Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe termijnen bij fiscale behandeling grote investeringen

Datum nieuwsfeit: 19-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Fiscale behandeling en zekerheid vooraf


Memo naar aanleiding van verzoeken tot openbaarmaking aan het Ministerie van Financiën van standpuntbepalingen vooraf inzake de fiscale behandeling bij grote investeringen over langere termijn (WJB99-534).

Inleiding

Hieronder volgen de samenvattingen van 7 rulings die afwijken van het gepubliceerde beleid. De eerste ruling wijkt alleen af op het punt van de looptijd. De overige wijken af op het punt van de looptijd en het moment van winstneming

Ten aanzien van de verlenging wordt van geval tot geval en afhankelijk van de aard van het bedrijf, een weging gemaakt, waarbij in ieder geval op de volgende aspecten wordt gelet:

1. de duur van reeds afgesloten contracten;
2. de aard en omvang van de investering;

3. de marktvooruitzichten (bestendigheid), mede gelet op de aard van het produkt;

4. de opleidingsinspanning in personeel;

5. de periode waarover een reëel ondernemingsplan ter beschikking staat.

Buitenlandse investeerders die in Nederland grote investeringen, bijvoorbeeld in gebouwen e.d., plegen, welke eerst na enige tijd volledig operationeel worden, blijken in de meeste gevallen behoefte te hebben aan zekerheid over de fiscale behandeling over een langere periode dan een termijn van 4 jaar.

Met betrekking tot het moment van winstneming is het volgende op te merken. Bij een cost-plusafspraak leiden lopende kosten, die niet kunnen worden geactiveerd, in de aanloopfase tot een kostengrondslag en daarmee tot winst, terwijl in de eerste fase van een groot project in reële zin nauwelijks of geen winst wordt gemaakt. Zonder nadere afspraak zou door een strikte toepassing van de cost-plusmethode de verdeling van de winst over de jaren niet overeenstemmen met hetgeen in een derdenverhouding zou resulteren. Indien er geen sprake is van een gelieerde partij zou er een afspraak gemaakt worden met de niet-gelieerde contractpartner hoe wordt omgegaan met de aanloopkosten in de aanloopfase. Om onder handhaving van de cost-plusmethode voor wat betreft de hoogte van de beloning op een resultaat uit te komen dat zoveel mogelijk weerspiegelt wat zich tussen derden voordoet, wordt een deel van het cost-plusresultaat pas in een later jaar aan het resultaat toegevoegd. Deze bedragen dienen te worden opgerent, zodat per saldo, over deze langere periode bezien, hetzelfde resultaat ontstaat ten opzicht van de situatie dat de cost-plusmethode rechtlijnig zou zijn toegepast.

Overigens geldt dat standaard is vastgelegd dat de ruling aanstonds zal worden beëindigd als blijkt dat een onjuist of onvolledig beeld is gegeven van de activiteiten van belanghebbende.

Ruling 1:

Het betreft een multinationaal opererend buitenlands bedrijf dat zekerheid vooraf wenst omtrent de fiscale behandeling van haar voorgenomen investering in Nederland. Het gaat hierbij om het opzetten van een logistiek centrum in de automatiseringsbranche met meer dan 100 werknemers. Het investeringsbedrag ligt boven de 10 miljoen. Voor deze activiteiten is een cost-plusruling afgegeven met een looptijd van 8 jaar.

Ruling 2

Het betreft een multinationaal opererend buitenlands bedrijf dat zekerheid vooraf wenst omtrent de fiscale behandeling van haar voorgenomen investering in Nederland. De investering ( circa fl 100 miljoen; meer dan 100 werknemers) heeft betrekking op de vestiging van een productiefaciliteit in de metaalsector die, op basis van door het concern ingebrachte knowhow, goederen gaat vervaardigen

De benodigde rechten op technologie en knowhow worden ondergebracht in een naar Nederlands recht opgerichte besloten commanditaire vennootschap. De beherende en commanditaire vennoten zijn in het buitenland gevestigde groepsvennootschappen van de buitenlandse investeerder. Een besloten CV is in Nederland niet als zodanig belastingplichtig. De vennoten hebben in Nederland geen vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger.

Voor de in exclusieve opdracht van de buitenlandse aandeelhouders verrichte productieactiviteiten, is sprake van zogenoemde contract-manufacturing activiteiten (louter productie, onder meer geen voorraad-, debiteuren-, valuta- en bedrijfsrisico), is een cost-plusruling afgegeven met een termijn van 11 jaar.

Met betrekking tot het moment van winstneming is in casu gezien de aard van de investering en de verwachte periode van opbouw tot een volledig draaiende organisatie de aanloopperiode gesteld op 3 jaar. Toevoeging aan het resultaat geschiedt na afloop van de aanloopperiode in 8 jaar lineair.

Ruling 3:

Het betreft een multinationaal opererend buitenlands bedrijf dat zekerheid vooraf wenst omtrent de fiscale behandeling van haar voorgenomen investering in Nederland. De investering heeft betrekking op de vestiging van een productiefaciliteit in de chemische sector die, op basis van door het concern ingebrachte knowhow, goederen gaat vervaardigen. Het investeringsbedrag ligt ruim boven de fl.10 miljoen er is werkgelegenheid voor enkele tientallen werknemers mee gemoeid.

Voor de in exclusieve opdracht van de buitenlandse aandeelhouders verrichte productieactiviteiten, er is sprake van zogenoemde contract-manufacturing activiteiten (louter productie, onder meer geen voorraad-, debiteuren-, valuta en bedrijfsrisico), is een cost-plusruling afgegeven met een looptijd van 11 jaar.

Evenals bij ruling 2 is een nadere afspraak gemaakt over uitstel van winstneming en wel voor de jaren waarin de verkoop nog niet is gestart.

Ruling 4:

Het betreft een multinationaal opererend buitenlands bedrijf dat zekerheid vooraf wenst omtrent de fiscale behandeling van haar voorgenomen investering in Nederland. De investering heeft betrekking op de vestiging van een productiefaciliteit die, op basis van door het concern ingebrachte knowhow, goederen gaat vervaardigen. Daarnaast wordt een logistiek centrum opgezet. Het investeringsbedrag is ruim fl. 10 miljoen en er is werkgelegenheid voor enkele tientallen werknemers mee gemoeid.

De benodigde rechten op technologie en knowhow werden ondergebracht in een naar Nederlands recht opgerichte besloten commanditaire vennootschap. De beherende en commanditaire vennoten zijn in het buitenland gevestigde groepsvennootschappen van de buitenlandse investeerder. De daadwerkelijke productie wordt door de CV uitbesteed aan de productiefaciliteit van een Nederlandse BV. Een besloten CV is in Nederland niet als zodanig belastingplichtig. De vennoten hebben in Nederland geen vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger.

Voor de in exclusieve opdracht van de CV verrichte productieactiviteiten, er is sprake van zogenoemde contract-manufacturing activiteiten (louter productie, onder meer geen voorraad-, debiteuren-, valuta en bedrijfsrisico), is een cost-plusruling afgegeven met een looptijd van 11 jaar.

Evenals bij ruling 2 is een nadere afspraak gemaakt over het moment van winstneming. Gezien de aard van de investering en de verwachte periode van opbouw tot een volledig draaiende organisatie is in dit geval het moment van winstneming uitgesteld met 4 jaar.

Ruling 5:

Het betreft een multinationaal opererend buitenlands bedrijf dat zekerheid vooraf wenst omtrent de fiscale behandeling van haar voorgenomen investering in Nederland. De investering heeft betrekking op de vestiging van een productiefaciliteit in de chemische sector die, op basis van door het concern ingebrachte knowhow, goederen gaat vervaardigen. Daarnaast wordt een logistiek centrum opgezet.

De benodigde rechten op technologie en knowhow worden ondergebracht in een naar Nederlands recht opgerichte besloten commanditaire vennootschap. De beherende en commanditaire vennoten zijn in het buitenland gevestigde groepsvennootschappen van de buitenlandse investeerder. De daadwerkelijke productie wordt uitbesteed aan de productiefaciliteit van een Nederlandse besloten vennootschap. Een besloten CV is in Nederland niet als zodanig belastingplichtig. De vennoten van de CV hebben in Nederland geen vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger.

Voor de in exclusieve opdracht van de buitenlandse aandeelhouders verrichte productieactiviteiten, er is sprake van zogenoemde contract-manufacturing activiteiten (louter productie, onder meer geen voorraad-, debiteuren-, valuta en bedrijfsrisico), is een cost-plusruling afgegeven met een looptijd van 11 jaar.

Evenals bij ruling 2 is een nadere afspraak gemaakt over het moment van winstneming en wel voor de jaren waarin de cashflow nog niet positief is.

Ruling 6:

Het betreft een multinationaal opererend buitenlands bedrijf dat zekerheid vooraf wenst omtrent de fiscale behandeling van haar voorgenomen investering in Nederland. De investering heeft betrekking op de vestiging van een productiefaciliteit in de chemische sector die, op basis van door het concern ingebrachte knowhow, goederen gaat vervaardigen. Daarnaast wordt een logistiek centrum opgezet en worden er R&D-activiteiten verricht.

De benodigde rechten op technologie en knowhow worden ondergebracht in een naar Nederlands recht opgerichte besloten commanditaire vennootschap. De beherende en commanditaire vennoten zijn in het buitenland gevestigde groepsvennootschappen van de buitenlandse investeerder. De daadwerkelijke productie wordt uitbesteed aan een Nederlandse besloten vennootschap die eigenaar is van de productiefaciliteit. Een besloten CV is in Nederland niet als zodanig belastingplichtig. De vennoten hebben in Nederland geen vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger.

Voor de in exclusieve opdracht van de buitenlandse aandeelhouders verrichte productieactiviteiten, er is sprake van zogenoemde contract-manufacturing activiteiten (louter productie, onder meer geen voorraad-, debiteuren-, valuta en bedrijfsrisico), is een cost-plusruling afgegeven. Met betrekking tot de R&D-activiteiten is eveneens een cost-plusruling afgegeven met een looptijd van 11 jaar.

Evenals bij ruling 2 is een nadere afspraak gemaakt over het moment van winstneming. Gezien de aard van de investering en de verwachte periode van opbouw tot een volledig draaiende organisatie is in dit geval de periode van uitstel van winstneming gesteld op 3 jaar.

Ruling 7:

Het betreft een multinationaal opererend buitenlands bedrijf dat zekerheid vooraf wenst omtrent de fiscale behandeling van haar voorgenomen investering in Nederland. De investering heeft betrekking op de exploitatie en verdere ontwikkeling van door het concern ingebrachte knowhow. Voorts worden in een aparte Nederlandse vennootschap marketing-activiteiten ten behoeve van het concern verricht.

De benodigde rechten op technologie en knowhow worden ondergebracht in een naar Nederlands recht opgerichte besloten commanditaire vennootschap. De beherende en commanditaire vennoten zijn in het buitenland gevestigde groepsvennootschappen van de buitenlandse investeerder. De daadwerkelijke exploitatie-activiteiten worden uitbesteed aan een Nederlandse vennootschap. Een besloten CV is in Nederland niet als zodanig belastingplichtig. De vennoten hebben in Nederland geen vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger.

Voor de in exclusieve opdracht van de buitenlandse aandeelhouders verrichte exploitatie-activiteiten is een cost-plusruling afgegeven. Voor de separaat van de exploitatie uit te voeren marketing-activiteiten is een resale-minusruling afgegeven. De mogelijkheid is aangegeven dat de CV via de Nederlandse vennootschap sub-licenties zal verlenen aan in het buitenland gelieerde vennootschappen. Hiervoor is een royalty-ruling verstrekt. De looptijd van de ruling is 11 jaar.

Evenals bij ruling 2 is een nadere afspraak gemaakt over het moment van winstneming. Gezien de aard van de investering en de verwachte periode van opbouw tot een volledig draaiende organisatie is in dit geval de periode van uitstel van winstneming gesteld op 4 jaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...