Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport: Geweld in vermogensdelicten

Datum nieuwsfeit: 20-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

Rapporten

WODC
Producten en diensten
Publicaties

Geweld in vermogensdelicten

H. van der Vinne

Onderzoek en beleid, nr. 178

Bestelwijze

Samenvatting

In dit rapport wordt een beeld geschetst van diefstal met geweld. Binnen de groep geweldsmisdrijven is diefstal met geweld in grootte het tweede delict, na mishandeling. Veel van de literatuur over diefstal met geweld concentreert zich op één specifieke verschijningsvorm. In het bijzonder straatroof en overvalcriminaliteit hebben aandacht van onderzoekers gekregen. Diefstal met geweld is in het Wetboek van Strafrecht gedefinieerd als een vermogensdelict (of poging daartoe) die voorafgegaan, vergezeld van of gevolgd wordt door geweld (of bedreiging daarmee). Er zijn derhalve nog meer mogelijke incidenten, naast straatroof en overvallen, die aan deze definitie voldoen. Zo valt bijvoorbeeld een winkeldiefstal waarbij de dader na betrapping met behulp van geweld ontsnapt (een delict dat naar vorm en gewelddadigheid sterk verschilt van een straatroof of overval) eveneens onder de noemer 'diefstal met geweld'. Zeker in een tijd waarin geweld menigeen zorgen baart, zijn dergelijke verschillen van belang. Als we niet weten hoe gewelddadig een geweldsdelict is, weten we ook niets over een mogelijke toename in gewelddadigheid. De eerste doelstelling van dit rapport is om een indruk te geven van de veelheid van gebeurtenissen die schuil kunnen gaan achter het strafrechtelijke etiket 'diefstal met geweld'. Daarnaast zal er speciaal gelet worden op de rol van het geweld in diefstallen met geweld. Centrale vragen daarbij zijn: Wanneer treedt het geweld op in de delicten? En: Welke functie heeft het geweld?
Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen, is gebruikgemaakt van gegevens die zijn opgeslagen in de door het WODC ontwikkelde Strafrechtmonitor (SRM), een registratiesysteem dat gebaseerd is op strafdossiers waarvoor periodiek data verzameld worden. Het voorliggende rapport is gebaseerd op de eerste dataverzameling en beslaat zaken die in 1993 door het Openbaar Ministerie of de rechtbank zijn afgedaan. Het unieke van de SRM is dat dit systeem, naast de kwantitatieve gegevens zoals die ook in andere monitors en registratiesystemen beschikbaar zijn, tevens gevalsbeschrijvingen biedt, waarin informatie opgeslagen ligt die moeilijk te coderen valt. Door deze extra informatie is het mogelijk om uitspraken te doen over de precieze toedracht van een delict, hetgeen noodzakelijk is om tot een beeld te komen omtrent het moment waarop geweld in een delict optreedt. Weliswaar heeft er op de informatie een aantal vertaalslagen plaatsgevonden: in de eerste plaats door de opstellers van de stukken uit de strafdossiers (politie en justitie) en daarnaast door de codeurs; aan de andere kant is dit als voordeel te beschouwen, omdat er thans enige zekerheid bestaat dat hetgeen beschreven, staat ook in werkelijkheid zo gebeurd is. Met andere woorden, de versie van gebeurtenissen waarmee gewerkt is, is enerzijds minder direct dan uit bijvoorbeeld interviews met daders verkregen kan worden, anderzijds is het een minder gekleurde versie.
De eerste dataverzameling van de SRM bevatte 79 gevallen van diefstal met geweld. Allereerst worden enige kenmerken van daders besproken. Dit blijken overwegend mannen te zijn van tussen de 20 en 25 jaar. De helft van de daders had een Nederlandse etnische achtergrond. Van eveneens ongeveer de helft is bekend dat zij op het moment van het plegen van het delict een verslaving hadden, waarbij verslaving aan harddrugs het vaakst voorkwam. Ruim de helft van de daders was eerder met justitie in aanraking geweest, voornamelijk voor vermogensdelicten.
De diefstallen met geweld zijn in eerste instantie in zes gangbare categorieën ondergebracht: winkeldiefstal gevolgd door geweld, tasjesroof, straatroof, diefstal met geweld in woningen, diefstal met geweld in bedrijven en beroving van personeel. Van elke categorie wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven die geïllustreerd wordt met fragmenten uit vooral de gevalsbeschrijvingen uit de SRM. Uit deze beschrijvingen blijkt de enorme variatie aan feitelijke gebeurtenissen die diefstal met geweld heten. Vervolgens is voor dezelfde categorieën de plaats en de functie van het geweld nauwkeurig nagegaan. Dit is gedaan door elk delict op te delen in negen scènes die in een chronologische en althans theoretisch causale volgorde staan. Zo kan voor elk delict een scenario worden opgesteld, waarin het moment van het optreden van geweld binnen het vermogensdelict belicht wordt. Daarnaast worden andere kenmerken van het geweld besproken: daadwerkelijk gebruik van geweld versus bedreiging, ernst van het geweld en letsel bij slachtoffers, wapengebruik en de rol van de interactie tussen dader en slachtoffer in het ontstaan van geweld. Uit vooral het moment van het optreden van geweld kan vervolgens informatie worden afgeleid over de functie van het geweld. Wanneer bijvoorbeeld het geweld plaatsvindt na de diefstal, kan gesteld worden dat het geweld in dat geval niet diende om de diefstal mogelijk te maken. Uit de bespreking blijkt dat zowel het moment van optreden als de functie van het geweld aanzienlijk verschilden in de onderscheiden delicten.
Tot slot zijn de zes categorieën losgelaten en zijn op grond van de twee nieuwe variabelen (moment en functie van geweld) de delicten opnieuw ingedeeld op twee geweldsdimensies. De eerste dimensie betreft de initiatie van het geweld. Gebleken is dat in een aantal van de gevallen van diefstal met geweld (in het bijzonder de winkeldiefstallen gevolgd door geweld) het geweld ontstond bij betrapping of aanhouding en daarmee bij uitstek een product is van de interactie tussen dader en slachtoffer. Het geweld is in deze gevallen reactief. De tweede dimensie betreft de buitgerichtheid van het geweld, ofwel de mate waarin het geweld diende om de diefstal uit te voeren. De relevantie van deze dimensie bleek uit het vóórkomen van een groepje delicten dat feitelijk beter gekarakteriseerd kan worden als 'geweld met diefstal'. In deze gevallen ging het om mishandeling of seksueel geweld, waarbij de diefstal secundair was en naar alle waarschijnlijkheid geen onderdeel van de opzet van de dader. Het is opmerkelijk dat deze incidenten onder het wetsartikel 'diefstal met geweld' zijn geplaatst en als zodanig vervolgd, aangezien zij feitelijk niet voldoen aan de strafrechtelijke definitie van diefstal met geweld: het geweld stond niet in dienst van de diefstal. Er zijn zo vier groepen ontstaan die verschillen in het soort geweld dat gebruikt is.

Geconcludeerd kan worden dat in twee derde van de onderzochte diefstallen met geweld het (gedreigde) geweld reactief en buitgericht was. Deze gevallen betreffen 'pure' diefstal met geweld en omvatten de groepen die doorgaans in de literatuur belicht worden wanneer het om diefstal met geweld gaat: straatroof, overvalcriminaliteit en tasjesroof. Het geweld diende in deze gevallen voornamelijk om de medewerking van het slachtoffer te verkrijgen, verzet te voorkómen of doen ophouden en de buit te bemachtigen.
Een derde van de onderzochte gevallen daarentegen betrof andersoortige delicten. Er is een duidelijk te isoleren groep van diefstallen gevolgd door geweld (winkeldiefstallen en inbraken met betrapping) waarin de vermogenscomponent primair was en de geweldscomponent secundair: het geweld was reactief het ontstond na betrapping en uit interactie met het slachtoffer en buitgericht in die zin dat het diende om (met buit) te ontsnappen. Daarnaast is er een klein groepje delicten waarbij de respectievelijke plaatsen van de gewelds- en de vermogenscomponent omgekeerd lagen. Het was in deze gevallen de daders niet om de diefstal begonnen, maar om het geweldsmisdrijf, waarmee het geweld pro-actief en niet-buitgericht was. Tot slot is er een klein groepje met incidenten die de mislukte pogingen vertegenwoordigen. In deze gevallen mislukte de diefstal en ontstond er geweld nadat deze mislukking de dader duidelijk werd: niet-buitgericht en reactief geweld derhalve.
Het model van diefstal met geweld dat zo ontstaan is, is tentatief en moet voornamelijk als suggestie voor eventueel verder onderzoek opgevat worden. In het bijzonder de rol die het slachtoffer speelt in het optreden van geweld, verdient nader onderzoek. Aan het einde van het rapport worden enige voorstellen tot verder onderzoek uitgewerkt, waarbij vooral van het periodieke karakter van de dataverzamelingen van de SRM gebruikgemaakt wordt. Op het moment dat er meer metingen beschikbaar komen, levert dat talloze mogelijkheden voor het beantwoorden van onderzoeksvragen op.

WODC- informatiedesk
tel. (070)-3706553, fax. (070)-3707948 email: (infodesk@wodc.minjust.nl) redacteur WODC-site: Hans van Netburg email: cnetburg@best-dep.minjus.nl

Laatst gewijzigd: 20-07-1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...