Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

DNB stelt regels voor financiële diensten via nieuwe media

Datum nieuwsfeit: 23-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

23 juli 1999

DNB stelt regels aan het aanbieden van financiële diensten via Internet

De Nederlandsche Bank heeft beleidsregels vastgesteld met betrekking tot het aanbieden van financiële diensten via verschillende media, waaronder Internet en andere elektronische en papieren communicatiemiddelen. De beleidsregels hebben tot doel om aan de aanbieders van financiële diensten of producten via deze media duidelijkheid te verschaffen over de vraag of zij al dan niet onder de reikwijdte van de Wet toezicht kredietwezen (Wtk) 1992 of de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) vallen. Is dit het geval, dan dienen deze aanbieders een vergunning bij de Nederlandsche Bank aan te vragen of hun activiteiten te beëindigen.

Bancaire activiteiten en beleggingsproducten worden in toenemende mate via het Internet aangeboden. De Bank wordt dan ook in toenemende mate geconfronteerd met vragen over de toelaatbaarheid van het gebruik van Internet in het kader van de Wtk en de Wtb. Om deze reden acht de Bank het wenselijk om bekendheid te geven aan de wijze waarop zij de genoemde wetten interpreteert wanneer het gaat om de vraag of het aanbieden van bepaalde financiële diensten al dan niet onder de reikwijdte van de Wtk of de Wtb valt. Omdat de Bank de elektronische media, waaronder Internet, niet anders behandelt dan de papieren media, strekt het beleid van de Bank zich uit tot deze media gezamenlijk.

Onder de reikwijdte van de Wtk valt in ieder geval het aanbieden van bancaire activiteiten via deze media indien de aanbieder in Nederland is gevestigd. De aanbieder valt ook onder de reikwijdte van de Wtk, wanneer deze op de Nederlandse markt actief is, maar niet in Nederlamd is gevestigd. Of de door middel van de verschillende media uitgeoefende activiteiten op de Nederlandse markt zijn gericht, wordt van geval tot geval beoordeeld. Bij deze beoordeling speelt in ieder geval een aantal indicatoren een rol, zoals het gebruik van Nederlands als voertaal bij de activiteiten, adressering van de gebruikte media, vermelding van aanspreekpunten in Nederland en informatieverschaffing over het fiscale regime in Nederland. De volledige lijst met indicatoren is terug te vinden in de relevante circulaires die de Bank heden heeft gepubliceerd in de Staatscourant en op de Website van de Bank (www.dnb.nl). Wat betreft de vraag of het aanbieden van beleggingsproducten door beleggingsinstellingen onder de reikwijdte van de Wtb valt, gelden vergelijkbare regels.

Indien de Bank van oordeel is dat een aanbieder van bancaire activiteiten of beleggingsproducten in overtreding is van de Wtk of de Wtb kan zij aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en de toezichthouder in het land van vestiging van de aanbieder van de overtreding in kennis stellen, indien de aanbieder niet in Nederland is gevestigd. In sommige gevallen kan de Bank ook een openbare waarschuwing aan het publiek met betrekking tot de beleggingsinstelling publiceren.

De beleidsregels die de Bank heeft vastgesteld sluiten aan bij de aanpak die ook door buitenlandse toezichthouders in onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is gekozen en zijn vergelijkbaar met soortgelijke regels die de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) op haar terrein heeft geformuleerd.

Voor nadere vragen of informatie kunt u zich ook wenden tot drs. O.C.H.M. Sleijpen, woordvoerder van de Bank (tel: 020-524 3100), of drs. H.A.J.M. Eijpe, persvoorlichter (tel: 020-524 2138).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie