Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Eemnes week 30

Datum nieuwsfeit: 29-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 30 (datum mededeling: 29 juli 1999)

Gemeenteberichten week 30

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen

- Goudhaver 33, plaatsen tuinhuisje.

- Goyergracht Zuid 29, vergroten woning.

- Meentweg 49, plaatsen zwembad.

- Meentweg 69, plaatsen tunnelkas.

- Torenzicht 35, vergroten garage d.m.v. dakopbouw.
- Vlierberg 9, vergroten bedrijfspand.

Aanvraag aanlegvergunning
Verzoek tot vergunningverlening voor de inrichting van de reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Eemnes in de ruilverkaveling Eemland. Het betreft de inrichting ten behoeve van natuurbehoud en -ontwikkeling van de gebieden
Valse bosjes,
Noordpolder te Veld/Maatpolder binnendijks,
Maatpolder buitendijks,
Zomerdijk en Buitenvaart-Zuid.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen


- Bramenberg 1, vergroten bedrijfspand.

- Bramenberg 6, verbouwen bedrijfsgebouw.

- Bramenberg 22, bouwen bedrijfshal.

- Laarderweg 21, bouwen erker.

- Meeuwiskamp 26, vergroten woning.

- Rietgors 70, vergroten woning en berging.
- Stachouwerweg, perceel sectie A, nummer 2529, bouwen veldschuur.
- Wakkerendijk 38a, bouwen verbindingsgang.
- Wakkerendijk 222, vergroten schuur.

- Witbol 11, plaatsen dakkapel.

- Zegge 6, plaatsen schuur.

Kapvergunningen

Verleende kapvergunningen

- Hasselaarlaan 19, boom in de achtertuin.

- Laarderweg 58, berk.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer

Van Oortmarssen en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f. 225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan


- Laarderweg 128, bouwen schuur.

- Wakkerendijk 222, bouwen aanbouw.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het

bestemmingsplan. Deze bouwplannen liggen vanaf 30 juli 1999 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze

termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben de volgende verkeersmaatregelen genomen:

- realiseren van een gereserveerde invalidenparkeerplaats achter Pijpestrootje 34 door plaatsing van het bord E6 en een onderbord, zoals genoemd in bijlage 1 van het RVV 1990;

- realiseren van een algemene invalidenparkeerplaats voor Jhr C. Roëllaan 57 door plaatsing van het bord E6, zoals genoemd in bijlage 1 van het RVV 1990.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na vandaag een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de sector VROM.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

In verband met de zomervakantie is het gemeentehuis vanaf 26 juli op maandag geopend van 09.00-12.00 uur en van 14.00 -16.00 uur.
Vanaf 6 september zijn wij op maandag weer geopend van 09.00-12.00 en van 14.00-20.00 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie