Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beantwoorde kamervragen gezondheidszorg illegale prostituees

Datum nieuwsfeit: 21-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen gezondheidszorg illegale prostituees

Antwoorden op kamervragen van de leden Halsema en Hermann (beiden GroenLinks) over gezonheidszorg voor illegale prostituees.(2989915060)

1. Kent u het bericht dat illegale prostituees in Den Haag bang zijn voor uitzetting, zich nauwelijks meer laten controleren op geslachtsziektes of seksueel overdraagbare aandoeningen?

1. Ja, het bericht is bekend, maar de signalen hieruit worden niet herkend. De GGD in Den Haag houdt een spreekuur voor buitenlandse prostituees waar niet gevraagd wordt of betrokkene in het bezit is van een verblijfstitel. Het spreekuur wordt gecontinueerd, ook na eventuele opheffing van het bordeelverbod. Er vinden geen politiecontroles plaats bij de GGD en de artsen verstrekken ook geen informatie over de vrouwen aan derden. Voorts kent Den Haag zogeheten drempelvrije klinieken voor informatie over en onderzoek op SOA. Ook bij deze klinieken speelt het al dan niet hebben van een verblijfstatus geen rol. Overigens merken wij op dat controle op SOA een second bestoplossing is; centraal staat primaire preventie via condoomgebruik. Ook in de prostitutie wordt dit gezondheidsbeginsel actief uitgedragen, onder meer via de Stichting soa-bestrijding.

2. Kunt u een indicatie geven van de omvang (landelijk) van dit probleem en van de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid? Bent u bereid nader onderzoek te doen verrichten voor een goed inzicht in de ontstane situatie?

3. Beoordeelt u dit probleem in relatie tot het met de opheffing van het bordeelverbod in gang gezette actieve opsporings- en uitzettingsbeleid van illegale prostituees?

4. Zijn er andere (hulpverlenings)instanties die toenemend moeite hebben om de groep van illegale prostituees te bereiken?

2, 3 en 4. Er is vooralsnog geen landelijke indicatie te geven. De (neven)gevolgen van de nog niet van kracht zijnde - wetswijziging en de plaatselijke regelgeving die daarmee gepaard gaan, zijn ook nog niet duidelijk, daar zijn de ontwikkelingen immers te recent voor. Hieruit voortvloeiend is niet bekend in welke mate prostituees van buiten de Europese Unie hun heil meer dan voorheen - buiten de te legaliseren prostitutiebedrijven zullen gaan zoeken. Inzicht hierin is van belang om bereikbare preventiestrategieën te ontwikkelen. Zogenoemde Voorlichters In de Prostitutie (VIPs) en sociaal-verpleegkundigen verbonden aan GGDen spelen hierin een belangrijke signalerende rol. Verder is het zo dat naar aanleiding van de op handen zijnde opheffing van het bordeelverbod het Ministerie van Justitie de opdracht heeft gegeven tot twee onderzoeken. Ten eerste de zogenaamde Profeitstudie, bedoeld om de opheffing te monitoren en te evalueren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Mr. A. de Graafstichting, onder begeleiding van de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hiervan is het nadrukkelijk doel nauwkeurig in kaart te brengen wat de effecten zijn van de wetswijzing, met name ook de onvoorziene, mogelijk negatieve, gevolgen.Ten tweede het onderzoek De effecten van de opheffing van het bordeelverbod op het welzijn en de sociale positie van prostituees, uitgevoerd door het NISSO. Omdat beide onderzoeken tevens de stand van zaken rond prostitutie in Nederland in kaart brengen, om vervolgens de veranderingen naar aanleiding van de wetswijziging te volgen, zal zo ook meer inzicht worden verkregen in gezondheidszorg aan prostituees en in de overige hulpverlening aan (illegale) prostituees.

Voor SOA-preventie biedt de wetswijziging overigens diverse mogelijkheden. Zo kan in het kader van het gemeentelijke vergunningenstelsel aandacht worden gevraagd voor de gezondheidszorg en meer specifiek SOA-preventie. Over de implementatie daarvan bestaat overleg tussen de Stichting soa-bestrijding en VNG, die een model-verordening voorbereidt. Door de wetswijziging komt er tevens meer aandacht voor de hygiëne in prostitutiebedrijven. De nieuwe situatie maakt met andere woorden de weg vrij voor een nieuwe, legale sector, waarin bestaande uitwassen (zoals vrouwenhandel, gezondheidsproblemen, illegaliteit, kinderprostitutie, criminaliteit, drugs) juist voor een belangrijk deel worden ingedamd.

5. Welke maatregelen stelt u voor te nemen opdat illegale prostituees zich niet meer aan adequate (gezondheidszorg) onttrekken uit angst voor uitzetting?

5. De bestaande laagdrempelige curatieve SOA-faciliteiten, gefinancierd door het rijk, en verschillende regionale/lokale initiatieven, al dan niet ondersteund door de Stichting soa-bestrijding, appelleren zolang er (nog) geen feiten zijn die het tegendeel aantonen in beginsel voldoende aan de zorgbehoeften van onder andere illegale prostituees. Zij zijn daar ook mede voor ontwikkeld. Voorts zij verwezen naar het antwoord op vraag 1.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie