Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief B&W Leiden aan raad over gemeentelijk treasurybeleid

Datum nieuwsfeit: 23-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leiden

Afschrift van de brief over het gemeentelijk treasurybeleid die het college van B&W vandaag aan de gemeenteraad heeft gestuurd

In verband met de veelvuldige berichten in de media over treasurymanagement bij de provincie Zuid-Holland vinden wij dat u op korte termijn geïnformeerd dient te worden over de situatie in onze gemeente. In deze brief informeren wij u op hoofdlijnen. Bij de beantwoording van de inmiddels door ons ontvangen schriftelijke vragen uit uw raad zullen wij nader op het gemeentelijke treasurybeheer ingaan.

Het verstrekken van langlopende leningen aan derden is in Leiden niet actueel. In verband met het verkleinen van het gemeentelijke risico worden sinds enige jaren, onder voorwaarden, gemeente-garanties afgegeven. Met het verstrekken van een gemeentegarantie stelt de gemeente zich garant voor de rente en aflossing van een lening die door een derde van een kredietinstelling wordt verkregen. De voorwaarden voor de garantstelling betreffen onder andere doelstellingen die in het verlengde van het gemeentelijke beleid liggen en de solvabiliteit van de instelling. Incidenteel is kort geld uitgeleend aan derden. Het verstrekken van leningen is een bevoegdheid van uw raad. Bij het ontbreken van een delegatiebesluit betekent dit dat in Leiden voor het verstrekken van incidentele leningen besluitvorming door de gemeenteraad nodig is.

Met betrekking tot financieringsmiddelen moet een onderscheid worden gemaakt tussen het aantrekken van kort geld en van langlopende middelen. De gemeente heeft voor de kortlopende financiering een raamovereenkomst met de BNG afgesloten. Onderdeel van de overeenkomst is een maximum door de gemeente te lenen bedrag. Omdat financiering met kort geld over het algemeen goedkoper is heeft Leiden als uitgangspunt dat zoveel mogelijk binnen de raamovereenkomst met de BNG wordt gefinancierd. Het aantal langlopende leningen dat de afgelopen jaren is afgesloten is daarom beperkt. Door de nadruk op korte financiering is in Leiden zelden sprake van overtollige kasgeldmiddelen. In de administratieve organisatie van de treasury processen is opgenomen dat voor het aantrekken van beleggingsobjecten, in het geval van overtollige middelen, besluitvorming door de gemeenteraad noodzakelijk is.

Samenvattend betekent dit dat Leiden in verband met het beperken van de risico's de voorkeur geeft aan bankgaranties en daarmee zeer terughoudend is met het lenen van geld aan derden en dat het beleggen van overtollige middelen in Leiden niet aan de orde is.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders, J. Laurier, wethouder

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie