Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over voedselhulp aan Rusland

Datum nieuwsfeit: 21-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's Gravenhage

Directie Integratie Europa

Afdeling Associatie en andere

Bijzondere Betrekkingen

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 21 juli 1999
Kenmerk 436 /99
Blad /3
Bijlage(n) 1
Betreft Kamervragen over voedselhulp aan Rusland

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer , d.d. 22 juni 1999, kenmerk 2989914930, waarbij gevoegd waren de door de leden Hessing en Geluk (VVD) overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken


2989914930

Vraag 1:

Bent u op de hoogte van berichten over fraude met de voedselhulp van de Europese Unie aan Rusland?

Antwoord 1:

Het artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant, dat n.a.v. uitspraken van de heer Geluk tegenover de krant is opgesteld, is de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en mijzelf bekend.

Vraag 2:

Wilt u bevorderen dat de Europese Commissie deze zaak snel en goed uitzoekt?

Antwoord 2:

Ja. Als er aanwijsbaar sprake is van fraude dienen de verantwoordelijke instanties zo spoedig mogelijk in te grijpen.

Ik hecht eraan in dit verband te benadrukken dat Nederland bij de besluitvorming over de voedselhulp in december 1998 uitdrukkelijk heeft gesteld dat sprake moet zijn van strenge controle bij het transport, de distributie en de verwerking. Hierbij diende een derde, onafhankelijke, partij te worden ingeschakeld en ad hoc controles door de Rekenkamer plaats te vinden.

Vraag 3:

Wilt u bevorderen dat de Europese Commissie snel rapporteert aan het Europees Parlement?

Antwoord 3:

De rapportage van de Commissie aan het Europees Parlement is een aangelegenheid tussen de twee instanties.

De Nederlandse regering heeft, samen met de andere EU-partners, erop aangedrongen dat de Europese Commissie regelmatig aan de EU-Ministerraad rapporteert.

Vraag 4:

Wilt u zo spoedig mogelijk de eerder toegezegde evaluatie over de voedselhulp aan Rusland aan de Tweede Kamer doen toekomen?

Antwoord 4:

De toegezegde evaluatie is Uw Kamer op 21 juni jl. toegegaan.

Vraag 5:

Bent u bereid deze hulp direct stop te zetten?

Antwoord 5:

De Nederlandse regering kan niet eenzijdig besluiten tot het stop zetten van de hulp.

Daarvoor is een besluit van de EU-Ministerraad nodig. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hulp en kan, ingeval sprake is van onregelmatigheden of fraude, de levering van het voedsel opschorten.

Nederland heeft de Europese Commissie meermalen gevraagd om op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van het programma. Indien de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij of mij concrete informatie over fraude bekend is, dan zullen wij dat onmiddelijk aan de Europese Commissie doorgeven en aandringen op het opschorten van verdere leveringen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie