Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Flinke groei glastuinbouw

Datum nieuwsfeit: 28-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS Persbericht

Datum: 28-07-99

Flinke groei glastuinbouw

Nooit eerder was er in Nederland zoveel glastuinbouw als in 1999. Het totale areaal onder glas nam tussen april 1998 en april 1999 met bijna 5% toe tot 10 800 ha. Met name in Zuid-Holland is het areaal glastuinbouw toegenomen. Verder zijn volgens het CBS de arealen bloembollen en groenten in de open grond gestegen. Het areaal appelen is evenals voorgaande jaren afgenomen. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 1999.

Areaal glastuinbouw 5% groter

De oppervlakte tuinbouw onder glas is ten opzichte van april 1998 met 470 ha (+5%) toegenomen tot 10 800 ha. Met name de oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas is toegenomen (+ 360 ha). Het betreft hier voornamelijk snijbloemen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Ook het areaal groenten onder glas is gestegen (+100 ha). Door een groei van het areaal paprika's met 150 ha wordt deze groente bijna even veel geteeld als de tomaat, Nederlands grootste glasgroente. Het areaal tomaten is ten opzichte van 1998 met 100 ha afgenomen.

Glastuinbouw Zuid-Holland weer gegroeid

Het areaal glastuinbouw is met name in Zuid-Holland gestegen. In deze provincie nam de oppervlakte tuinbouw onder glas ten opzichte van april 1998 met 210 ha toe tot 6 220 ha. Deze stijging is opvallend omdat het areaal glastuinbouw in deze provincie sinds 1993 jaarlijks iets afnam. Ook in de meeste andere provincies is het areaal glastuinbouw toegenomen. In de provincies Gelderland, Flevoland en Noord-Holland betreft het voornamelijk bloemkwekerijgewassen, terwijl in Noord-Brabant vooral meer groenten geteeld worden.

Oppervlakte bloembollen opnieuw gestegen

Het areaal bloembollen en bloemknollen is ten opzichte van april vorig jaar met 1 400 ha toegenomen tot 22 800 ha. Dit is opnieuw een recordoppervlakte, nadat vorig jaar de grens van 20 000 ha gepasseerd werd. Het areaal tulpen, het belangrijkste bloembolgewas, is met 10 000 ha onveranderd gebleven. Het areaal lelies nam met ruim 600 ha toe tot 4 500 ha.

De grootste toename van het areaal bloembollen is in Noord-Holland gerealiseerd. In deze provincie zijn in 1999 bijna 800 ha meer bollen geteeld.

Meer groenten in de open grond

De oppervlakte groenten in de open grond is ten opzichte van 1998 met ruim 2 000 ha toegenomen tot een recordomvang van 48 300 ha. Met name het areaal winterpeen nam met 1 000 ha aanzienlijk toe tot 5 800 ha. Hiermee is de winterpeen Nederlands meest geteelde groente, aldus het CBS. Ook bij spruitkool (+ 600 ha) en witlofwortel (+ 500 ha) is sprake van een flinke areaalstoename. Het areaal stamsperziebonen, vorig jaar nog de meest geteelde groente, nam met ruim 100 ha af en komt in 1999 uit op 4 700 ha.

Minder appelen, meer peren

Het areaal appelen blijft gestaag dalen. Momenteel worden 14 400 ha appelen geteeld, bijna 13% minder dan vijf jaar geleden. Het areaal peren neemt de laatste jaren iets toe en is ten opzichte van 1998 met 3% gestegen tot 6 100 ha.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer ir. R.L.W. Koeman van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, tel. (070) 337 42 20; e-mail: (rkmn@cbs.nl). Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1. Tuinbouw onder glas, naar provincie

Totaal

Groenten

Bloemkwekerijgewassen

1998

1999*

1998

1999*

1998

1999*
100 ha

Nederland

103,4

108,2

43,1

44,1

56,8

60,5

Groningen

0,6

0,7

0,2

0,2

0,4

0,5

Friesland

0,7

0,7

0,5

0,5

0,2

0,2

Drenthe

2,4

2,5

0,9

0,9

1,4

1,5

Overijssel

0,8


0,3

0,4

0,4

0,5

Flevoland

1,1

1,3

0,1

0,2

0,9

1,1

Gelderland

6,5

6,9

1,2

1,2

4,9

5,2

Utrecht

2,2

2,2

1,3

1,1

0,8

0,9

Noord-Holland

10,4

10,8


1,1

9,3

9,6

Zuid-Holland

60,1

62,2

25,4

25,6

33,4

35,4

Zeeland

0,8

0,9

0,4

0,6

0,3

0,3

Noord-Brabant

10,2

10,8

6,6

7,1

2,6

2,8

Limburg

7,7

8,2

5,1

5,4

2,3

2,5 Bron: CBS

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 28 juli 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie