Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vertrouwen industrie groeit gestaag

Datum nieuwsfeit: 27-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS Persbericht

Datum: 27-07-99

Vertrouwen industrie groeit gestaag

Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, is voor de vierde achtereenvolgende maand gestegen. De indicator komt in juni uit op 2,4. Uit de Conjunctuurtest van het CBS blijkt verder dat de producenten in juni meer orders hebben ontvangen. De ondernemers hebben, zoals vorige maand reeds werd voorzien, in juni meer geproduceerd. Voor de komende drie maanden verwachten de producenten naast een toename van de bedrijvigheid ook een groei van de buitenlandse afzet en een stijging van de verkoopprijzen. De bezettingsgraad van de productie-installaties ligt in juni op 84,1% . Een groeiend aantal bedrijven meldt in juni productiebelemmeringen te ondervinden als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten.

Producentenvertrouwen verder gestegen

Het vertrouwen van de industriële ondernemers, dat tot uitdrukking komt in het producentenvertrouwen, is voor de vierde achtereenvolgende maand gestegen. In juni groeide de indicator met 0,8 punt tot 2,4. Door deze ontwikkeling bereikt het vertrouwen van de industriële ondernemers het hoogste niveau van de afgelopen tien maanden. De groei van het producentenvertrouwen in juni wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de verwachting van de ondernemers dat de productie in de komende drie maanden zal toenemen.

Naast een groei van de bedrijvigheid verwachten de ondernemers in de industrie een toename van de verkopen aan buitenlandse afnemers die gelet op het seizoen fors te noemen is. Ook rekenen de producenten, met name in de papierindustrie, op een stijging van de verkoopprijzen.

Meer orders en hogere productie

De ondernemers in de industrie hebben in juni meer orders ontvangen dan in mei. Dit heeft een toename van de productie tot gevolg gehad. Na de reeds door het CBS gemelde groei van de industriële productie in mei heeft de Nederlandse industrie de productie in juni verder verhoogd. Ook voor het derde kwartaal zijn de industriële producenten optimistisch; zij voorzien een verdere groei van de bedrijvigheid. Het indexcijfer van de orderpositie is in juni nauwelijks gewijzigd en uitgekomen op 98,5. Een maand eerder lag het indexcijfer, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, 0,3 indexpunt hoger.

De bezettingsgraad bedroeg in juni 84,1%, daarmee is de benutting van de productie-installaties even hoog is als in maart van dit jaar. Ongeveer vijf procent van de bedrijven in de industrie ondervindt belemmeringen bij de productie als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. In maart was dit bij drie procent van de bedrijven het geval.

Technische toelichting

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte bedrijvigheid, het oordeel van de ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product. De deelindicatoren zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over de Conjunctuurtest industrie, het producentenvertrouwen en meer gedetailleerde informatie over de bedrijfsklassen en de sectoren halffabrikaten, investerings- en consumptiegoederen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. G. Taal, tel. (070) 337 43 62; e-mail: (gtal@cbs.nl). Een grafiek met het verloop van het producentenvertrouwen en de productie-index over de periode 1994-1999 wordt op aanvraag gefaxt.
Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
Producentenvertrouwen
Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug

Sep
Okt Nov Dec
1996


-0,3

0,4

0,8

0,7

0,1

0,6

2,5

1,5

0,8

2,4

1,0

3,5 1997

3,7

3,7

3,4

4,7

3,9

6,2

6,5

7,1

6,6

6,4

7,2

4,5 1998

5,3

5,3

5,8

5,2

5,3

5,4

4,0

4,8

1,5

1,3

0,2

0,2 1999

0,6


-1,1

0,5

1,2

1,6

2,4

Bron: CBS

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 27 juli 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie