Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lerarenopleidingen worden meer vraaggericht

Datum nieuwsfeit: 20-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

directie Voorlichting
Datum: 19-07-1999

Persbericht
Nummer: 103

Lerarenopleidingen worden meer vraaggericht

Lerarenopleidingen (HBO) gaan hun opleidingen meer vraaggericht maken. Scholen en Regionale Opleidingen Centra (ROC's) hebben behoefte aan meer en breder opgeleide leraren. Studenten, juist die uit de minder traditionele doelgroepen, hebben behoefte aan flexibele opleidingen op maat. Daarom gaan lerarenopleidingen nieuwe leerroutes ontwikkelen zodat ze andere en meer studenten kunnen aantrekken. Daarnaast willen ze de opleidingen vernieuwen en meer laten aansluiten op veranderingen in de maatschappij en het onderwijs. Dit zijn minister drs. L.M.L.H.A. Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de HBO-Raad overeengekomen, mede gezien het lerarentekort in de toekomst. In de nota `Maatwerk voor morgen' had Hermans de vernieuwing van de lerarenopleidingen al aangekondigd. Ook de hogescholen hadden al innovatieplannen geformuleerd in de gezamenlijke notitie `Educatief Partnerschap'.

Om de omslag in de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen in het hbo te bewerkstelligen, is de komende zes jaar in totaal 72,5 miljoen gulden beschikbaar. De verdeling van het geld over de instellingen gaat hoofdzakelijk naar rato van het aantal ingestroomde studenten. Instellingen kunnen dat geld besteden aan vernieuwing binnen de eigen instelling. Daarnaast is een beperkt deel van het geld bedoeld voor experimentele voorbeeldprojecten van samenwerkende (leraren)opleidingen.
De hogescholen hebben kennis genomen van het financiële kader van de minister. Zij zullen hun plannen uit `Educatief Partnerschap' aanpassen aan het nu bekende kader.

De vernieuwingsplannen moeten zich volgens de minister en de HBO-Raad met name richten op de volgende aspecten:

* Het ontwikkelen van een flexibel stelsel van (duale) lerarenopleidingen;

* Bevorderen van een grotere studenten instroom, ook vanuit de niet traditionele doelgroepen (zoals herintreders en allochtonen);
* Optimaal gebruik maken van ICT in de leeromgeving;
* Gebruik maken van gemeenschappelijk curriculum en startbekwaamheidseisen;

* Bevorderen van de deskundigheid van de docenten aan de opleidingen zelf.

Behalve de bovengenoemde aspecten, zijn bij de beoordeling ook andere criteria van belang. Zo zullen de instellingen een even groot bedrag investeren in de vernieuwingsprojecten als het ministerie. Afstemming met andere (leraren)opleidingen, scholen en ROC's is eveneens van belang.

De instellingen zelf stellen innovatieplannen op. De onderwijsraad zal de minister van OCenW adviseren over deze plannen. De HBO-Raad is in deze verantwoordelijk voor de landelijke afstemming van de activiteiten van de instellingen.

In september 1999 zullen de HBO-Raad en de minister nadere afspraken maken over de concrete invulling van de te volgen procedure. Zij zullen dan ook het initiatief nemen om regionale bijeenkomsten te beleggen waaraan scholen, ROC's en lerarenopleidingen deelnemen, met het doel vraag en aanbod op het gebied van scholing beter op elkaar af te stemmen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie