Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief aan Kamer over indicatieve verdeling budgetten G25

Datum nieuwsfeit: 26-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief aan de Tweede Kamer over indicatieve verdeling van budgetten G25

Ter gelegenheid van de schriftelijke behandeling van de eerste suppletore begroting 1999 van het ministerie van BZK heb ik toegezegd om de Kamer een afschrift te sturen van het geactualiseerd overzicht van de indicatieve verdeling per stad van de budgetten inzake grotestedenbeleid zoals ik dat naar de G25 zou sturen, nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden over de indicatieve verdeling van de budgetten voor ISV, bedrijventerreinen en de pijler EU.
Bij deze brief treft u een afschrift aan van mijn brief van heden aan de G25, waarin deze nieuwe indicatieve verdeling wordt aangeboden.
DE MINISTER VOOR GROTE STEDEN- EN INTEGRATIEBELEID

R.H.L.M. van Boxtel
De indicatieve verdeling is op te vragen bij het GSB-secretariaat, tel. 070-3026250.


Brief aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de G25 Inleiding
Bij brief van 28 mei 1999 bood ik u de indicatieve verdeling per stad van de budgetten met betrekking tot het grotestedenbeleid aan. Die indicatieve verdeling bevatte nog een aantal witte vlekken. In deze brief ga ik in op de invulling van deze witte vlekken.
Voorts gaf ik in mijn brief van 28 mei aan dat een overzicht zou worden gemaakt van afwijkende financieringsvormen ten opzichte van de programmafinanciering op basis van de af te sluiten convenanten. In deze brief ga ik ook hierop in.
Indicatieve verdeling per stad
In mei kon in een enkel geval door een departement nog geen indicatief bedrag per stad worden geleverd, aangezien er nog sprake is van overleg tussen het betrokken departement en de steden, dan wel omdat het beleid nog niet voldoende was uitgekristalliseerd. In die gevallen werd bij de indicatieve verdeling van het betreffende budget aangegeven waarom nog geen indicatie kon worden gegeven en zo mogelijk wanneer besluitvorming is te verwachten. Inmiddels is een aantal witte vlekken ingevuld met indicatieve bedragen per stad. Bij deze brief treft u daarom een aangepast overzicht met de indicatieve verdeling per stad aan. De bijgevoegde indicatieve verdeling per stad is gebaseerd op de Voorjaarsnota 1999. Voor zover er nog wijzigingen zijn als gevolg van besluitvorming inzake de Miljoenennota 2000 in het overzicht worden op Prinsjesdag gepresenteerd.
Uw speciale aandacht vraag ik voor de wijziging van het voor de G25 beschikbare budget voor inburgering van oudkomers. In mijn oorspronkelijke voorstel ging ik er vanuit dat, behoudens 3% voor ontwikkelingskosten, gedurende de eerste drie jaren het gehele budget naar de G25 zou gaan en vanaf het vierde jaar ook gedeeltelijk naar andere gemeenten. Op voorstel van de Kamerleden Noorman-Den Uijl en Rijpstra is het voor de G25 beschikbare budget door de Tweede Kamer verlaagd door middel van een amendement op de begroting van BZK.
In de bij deze brief gevoegde indicatieve verdeling per stad is dit amendement verwerkt en zijn de meerjarencijfers aangepast conform de wens van de Tweede Kamer. Formeel zal de meerjarige doorwerking van het amendement worden opgenomen in de ontwerp-begroting 2000.
Concreet zijn de volgende posten nu gewijzigd:


* ISV;

* bedrijventerreinen;

* bestrijding voortijdig schoolverlaten;

* inburgering oudkomers (RA-budget);

* leefbaarheid (RA-budget);

* Van Montfransgelden;

* pijler EU.

Financieringsvormen GSB-budgetten

De aangevulde indicatieve verdeling per stad zoals die nu voorligt, is de uitwerking van de financiële bijlage bij het doorstartconvenant dat wij in december ondertekenden. Zoals in de financiële paragraaf van het doorstartconvenant is aangegeven, betreft dit overzicht de middelen die in de rijksbegroting zijn opgenomen voor de onderwerpen waarop het doorstartconvenant betrekking heeft.

Bij de ondertekening van het doorstartconvenant in december 1998 waren wij (de ondertekenaars van het doorstartconvenant) ons bewust van het feit dat de budgetten die onderdeel uitmaken van het doorstartconvenant niet allemaal nieuw waren op basis van het regeerakkoord en dat voor een aantal bestaande budgetten geldt dat hieraan reeds verplichtingen ten grondslag liggen. Ook hebben we ons gerealiseerd dat een aantal bestaande regelingen niet toegesneden is op de integrale programmatische aanpak waarvoor wij nu hebben gekozen. Een aantal bestaande budgetten wordt op dit moment nog op projectbasis verplicht voor een periode die afwijkt van de convenantsperiode van de eind dit jaar af te sluiten stadsconvenanten.
Toch hebben wij ervoor gekozen om ook deze budgetten op te nemen in de financiële bijlage bij het doorstartconvenant. Ook deze projecten kunnen immers een integrale aanpak van de problematiek in de steden ondersteunen.

In overleg met de betrokken departementen is nu geïnventariseerd welke financiële regelingen gebaseerd zijn op programmafinanciering en welke op financiering van concrete projecten, dan wel anderszins een regeling bevatten die ertoe leidt dat toekenning van budgetten gerelateerd is aan in de regelingen vastgelegde data. Bij deze brief treft u dit overzicht aan.

Naar ik heb begrepen twijfelt een aantal steden aan de noodzaak om in hun ontwikkelingsprogramma aandacht te geven aan beleidsterreinen waarvan de financiering thans niet op programmabasis plaatsvindt. Van mijn kant hecht ik aan het integrale karakter van de aanpak van het grotestedenbeleid. Ik ben van mening dat het weglaten van beleids- terreinen die zijn opgenomen in het doorstartconvenant ertoe zou leiden dat de samenhang in het ontwikkelingsprogramma verloren gaat.

Daarbij verwacht ik overigens wel dat in het ontwikkelingsprogramma zelf globaal inzicht wordt gegeven in de aard van de projecten voor zover gebaseerd op bestaande financiële regelingen met een afwijkend moment van vaststelling en de raming van de daarmee gemoeide middelen onder vermelding van de financiële regeling in de financiële paragraaf. Voorts kan ik mij voorstellen dat er bij het ontwikkelingsprogramma een bijlage wordt opgenomen waarin de concrete projectbenamingen op basis van de bestaande regelingen worden aangeduid.

DE MINISTER VOOR GROTE STEDEN- EN INTEGRATIEBELEID,,

R.H.L.M. van Boxtel

Relevante links:
Het thema Grotestedenbeleid

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...