Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Flevoland ontwikkelt Europees Vervolgprogramma

Datum nieuwsfeit: 22-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-100
DATUM: 20 juli 1999

Flevoland ontwikkelt Europees Vervolgprogramma

Voor de periode 2000-2006 is voor Flevoland 126 miljoen Euro gereserveerd vanuit de Europese Structuurfondsen. Daarvoor moet een nieuw programma geschreven worden, het Europees Vervolgprogramma. De planning is erop gericht dat het Vervolgprogramma eind september 1999 wordt vastgesteld door de Provinciale Staten en het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening (RBA). Vervolgens zal de Nederlandse regering het programma indienen bij de Europese Commissie, die vijf maanden de tijd heeft om het goed te keuren. In deze vijf maanden zal nog veel overleg plaatsvinden met vertegenwoordigers van de Europese Commissie. De aanzet van het nieuwe programma is geformuleerd op basis van richtlijnen van de Europese Commissie en op basis van landelijk, provinciaal/RBA en gemeentelijk beleid. Hiervoor heeft overleg plaatsgevonden tussen de provincie en het RBA en de mede-overheden en regionale partners. In de periode tot half augustus worden de maatregelen en prioriteiten van het programma geconcretiseerd. Gelijktijdig vindt evaluatie plaats. Tevens wordt overleg gevoerd over de cofinanciering door de mede-overheden in de regio en de betreffende Ministeries. De belangrijkste onderwerpen die in het Europees Vervolgprogramma aan de orde komen, zijn: versterking sociale cohesie (advisering en training, nieuwe vormen van werk, langdurig werklozen), ontwikkeling stedelijk gebied (herstructurering, economische versterking, recreatie en toerisme), ontwikkeling landelijk gebied (versterking agro-sector, recreatie en toerisme, water en natuur) en versterking productiestructuur (kennisontwikkeling, kennistransfer, duurzaam Flevoland etc.) Resultaten huidige programma Een aantal doelstellingen uit het huidige Europese Programma zijn gehaald. Het realiseren van 15.000 extra arbeidsplaatsen is gelukt. In juni 1999 zijn al ruim 15.000 arbeidsplaatsen gecommitteerd in projecten. Met betrekking tot de ESF-projecten kan gesteld worden dat er eind 1998 bijna 15.000 deelnemers zijn geweest. Dat is het dubbele ten opzichte van het geraamde aantal deelnemers. Met uitzondering van het jaar
1997 is de Flevolandse werkgelegenheidsgroei altijd hoger geweest dan 3%. Een andere belangrijke doelstelling was dat het werkloosheidscijfer in Flevoland in ieder geval onder het Nederlands cijfer moest blijven. Dit is alleen in 1994 gelukt. De verhoging van het Bruto Regionaal Product per inwoner naar 85% van het EU gemiddelde is niet gelukt. Het gemiddelde BRP per inwoner in Flevoland komt wel uit boven de 75%, waardoor Flevoland haar status als Doelstelling-1 Gebied verliest. Het achterblijven van de groei van het BRP per inwoner komt door een veel sterkere groei van de beroepsbevolking dan waarop gerekend werd bij de start van het Europese Programma. De werkgelegenheidsontwikkeling kan deze groei niet bijhouden. Voor elke gulden die aan projecten vanuit de Europese Stuctuurfondsen is bijgedragen, is door andere partijen fl. 5,32 geïnvesteerd. Dat betekent een veel grotere multiplier dan verwacht (4,6). Toelichting op de steunkaart De Europese Commissie voert een beleid van steunmaatregelen van de staat, voor individuele bedrijven in de industrie- en dienstensectoren. Dit om de ontwikkeling van bepaalde regionale economieën te stimuleren. Iedere lidstaat heeft, afhankelijk van zijn economische ontwikkeling, een eigen steunkaart die in eerste instantie wordt bepaald door de Europese Commissie. Slechts 15% van de Nederlandse bevolking valt onder het steunkaartregime. Op basis daarvan heeft de Nederlandse regering een voorstel bij de Commissie ingediend, waaruit blijkt dat voor Flevoland alleen Lelystad en Urk op deze steunkaart voorkomen. Wanneer hierover uiteindelijk overeenstemming bestaat met de Europese Commissie (naar verwachting eind juli) betekent dit, dat er voor individuele bedrijfssteun in Lelystad en Urk hogere bijdragen verstrekt kunnen worden dan aan de bedrijven in de andere gemeenten in Flevoland. Daarnaast zal het subsidie-percentage in de regio Lelystad/Urk hoger kunnen zijn dan in de rest van de provincie. Dit betekent niet dat wanneer alleen Lelystad en Urk op de steunkaart komen te staan, de andere gemeenten in Flevoland geen beroep meer kunnen doen op het Europees Vervolg Programma.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie