Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Water en groen centraal in ontwikkeling Almere-Buiten

Datum nieuwsfeit: 29-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Almere

Persbericht 208

29 juli 1999

WATER EN GROEN CENTRAAL IN DE VERDERE ONTWIKKELING VAN ALMERE-BUITEN

Structuurvisie Almere-Buiten Oost vastgesteld door college van B en W Met het vaststellen van de structuurvisie voor het gebied Almere-Buiten Oost heeft het college van B & W de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van Almere-Buiten bepaald. Water en groen bepalen in hoge mate het karakter van dit laatste deel van Almere-Buiten waar 7.000 woningen, een aantal voorzieningen en een klein stedelijk bedrijventerrein zijn gepland. Ook is Almere-Buiten Oost het laatste gebied dat in het kader van de VINEX-taakstelling in Almere wordt ontwikkeld.

De ontwikkeling van Almere-Buiten Oost sluit aan op Almere-Buiten Midden waarvan de Eilandenbuurt (30) de afronding vormt. Met de bouw van de eerste woning in Almere-Buiten Oost wordt naar verwachting in het voorjaar van 2002 gestart. De laatste woningen zullen begin 2006 gereed zijn, uitgaande van een bouwtempo van 1.500 woningen per jaar. De ontwikkeling van de bedrijventerreinen en de terreinen met een gemengde bestemming loopt parallel aan het woningbouwprogramma.

Almere-Buiten Oost wordt aan de westzijde begrensd door de Bosranddreef en de Spectrum-dreef. De Buitenring vormt de begrenzing aan de oost- en noordzijde. Ten zuiden ligt de Lage Vaart met daarachter het open landbouwgebied.

Bijzondere architectuur

Naast water en groen zijn bijzondere architectuur en keuzevrijheid voor consumenten belangrijke thema's in de structuurvisie voor Almere-Buiten Oost. Wethouder Halbesma van ruimtelijke ordening wijst als voorbeeld op het plan om in de zogenaamde voorzieningenstrook tussen de spoorlijn en de Evenaar, 'Europan' een plek geven. Europan is de internationale stedenbouw-kundige prijsvraag waaraan Almere heeft deelgenomen. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht voor de realisatie van (één van) de plannen die door prijswinnaars van Europan voor dit gebied zijn gemaakt.

Ook wil het college van B en W de keuzevrijheid voor consumenten, die in de Eilandenbuurt wordt toegepast in het project geWild Wonen, bij de verdere ontwikkeling van Almere-Buiten Oost op één of andere wijze voortzetten. Toekomstige bewoners moeten, naar de mening van het college, een prominente rol kunnen spelen bij de uitwerking van de structuurvisie Almere-Buiten Oost in ontwikkelingsplannen.

'Natte' en 'droge' plekken

De structuurvisie geeft aan, dat de aanwezigheid van het water in de verdere ontwikkeling van Almere-Buiten Oost een belangrijk element vormt, dat wordt gebruikt om de verschillende woonbuurten een eigen identiteit te geven. In de woongebieden wordt de waterstand op twee niveaus ingesteld. De grachten in het noordelijk deel hebben hetzelfde waterpeil als in Almere Stad (5.80m- N.A.P.) terwijl de grachten in het zuidelijk deel in open verbinding staan met de Lage Vaart; het waterniveau is daar gelijk aan dat van de Lage Vaart en bedraagt ca.
6.20 -NAP.

Gevarieerd en 'groen' woningaanbod

In Almere-Buiten Oost komen woningen in vele typen en prijsklassen, van vrije kavels tot appartementengebouwen. Er kan worden gewoond aan het water, aan boslanen, bosranden, langs de Lage Vaart en de Evenaar. Circa 9% van de woningen zal 'gestapeld' zijn en ongeveer 6% wordt specifiek voor senioren ontwikkeld. Tenslotte is 10-20% gereserveerd voor bijzondere projecten zoals groepswonen, ecologische woningbouw, geluidswalwoningen, hofjes en woonboten.

Voorzieningen en ontsluiting

Voorzieningen komen voornamelijk in de strook tussen de Evenaar en de spoorlijn. Deze loopt als een ruggengraat door Almere-Buiten Oost en verbindt het centrum met het natuurgebied het Kotterbos en de Oostvaardersplassen. Ook is rondom het toekomstige station Almere-Buiten Oost een voorzieningenstrook gereserveerd.

Het openbaar vervoer en het langzaam verkeer krijgen prioriteit. Alle woningen worden binnen een straal van 400 meter van een bushalte gesitueerd. Zowel het station Almere-Buiten Centraal als Almere-Buiten Oost zullen per bus goed te bereiken moeten zijn. Bij het station in Oost kan een transferium worden gebouwd, waar van de auto kan worden overgestapt op de trein.

In alle woonwijken van Almere-Buiten Oost zal voorts een zone van 30-kilometer per uur gaan gelden conform het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan 'Duurzaam veilig'.

Wie meer wil weten, kan in de gemeentelijke informatiecentra in Stad, Buiten en Haven de structuurvisie Almere-Buiten Oost inzien. In het komende jaar zal de gemeente van tijd tot tijd nadere informatie geven over de voortgang van de verdere ontwikkeling van dit gebied. Ook worden plannen uitgewerkt om (toekomstige) inwoners van dit stadsdeel nauw hierbij te betrekken.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie