Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 20-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 13 juli

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 13 juli 1999 vastgesteld op 20 juli 1999.

Aanpassing subsidie
Limburgse Museum en
Industrion. Beschikking
uit voorziening groot
onderhoud Bonnefanten.

GS hebben een statenvoorstel
vastgesteld inhoudende:

- aanpassing van de subsidiebedragen
voor het Limburgs Museum en
Industrion;

- beschikking uit voorziening groot
onderhoud Bonnefantenmuseum;

- aanvullend advieswerk Twijnstra
Gudde te dekken uit reserve musea.

Subsidies uit het budget
voor welzijn, zorg en
cultuur, derde tranche

1999.

GS hebben besloten om 27 subsidie-
aanvragen te honoreren tot een totaal
bedrag van f 465.909,--.

Jaarverslag Jeugdhulp-
verlening 1998.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
het jaarverslag Jeugdhulpverlening

1998 te sturen aan de Vaste Commissie
voor Welzijn, Zorg en Cultuur, de
Minister van Justitie en de Staats-
secretaris van VWS.

Subsidieverzoek stichting
Europees Orgelconcours
Maastricht t.b.v. de
organisatie van het
orgelconcours 2000.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om
de stichting Europees Orgelconcours
Maastricht een subsidie toe te kennen
van maximaal f 30.000,-- voor de
organisatie van het Europees
Orgelconcours l'Europe & l'Orgue 2000.

Subsidieverzoek MECC voor
de operaproduktie "La
Traviata".

Gedeputeerde Staten hebben besloten
voor de operaproduktie 'La Traviata'
een garantiesubsidie van maximaal
f 50.000,-- beschikbaar te stellen aan
het MECC.

Richtlijnen en
aanvullende richtlijnen
voor het MER
"Verplaatsing brug
Roosteren".

Gedeputeerde Staten hebben de
richtlijnen alsmede de aanvullende
richtlijnen voor het MER "Verplaatsing
brug Roosteren" vastgesteld.

Reactie overleg d.d. 1 juli

1999 Kamercommissie VROM
open provinciegrenzen
voor brandbaar afval.

GS reageren naar de Minister van VROM
naar aanleiding van het overleg d.d.

1 juli 1999 van de Kamercommissie VROM
over het opengaan van de provincie-
grenzen voor brandbaar afval.

Financiering vervoer-
management Limburg 1999.

Voorstel voor de financiering van
Vervoermanagement Limburg in 1999
door Rijk, provincie, gemeenten en
bedrijfsleven gezamenlijk.

Afdoening ontgrondings-
vergunningen.

GS hebben ingestemd met een nieuwe
werkwijze met betrekking tot de afhan-
deling van ontgrondingsvergunningen.
De gemeentebesturen zijn door GS aan-
gewezen als wettelijk adviseur.
Door het invoeren van vooroverleg
wordt getracht de doorlooptijden van
vergunningsprocedures te bekorten.

Definitieve standpunt van
Gedeputeerde Staten over
de Trajectnota/MER Zand-
maas/Maasroute.

Gedeputeerde Staten houden vast aan
het op 22 juni jl. verzonden voorlopi-
ge standpunt inzake de trajectnota/
MER Zandmaas.

OV-jaarkaarten voor
statenleden.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
de leden van de vaste commissie voor
Financiën en Algemene Zaken te
informeren over het verstrekken van
OV-jaarkaarten aan statenleden.
Verzoek van Sanders en
Geraedts BV om een ont-
grondingsvergunning in het
projectgebied Hoogterras
Tegelen-Belfeld.
GS verlenen Sanders en Geraedts BV
in beginsel een vergunning om 300.000
ton tegelenklei te winnen en een
natuurontwikkelingsgebied te realiseren
in het projectgebied hoogterras
Tegelen-Belfeld.

Aanvraag van de CIV te
Beuningen om verlenging
van ontgrondingsvergun-
ningen in de Bergerheide-
Noord en-Zuid.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om
de door de Centrale Industriezand
Voorziening BV te Beuningen gevraagde
verlenging van de ontgrondingsvergun-
ningen voor de locaties Bergerheide-
Noord en -Zuid te Bergen, te weigeren.

Eerst aanzet voor nieuw
beleidskader ter stimu-
lering van de sociale
ontwikkeling.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd
met een startnotitie over nieuw beleid
ter stimulering van de sociale ont-
wikkeling in Limburg.
Het is de bedoeling om dit start-
document aan relevante partners voor te
leggen. Dit opdat uiteindelijk hieruit
een door iedereen onderschreven,
concrete, integrale en effectieve aan-
pak van problemen en potenties op het
gebied van de sociale ontwikkeling in
Limburg mogelijk wordt.

Eenmalig provinciaal
subsidie ten behoeve van
het Afrikamuseum te
Cadier & Keer.

GS hebben in principe ingestemd met
het verzoek van het Afrikamuseum om
een provinciale bijdrage ad
f 200.000,-- beschikbaar te stellen
ter realisering van de verbouwing en
herinrichting van het museum, mits een
bedrijfsplan en een meerjarenbegroting

1999-2003 worden voorgelegd en door
GS worden goedgekeurd.

Aanvullend provinciaal
subsidie t.b.v. het project
"Odapark/Theehuis" te
Venray.

GS stellen, aanvullend aan een in

1997 toegekend provinciaal subsidie
van f 100.000,--, andermaal een
bijdrage beschikbaar van f 180.000,--
voor het project "Odapark/Theehuis"
te Venray.

Subsidieverlening voor de
regio-promotie van Zuid-
Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om
de VVV Zuid-Limburg een bijdrage te
verlenen van f 200.000,-- in de kosten
van de promotie van de toeristische
regio Zuid-Limburg.

Besluit om drie ontwerp-
opgaven uit de POL-Schets
extern te laten uitvoeren
om ruimtelijke kwaliteit
te verbeelden.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om
drie ontwerp-opgaven uit de POL-Schets
extern te laten uitvoeren om in
Limburgse stedelijke gebieden
ruimtelijke kwaliteit te verbeelden.
Het betreft Venlo, Roermond en
Parkstad Limburg.

GS hebben de Handleiding
Bestemmingsplannen c.a.
vastgesteld.

GS hebben besloten om na intrekking
van de Handleiding Plannen Buitenge-
bied en de Nota Bouwstenen stads- en
dorpsgebieden de Handleiding Bestem-
mingsplannen c.a. vast te stellen.

Meerjarenbegroting 2000 -

2003.

GS hebben besloten in te stemmen
met de concept-begroting 2000 - 2003.

Vragen op grond van art.

21 RvO van Provinciale
Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen
beantwoord van de heer Guyt (PvdA) over
provinciale regelgeving in relatie tot
Europese wet- en regelgeving, van de
heren Koopmans en Knibbe (CDA) over de
gevolgen van de klimaatnota van
minister Pronk voor EPZ, van de heer
Sptgens (Nederland Mobiel) over
milieumaatregelen Brandweer Born, van
de heer IJff (PvdA) over bandenopslag
bij de oude steenfabriek aan de
Napoleonsbaan tussen Haelen en Neer en
over handhaving TeKa, van de heer
Claessens (CDA) over het Zinkwitterrein
in Limmel, van de heer Winteraeken
(GroenLinks) over transport en
BTW-problematiek huishoudelijk afval,
van mevrouw Meerten-Schoenmakers
(OU55+)over een mogelijke
bodemvervuiling bij Solvay, van de heer
Evers (PvdA) over grensoverschrijdende
treinverbindingen, van de heer Bus (SP)
over openbaar vervoer in Venlo en van
de heer Van Zutphen (SP) over
ESF-subsidies.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...