Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stuurgroep leidt herstructurering openbare bibliotheken in

Datum nieuwsfeit: 22-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 21-07-1999

Persbericht
Nummer: 105

Van der Ploeg stelt stuurgroep herstructurering openbare bibliotheken in

Staatssecretaris Van der Ploeg (cultuur) heeft een stuurgroep ingesteld voor de herstructurering van de openbare bibliotheken. De stuurgroep heeft tot taak om uitgewerkte en concrete voorstellen te doen voor de herstructurering van het openbaar bibliotheekwerk. In de plannen moet onder meer worden aangegeven welke taken en functies door de openbare bibliotheken moeten worden verricht en op welk niveau dat moet gebeuren. De stuurgroep zal in januari 2000 rapporteren.

Aanleiding voor het instellen van de stuurgroep is het advies `De bestuurlijke organisatie van het openbaar bibliotheekwerk', dat de Raad voor Cultuur vorig jaar uitbracht. In het advies stelt de Raad een ingrijpende herziening van de structuur van het openbare bibliotheekwerk voor. De Raad benadrukt de noodzaak om tot verdere integratie en samenhang van het stelsel van openbare bibliotheken te komen. De kerntaak van openbare bibliotheken als publieke toegang tot informatie, komt door de ontwikkelingen op het terrein van informatie- en communicatietechnologie, cultuur en onderwijs onder grote druk te staan. Zij kunnen in de toekomst hun taak op het terrein van de publieke informatievoorziening naar het oordeel van de Raad alleen uitvoeren als de netwerkstructuur van openbare bibliotheken aanzienlijk wordt versterkt. Vergaande samenwerking is hierbij essentieel. De Raad betrekt daarbij ook de wetenschappelijke bibliotheken en andere instellingen met maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke informatie, zoals archieven, musea, kennisinstellingen, media en uitgeverijen.

Deze analyse en de noodzaak van hervormingen wordt breed ondersteund, zowel in de bibliotheekbranche als door de overheden. In de huidige structuur zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de lokale bibliotheekvoorziening en de provincies voor de ondersteuning van het bibliotheekwerk, vooral in de kleinere gemeenten. De instelling van de stuurgroep is dan ook gebeurd in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van openbare bibliotheken NBLC.
De stuurgroep bestaat uit vijf leden, onder voorzitterschap van de heer W. Meijer, voorzitter van de Raad van Beheer van Rabobank Nederland. Hij was als voormalig staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk betrokken bij de totstandkoming van de toenmalige Wet op het openbaar bibliotheekwerk.

Als leden zijn benoemd:

* mevrouw A. van Kampen (Vereniging van openbare bibliotheken NBLC);
* de heer W.F. Kamerman (ministerie van OCenW) ;
* mevrouw T. Poortenaar-Sikkema (Interprovinciaal Overleg) en
* de heer M.P. Swart (Vereniging Nederlandse Gemeenten)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie