Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 19-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten

Gemeentehuis gesloten op 28 juli aanstaande

Op woensdag 28 juli is het gehele gemeentehuis, inclusief de afdeling Burgerzaken, in verband met de Paardenmarkt de gehele dag gesloten.

Wijzigingen ophalen huisvuil

In verband de Paardenmarkt treden er wijzigingen op in het ophalen van het huisvuil. Hiervoor verwijzen wij u naar uw Afvalkalender 12 april 1999 - 31 maart 2000.


Tweede wijziging van de Huisvestingsverordening 1998

De gemeenteraad heeft op 1 juli 1999 de Verordening tot tweede wijziging van de Huisvestingsverordening 1998 van de gemeente Voorschoten vastgesteld.

De wijzingsverordening betreft onder andere de aanpassing van het begrip 'Doorstromer'.
Dit voorkomt, dat voor de woningzoekende doorstromer rangorde-achteruitgang kan optreden als door huurverhogingen de huurprijs van de woning boven de huurprijsgrens uitstijgt.

Tevens zijn in de verordening, als gevolg van de intrekking van de Woonwagenwet en de opname van woonwagenzaken in de Huisvestingswet, de artikelen met betrekking op woonwagens en standplaatsen, alsmede op ligplaatsen van woonschepen, vervallen verklaard. Voor standplaatsen van woonwagens wordt verwezen naar de, eveneens op 1 juli 1999 vastgestelde, afzonderlijke verordening.

Tevens zijn, in aansluiting op de, per 1 juli 1999 gewijzigde Huursubsidiewet, de huurprijsgrenzen van huurklasse 2 en huurklasse 3 verhoogd en is de inkomensgrens bij de eerste huurgrens verlaagd. Voor de tweede en derde huurgrens zijn, op verzoek van de woningcorporaties, de inkomensgrenzen verhoogd, analoog aan een huurquote van 15 %.

Ook is de tabel over passendheid naar inkomen aangepast. Er wordt nu rekening gehouden met het huidige beleid om huursubsidie-aanvragen boven de aftoppingsgrens (de grens waaronder volledige huursubsidie wordt gegarandeerd) slechts te honoreren, als het gaat om ouderenwoningen, aangepaste woningen voor gehandicapten of woningen voor grote gezinnen, danwel indien sprake is van urgenten waarvan de huisvesting geen uitstel duldt of statushouders.

De verordening treedt in werking op 28 juli a.s. en kan worden ingezien in het gemeentehuis, bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur en op donderdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij deze afdeling, via telefoonnummer 071-5600761.


Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens Voorschoten 1999

De gemeenteraad heeft op 1 juli 1999 de Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens Voorschoten 1999 vastgesteld.

De verordening regelt de aanvraag van vergunningen voor het innemen van een standplaats met een woonwagen. Tegelijkertijd wordt een regeling gegeven voor de toewijzing van de betreffende standplaatsen. In dit kader wordt voorzien in voorrang voor woonwagenbewoners die vóór 1 maart 1999 legaal in een woonwagen op een standplaats woonden of hebben gewoond boven andere burgers die een woonwagen willen bewonen.

De verordening treedt in werking op 28 juli a.s. en kan worden ingezien in het gemeentehuis, bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur en op donderdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij deze afdeling, via telefoonnummer 071-5600761.


Koninklijke onderscheidingen

Net als iedere jaar worden er ter gelegenheid van Koninginnedag 2000 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Sinds 1996 is het vernieuwde decoratiestelsel in werking getreden. De belangrijkste verandering in dit stelsel betreft de criteria die worden gehanteerd. Meer dan vroeger ligt de nadruk op de bijzondere verdiensten van de persoon. Daarbij telt hetgeen de betrokkene in een betaalde functie heeft gedaan, alleen nog maar als aanvullend element mee. Verder is het de bedoeling dat een betere spreiding van onderscheidingen over alle bevolkingsgroepen wordt bereikt. Een andere wijziging betreft de eremedailles in de Orde van Oranje-Nassau. Deze worden sinds 1996 niet meer uitgereikt. Nieuw is de ridderlijke graad van Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het is belangrijk om voor het indienen van een decoratievoorstel, de aanvraag te overleggen.
Informatie over de mogelijkheden om iemand voor een Koninklijke onderscheiding voor te stellen en de wijze waarop dit kan worden gedaan, kunt u verkrijgen bij:
Bureau Voorlichting en Communicatie,
mw M. Koppels, telefoon 071-5600 637 (maandag, dinsdag en vrijdagmiddag).

Het aanvragen van onderscheidingen dient tijdig te geschieden. De aanvragen ter gelegenheid van Koninginnedag 2000 dienen uiterlijk 20 augustus 1999 te zijn ingediend bij de burgemeester.

Voor onderscheidingen, te verlenen bij tussentijdse bijzondere gelegenheden dient het voorstel minimaal vier maanden tevoren te worden ingediend.


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie