f 2.500,--
De GGD en de Instelling Verslavingszorg Stedendriehoek organiseren een werkconferentie als vervolg op een monitoringsonderzoek naar alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.

Aanvragen voor de tweede ronde van dit jaar kunnen ingediend worden tot 1 oktober 1999.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Toon Schuiling, team Communicatie, provincie Overijssel telefoon: 038
- 425 23 12.

99/128
Top-pijl.gif (958 bytes) Terug naar index

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie