Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 20-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Houten

Openbare kennisgevingen

20/07/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Afgegeven beschikkingen op aanvraag milieuvergunning Op de volgende aanvraag om een milieuvergunning is een besluit genomen:

* De heer D.A. van Maaswaal, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvat-tende vergunning voor een fruit/koelbedrijf gelegen aan Wickenburghseweg naast nr. 17 te 't GOY. De einddatum is 2 september 1999.

Wij hebben besloten deze vergunning weigeren.
Ten opzichte van de ontwerpbeschikking is de beschikking gewijzigd.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken (030-6392742), vanaf morgen tot en met bovengenoemde einddatum elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefoni-sche afspraak ter inzage van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Tegen het besluit kan in beroep worden gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijkheid van het beroep is een griffierecht verschuldigd van FL 210,- voor een natuurlijk persoon en FL 420,- voor een rechtspersoon. Het beroep kan worden ingesteld door:

* de aanvrager;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;
* diegenen die naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben ingebracht;
* enige andere belanghebbende, die aantoont redelijkerwijs niet in de gelegenheid te zijn geweest om naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschikking bedenkingen in te brengen.

(Beroep op grond van artikel 20.6, lid 2 Wet Milieubeheer).

De weigering wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van de termijn beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 Wet op de Raad van State een verzoek is gedaan tot schorsing of tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. (Publicatie op grond van artikel 3.44 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergunningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

* (H99185) Patriottenland 48, betreft het vergroten van een woning
* (C99188) Overdam I, betreft het vergroten van diverse woningen
* (D99178) Meercamp 83, betreft het vergroten van een woning
* (H99156) Florijnslag 1, betreft het vergroten van een woning
* (X99253) Groenlinghaag 13, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (D99546) Marskramersgilde 19, betreft het oprichten van een schuur
* (H99159) Kamillehof 59, betreft het vergroten van een woning
* (S99195) Spoorhaag 58, betreft het vergroten van een woning
* (W99048) Papiermolen 8-10-12, betreft het oprichten van een kantoorgebouw

* (O99218) Odijkseweg 60, betreft het oprichten van een serre
* (W99129) Bosmeer 7, betreft het oprichten van een woning
* (H99540) Goudvinkhaag 29, betreft het plaatsen van een blokhut
* (C99169) Standenland 10, betreft het vergroten van een woning
* (C99203) Perengaarde 1A, betreft het veranderen van een woning
* (C99204) Schegcamp 36, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (C98427) Odijkseweg 41 en Weversgilde 20, betreft het oprichten van een tuinberging

* (G99015) Stationserf (bij gebouw van Zorgspec, betreft het vergroten van een brommer en fietsenberging
* (G99147) Loerik III, betreft het oprichten van 72 woningen
* (C99541) Beusichemseweg 124, betreft het plaatsen van een tuinhuisje

* (C99192) Schoutserf 12, betreft het oprichten van een carport en een tuinberging

* (W99025) Rondweg-Overdam, betreft het oprichten van een fietstunnel

* (C99217) Haveroord 24, betreft het vergroten van een dakkapel
* (H99199) Strocamp 87, betreft het vergroten van een woning
* (C99223) Melkhoeve 27, betreft het vergroten van een woning
* (W99110) Timmermansgilde 42 en 44, betreft het vergroten woningen en oprichten berging

* (S99180) Penningslag 11, betreft het vergroten van een woning
* (S99176) Horigenland 1, betreft het vergroten van een woning
* (S98247) Molenland 11, betreft het veranderen van gevels
* (W99128) Bosmeer 20, betreft het oprichten van een woning
* (H99177) Gaffelveld 57, betreft het vergroten van een woning
* (X99247) Koolmeeshaag 33, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (G98385) Lagedijk 32, betreft het verbouwen van bedrijfsruimte
* (W99153) Bosmeer 4, betreft het oprichten van een woning
* (H99143) Snoeksloot 123, betreft het verbouwen berging en plaatsen dakkapellen

* (G99030) Loerik III, betreft het oprichten van een woonzorgcomplex
* (C99126) Tuibrug 4 (Weteringhoek), betreft het oprichten van een thermen en saunabedrijf

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden.

Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.

Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn binnengekomen:
* (C99204) Schegcamp 36, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (D99295) Lange Uitweg 73, betreft het vergroten van een woning
* (D99296) Brouwersgilde 1, betreft het vergroten van woning en plaatsen tuinhuisje

* (S99297) Geuzenland 36, betreft het vergroten van een woning
* (D99298) Koolmeeshaag 20, betreft het vergroten van een woning
* (D99299) Penningslag 3, betreft het vergroten woning en plaatsen dakkapel

* (O99300) Beusichemseweg (nabij 27), betreft het oprichten van een fietstunnel

* (O99301) Lagedijk 22, betreft het vergroten van bedrijfsruimte
* (D99302) Riddersborch 15, betreft het veranderen woning en plaatsen tuinhuisje

* (W99303) Wickenburghseweg 19, betreft het oprichten geluidsscherm en plaatsen deur

* (O99304) Odijkseweg 33, betreft het vergroten van een woning
* (S99305) Vikingenpoort 47, betreft het vergroten van een woning
* (X99306) Zeeltsloot 12, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (X99307) Hoenderhoeve 17, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (G99308) Staatsspoor 49, betreft het vergroten van een woning
* (X99309) Edelhertakker 18, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (O99310) De Molen 66, betreft het veranderen van kantoorruimte
* (W99311) Woelmuisakker 1 en Hermelijnakker 2, betreft het vergroten van woningen

* (D99312) De Poort 34 A, betreft het plaatsen van een dakkapel

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeentehuis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-zaken, kamer 1.32 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Melding Wet milieubeheer
De volgende meldingen zijn binnengekomen (publica-tie op grond van art. 8.40 en 8.41 van de Wet milieubeheer). De meldingen liggen ter inzage van 21 juli tot en met 19 augustus 1999 bij de afdeling bouw- en milieuzaken op de derde verdieping van het gemeentehuis.

Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
* Hiele, Beyer & van Zijp uit Houten melden het oprichten van een kantoorgebouw aan De Molen 2-4-6 (Molenzoom-Zuid) in Houten;
* S.M.T. Projecten B.V. uit 's Hertogenbosch meldt het oprichten van een kantoorgebouw aan Molenzoom Zuid, kavel 70, in Houten;

Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen mileubeheer
* BABABOBO B.V. uit Maarssen meldt het oprichten van een eetgelegenheid/bistro aan Plein 17 in Houten;
* WEBARES (05) Exploitatie B.V.uit Houten meldt het oprichten van een restaurant aan Koedijk 1 in Houten;

* F.C. Delta Sports '95 uit Houten meldt het oprichten van een sportinrichting op sportpark "Aan de kruisboog" in Houten

Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer
* B.V. Utrechts Autobedrijf U.A.B. uit Nieuwegein meldt het oprichten van een garagebedrijf aan het Rondeel, kavel 31, in Houten;

Besluit opslag goederen milieubeheer

* Men's Club Fashion B.V. uit Amsterdam meldt het oprichten van een inrichting voor de opslag van goederen aan Hoofdveste 9 in Houten;


* het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding uit Utrecht meldt het van toepassing worden van het Besluit opslag goederen milieubeheer op een inrichting aan de Veerwagen-weg in Houten;

Besluit propaan in de bouw milieubeheer

* Van Geest Bouw B.V. uit Hellevoetsluis meld het oprichten van een inrichting, voor zover deze betrekking heeft op de opslag van propaan in de bouw, aan de Beusichemseweg/zij-weg Hoogdijk in Houten;

Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer
* Installatiebedrijf Andriessen B.V. uit Houten meldt het oprichten van een ambachtsbedrijf aan de Linieveste in Houten;
* De heer D. Stomphorst meldt het van toepassing worden van het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting aan Peppelkade 16 in Houten;

Meldingen ingevolge artikel 8.19 Wet milieubeheer De volgende meldingen zijn ontvangen met betrekking tot de verandering (van de werking) van de inrichting waarvan redelijkerwijs moet worden aangeno-men dat zij geen, of geen nadelige gevolgen voor het milieu hebben;

Houthandel en bestekszagerij gebr. Van Soest B.V. uit Houten, de melding betreft nieuw-bouw;

W.A.S. van Dijk uit Houten, de melding betreft het veranderen van de opslag;

Mts. W.Th.J. en W.A.M. Uijttewaal uit Schalkwijk, de melding betreft het bouwen avn een loods voor de stalling van machines;

Gebr. C. en H. Vernooy uit Schalkwijk, de melding betreft de nieuwbouw van een wagen-berging en opslag.

C. M. Schoenmaker v.d. Lee uit Houten, de melding betreft het slopen van een bestaande schapenstal en het bouwen van een nieuwe schapenstal met vloeistofdichte vloer;

Ter inzage
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

het vergroten van winkels op de percelen Onderdoor 46-60 te Houten ten name van Vastned Groep.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Ganzenweide 8 te Houten ten name van W.A.J. van Linschooten.
* het plaatsen van dakkapellen op het perceel Sijsjeshaag 29 te Houten ten name van S.A.C. van Tuyl en C.M. Meulenkamp.
* het vergroten van een woning op het perceel Loerikseweg 37 te Houten ten name van J. Terstegen.

* het vergroten van een woning op het perceel Tournooicamp 16 te Houten ten name van J.W. Janssen.

* het vergroten van woningen op de percelen Kruidentuin 18 en 16 te Houten ten name van M. Laurijsen en N. Somai.
* het vergroten van de garage/berging op het perceel Lange Uitweg 24 te Tull en t Waal ten name van T.W.J. de Bruin.
* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Daalderslag 47 te Houten ten name van M.A.G. Odijk.

* het vergroten van woningen op de percelen Pr. Marijkeweg 17 en 19 te Houten ten name van A.A. Jongerius.

* het oprichten van bergingen op de percelen Gravenborch 19 en 21 te Houten ten name van J.S. Verhagen.

* het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Burg. Haefkensstraat 3 te Houten ten name van D.E. van der Kuip.
* het vergroten van een woning op het perceel Abrikozengaarde 14 te Houten ten name van L.J. Elkerbout.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 tot en met 6, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 7 tot en met 12, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 4 augustus 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.

De bouwplannen liggen vanaf donderdag 22 juli 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van
9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, 21 juli 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...