Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CLM: nieuwe verliesnormen stikstof en fosfaat goed haalbaar

Datum nieuwsfeit: 21-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CLM-persbericht

NIEUWE VERLIESNORMEN OP ZAND GOED HAALBAAR

Datum: 20 juli 1999

De aangescherpte verliesnormen voor stikstof en fosfaat die vanaf 2008 zullen gelden op zandgrond, zijn voor de meeste agrarische sectoren goed haalbaar en hoeven agrariërs nauwelijks inkomen te kosten. Dit stelt het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) op grond van een onderzoek in Noord-Brabant.

De provincie Brabant vroeg ter voorbereiding van haar Provinciaal Milieubeleidsplan aan het CLM om na te gaan hoe agrarische bedrijven op zandgrond in de toekomst kunnen voldoen aan de aangescherpte verliesnormen. Vanaf 2008 heeft de rijksoverheid deze normen gesteld op 140 kg stikstof per ha grasland en 60 kg stikstof per ha bouwland. Het CLM onderzocht voor de melkveehouderij, de intensieve veehouderij, de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt welke maatregelen nodig zijn om aan deze normen te voldoen en wat dat kost. Voor fosfaat werd gerekend met een extra scherpe verliesnorm van 0 kg per ha.

Melkveehouderij
De melkveehouderij is in Brabant de belangrijkste bron van stikstof en fosfaat. In deze sector is aanpassing van het management, bijvoorbeeld minder bemesten of de koeien 's nachts op stal houden, verreweg de goedkoopste manier om aan de normen te voldoen. Op een intensief bedrijf kost het realiseren van de normen dan ƒ 0,02 per kg melk. Een melkveehouder kan de norm ook halen door naast managementaanpassingen te extensiveren, maar bij de huidige grondprijzen kost hem dit tweemaal zoveel.

Mestkwaliteit
De intensieve veehouderij kan de verliesnormen halen door voldoende mest af te voeren. Dit dreigt echter duurder te worden, door een groeiend aanbod van mest bij een krimpende vraag. De sector kan de vraag naar mest overeind houden als zij de mestkwaliteit verbetert. Essentieel hiervoor is dat producenten, distributeurs en afnemers van mest gaan samenwerken in kwaliteitsketens.
Akkerbouwers kunnen hun mineralenverliezen flink beperken door minder te bemesten en door meststoffen zo effectief mogelijk aan te wenden. De aangescherpte normen zijn dan haalbaar tegen beperkte kosten.Voor de vollegrondsgroenteteelt zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de kosten te berekenen. Wellicht zal het nodig zijn in het bouwplan meer teelten op te nemen die weinig mest nodig hebben, zoals peen en witlof.

Aanvullend beleid
Het CLM verwacht dat de voorgenomen heffing van ƒ 1,50 per kg stikstof niet voldoende zal zijn om de aangescherpte verliesnormen te realiseren. Er is aanvullend beleid nodig. Bijvoorbeeld meer voorlichting en gesubsidieerde bemestingsadviezen. Een andere optie is het verhogen van de stikstofheffing. Ook zou de overheid melkveehouders kunnen aanmoedigen om te extensiveren. Hoewel dit niet de goedkoopste strategie is om mineralenverliezen terug te dringen, is extensivering volgens het CLM wel wenselijk. Het voorkomt dat mest moet worden afgevoerd en komt tegemoet aan de maatschappelijke vraag naar een grondgebonden melk-veehouderij.

Nadere inlichtingen: Edo Biewinga
CLM, tel. (030) 244 13 01
Het rapport Verkenning van stikstof- en fosfaatmaatregelen voor de Noord-Brabantse landbouw is onder nummer 420-1999 te bestellen bij het CLM. Het kost ƒ 20,-.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie