Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste zitting samenwerkingsraad EU en Kazachstan

Datum nieuwsfeit: 20-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

EU - Republic of Kazakhstan : Cooperation Council / 1. Meeting

Press Release: Brussels (20-07-1999) - Nr. 10255/99 (Presse 231)


EERSTE ZITTING VAN DE SAMENWERKINGSRAAD

TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN DE REPUBLIEK KAZACHSTAN

De Samenwerkingsraad tussen de Europese Unie en Kazachstan is voor het eerst bijeengekomen op dinsdag 20 juli 1999. De zitting werd voorgezeten door de heer Kimmo SASI, minister van Buitenlandse Handel en Europese Aangelegenheden van Finland en fungerend voorzitter van de Raad van ministers van de Europese Unie. De delegatie van Kazachstan stond onder leiding van de heer Uraz DZHANDOSOV, vice-premier en minister van Financiën van de Republiek Kazachstan. De Europese Commissie was vertegenwoordigd door de heer Timmo SUMMA, directeur.

De eerste zitting vond plaats terwijl de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst (PSO) tussen de EU en Kazachstan nog maar drie weken oud was, hetgeen getuigt van het belang dat de EU aan de betrekkingen met de landen in Centraal-Azië hecht. Deze overeenkomst legt de basis voor een nauw partnerschap, vestigt een nieuw institutioneel kader en biedt nieuwe mogelijkheden voor samenwerking op allerlei terreinen.

De partijen kwamen overeen alles in het werk te stellen om ten volle te profiteren van de mogelijkheden die de PSO biedt en erkenden de sleutelrol die de Samenwerkingsraad in dezen zal spelen. Zij zagen de eerste zitting van de Samenwerkingsraad als een zeer belangrijke mijlpaal in de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Kazachstan en spraken de hoop uit dat de samenwerking zich zou versterken.

De partijen wisselden van gedachten over de betrekkingen tussen de EU en Kazachstan tot nog toe en de manier waarop deze in het kader van de PSO zouden kunnen worden ontwikkeld. Zij benadrukten het belang dat zij hechten aan de democratische waarden en de beginselen van de markteconomie en bevestigden andermaal dat zij zich ertoe verbonden hebben om hun banden op politiek, economisch, financieel en cultureel vlak nauwer aan te halen en de in Kazachstan aan de gang zijnde democratische hervormingen alsmede de overgang naar de markteconomie te ondersteunen. De Samenwerkingsraad benadrukte dat naarmate de uitbreiding van de EU wordt voortgezet vrede en stabiliteit in Centraal-Azië steeds belangrijker zullen worden voor de veiligheid van Europa als geheel.

De Samenwerkingsraad vertrouwt erop dat de uitvoering van de PSO voor meer samenhang zal zorgen tussen de verschillende aspecten van de betrekkingen tussen de EU en Kazachstan, zoals de politieke dialoog over kwesties van wederzijds belang in het buitenlands beleid, democratie en de mensenrechten, samenwerking bij de bestrijding van de drugshandel, handelsbetrekkingen en economische samenwerking, bijstand zoals in TACIS-verband en regionale samenwerking. De Samenwerkingsraad benadrukte dat de PSO een steeds belangrijker rol zal spelen voor de uitbreiding van handel en investeringen. In dit verband werd toetreding van Kazachstan tot de WTO van groot belang geacht.

De ministers kwamen overeen dat de samenwerking in 1999/2000 vooral moet worden toegespitst op de verbetering van het ondernemingsklimaat, de bespoediging van de onderhandelingen over toetreding tot de WTO, de bevordering van de regionale samenwerking in Centraal-Azië, vooral door TRACECA (Transportcorridor Europa-Caucasus-Centraal-Azië) en INOGATE (grensoverschrijdend olie- en gasvervoer naar Europa, "Interstate Oil and Gas Transport to Europe"), de opstelling van een samenwerkingsprogramma ter ondersteuning van het democratiseringsproces en nauwe samenwerking bij de bestrijding van de drugshandel.

De ministers hielden tijdens hun lunch een nuttige gedachtewisseling over kwesties van wederzijds belang in het buitenlands beleid.

Het stemde de ministers tot tevredenheid dat er op 19 juli een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Republiek Kazachstan op het gebied van nucleaire veiligheid ondertekend is en er een staalovereenkomst geparafeerd is.

De Samenwerkingsraad nam zijn reglement van orde aan (deze tekst, die de institutionele grondslag vormt voor de toekomstige werkzaamheden van de Samenwerkingsraad en het Samenwerkingscomité, zal in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen worden bekendgemaakt).

___________


/newsroom/press/c/ACF1BF.htm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie