Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Maatregelen tegen dioxinen in kaoliniet-klei uit Duitsland

Datum nieuwsfeit: 19-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Keywords: dioxine

Overzicht van de correspondentie met het parlement / Dossier Dioxine Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
KAB 991539
datum
16-07-1999

onderwerp
Dioxinen in kaoliniet-klei doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Bij brief van 1 juli jl. (kenmerk VVM/992466), bent u geïnformeerd over de mogelijke besmetting met dioxinen van kaoliniet-klei en hiermee geproduceerde premixen voor veevoeder, afkomstig uit Duitsland. In deze brief is aangegeven dat de AID op grond van mededelingen van de Duitse autoriteiten traceringsonderzoeken is gestart en dat door het Productschap Diervoeder een verbod was afgekondigd op het verwerken van kaoliniet-klei en hiermee vervaardigde premixen in diervoeder en het verhandelen hiervan, tenzij is aangetoond dat er geen sprake is van verhoogde dioxinebelasting. Inmiddels is sprake van een aantal nieuwe ontwikkelingen, die voor mij aanleiding vormen om u mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nader over deze zaak te berichten.

up

datum
16-07-1999

kenmerk
KAB 991539

bijlage

1. Maatregelen Europese Commissie/tracering
Op 6 juli heeft de Europese Commissie de lidstaten verzocht om maatregelen te nemen. Naar aanleiding hiervan is in Nederland aanvullend op de eerdere maatregelen een verbod ingesteld op het verhandelen van mengvoer waarin meer dan 1% mogelijk verontreinigde premixen zijn verwerkt. In middels heeft de Europese Commissie aangegeven dat bedoeld was een verbod op mengvoer waarin meer dan 1% mogelijk verontreinigde kaoliniet-klei is verwerkt. Tevens gaf de de Europese Commissie op 6 juli op grond van de toen voorliggende informatie aan van mening te zijn dat de maatregelen vooralsnog beperkt konden blijven tot kaoliniet-klei en hiermee verkregen producten die een relatie hadden tot de twee betrokken Duitse bedrijven. De Nederlandse maatregelen zijn hiermee in overeenstemming gebracht. De beperkende maatregelen waren met ingang van 12 juli daarom niet meer van toepassing op kaoliniet-klei en premixen waarvan kon worden aangetoond dat er geen relatie is met de twee betrokken Duitse bedrijven.

Uit het traceringsonderzoek is gebleken dat vier Nederlandse bedrijven mogelijk ook verontreinigd kaoliniet-klei hebben ontvangen, terwijl dit voor een vijfde Nederlandse bedrijf nog wordt nagegaan. De AID heeft de bestemmingen van de kaoliniet-klei en de hiermee vervaardigde premixen in beeld gebracht. Van getraceerde leveringen aan het buitenland zijn de betrokken overheden van de lidstaten (België, Frankrijk en Italië) en de Europese Commissie op de hoogte gebracht.

Door de AID zijn begin juli monsters genomen van kaoliniet-klei, hiermee vervaardigde premixen en mengvoeders waarin mogelijk verontreinigde premixen met meer dan 1% zijn verwerkt. De uitslagen van het onderzoek zijn nog niet bekend. Tevens worden monsters genomen van producten van dieren van Nederlandse veehouderijen die mogelijk verontreinigd voer hebben gehad. De eerste resultaten worden begin volgende week verwacht.

2. Aanvullende informatie Duitsland
De afgelopen dagen heeft LNV aanvullende informatie van de Duitse autoriteiten gekregen. Daaruit blijkt dat in Duitsland ook verhoogde dioxinegehalten zijn aangetroffen in kaoliniet-klei afkomstig uit twee andere mijnen dan de tot nu toe verdachte mijn. Uit op 15 juli ontvangen informatie blijkt dat één Nederlandse bedrijf kaoliniet-klei heeft ontvangen, die afkomstig is uit één van de twee mijnen waar deze week de verontreiniging van kaoliniet met dioxine is vastgesteld. Ten aanzien van verontreinigd kaoliniet afkomstig uit de twee deze week nieuw gemelde mijnen zijn dezelfde maatregelen genomen als naar aanleiding van de eerste melding van eind juni. De Algemene Inspectie Dienst is verzocht onmiddellijk een traceringsonderzoek in te stellen naar aanleiding van de op 15 juli ontvangen informatie over de levering van mogelijk verontreinigd kaoliniet klei aan een Nederlands bedrijf.

Daarnaast hebben de Duitse autoriteiten gemeld dat in Duitsland verhoogde dioxinegehalten zijn gevonden in 5 monsters broedeieren en 2 monsters vlees van moederdieren afkomstig van enkele Duitse pluimveebedrijven die voeder hebben gehad dat verontreinigd kaoliniet-klei bevatte. Deze kaoliniet-klei was afkomstig van twee reeds bekende Duitse kaoliniet-klei leveranciers.

In de genoemde onderzochte Duitse broedeieren en het vlees van moederdieren was sprake van uitschieters tot 41.6 pg i-TEQ/ g vet resp. 30.6 pg i-TEQ / g vet. Dit is ca. 10 maal zo hoog als het normale dioxinegehalte in eieren en pluimvee. De Duitse autoriteiten hebben aangegeven dat de verhoogde gehalten zijn aangetroffen op vermeerderingsbedrijven en dat de onderzochte producten geen levensmiddelen betreffen die op de markt worden gebracht.

3. Ingezette acties
Hoewel de dioxinegehalten in de Duitse dierlijke producten veel lager liggen dan de aangetroffen gehalten in de Belgische affaire is oplettendheid gewenst, er zijn immers aanzienlijke overschrijdingen van normale dioxinegehalten vastgesteld. Het is daarom van belang dat de Duitse autoriteiten zo spoedig mogelijk nadere informatie verschaffen over de situatie en de genomen maatregelen. Mogelijke relaties met Nederland dienen in beeld te worden gebracht. Hierop heeft de CVO reeds bij zijn Duitse collega aangedrongen. Bovendien heb ik schriftelijk bij de Duitse (Bonds-)minister van Landbouw verzocht om nadere informatie omtrent de in verschillende producten aangetroffen dioxinegehaltes en over de uitvoer vanuit Duitsland naar Nederland van mogelijk besmette producten (veevoeder en producten van dierlijke oorsprong).

In Nederland neemt de RVV monsters van dierlijke producten afkomstig van dieren die zijn gevoederd met mogelijk verontreinigd mengvoer. De kans is gering dat in Nederland vergelijkbare gehalten als in Duitsland zullen worden aangetoond omdat in Nederland aanzienlijk minder kaoliniet-klei in het mengvoer wordt verwerkt dan bij de onderzochte Duitse pluimveebedrijven. In het voer van deze Duitse bedrijven was meer dan 3% kaoliniet-klei verwerkt, terwijl in het AID-onderzoek de aangetroffen verwerkingspercentages van kaoliniet-klei in mengvoer allemaal onder de 1% lagen. Niettemin heb ik op basis van een stringente invulling van het voorzorgbeginsel naar aanleiding van de nieuwe berichten uit Duitsland besloten het regime dat vóór 12 juli bestond te herstellen. Dit betekent dat nu weer sprake is van een verbod op het verwerken van kaolinietklei en van premixen geproduceerd met kaolinietklei, tenzij is aangetoond dat er geen sprake is van een verontreiniging met dioxine. Europeesrechtelijk wordt voor het doorvoeren van deze maatregel een beroep gedaan op de vrijwaringsclausule van de veevoederrichtlijn.

In de lopende monitoringsprogramma's voor voedingsmiddelen, producten van dierlijke oorsprong en mengvoeders zijn tot op heden geen dioxinegehalten boven de normale waarden gevonden. De in veevoer verwerkte kaoliniet-klei is geblokkeerd. Daarnaast hebben de Duitse autoriteiten aangegeven dat de verhoogde gehalten alleen op vermeerderingsbedrijven zijn aangetroffen en dat de onderzochte producten geen levensmiddelen betreffen die op de markt worden gebracht. De betrokken voederfabrikant heeft naast Duitse afnemers alleen afnemers in Oostenrijk. Daarnaast wordt het kaoliniet-klei slechts in beperkte mate in mengvoer verwerkt. Op grond van de thans beschikbare informatie achten wij, in afwachting van de bemonsteringsresultaten, verdere aanvullende maatregelen ten aanzien van Nederlandse dierlijke producten daarom niet nodig.

Het feit dat verontreinigde kaoliniet-klei afkomstig is van meerdere mijnen, wijst er op dat er sprake is van een bredere verontreiniging dan tot nu toe werd aangenomen. Mede naar aanleiding van discussie in het Permanent Comité Diervoeders van 15 juli jl. heeft de Commissie de Lidstaten verzocht om de volgende maatregelen. Ten eerste dienen de producenten van kaoliniet-klei hun product te bemonsteren op de aanwezigheid van dioxinen. Voorts dient het verwerken van kaoliniet-klei te worden opgeschort totdat is gebleken dat er geen sprake is van verhoogde dioxinegehalten. Aanvullend heb ik, zoals hierboven gesteld, het Productschap Diervoeders verzocht maatregelen ten aanzien van premixen te nemen. Hoewel ik de risico's voor de volksgezondheid gering acht, heb ik deze maatregelen getroffen om mogelijk verdere verspreiding van dioxinen tegen te gaan. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Regeringsbeleid ten aanzien van dioxinen om vermijdbare blootstelling tegen te gaan.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...