Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

RPF: Gevolgen dioxinecrisis niet alleen op boeren afwentelen

Datum nieuwsfeit: 29-07-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
RPF-fractie Tweede Kamer

Persbericht 28 juli 1999

Gevolgen dioxinecrisis niet alleen op boeren afwentelen

RPF bepleit solidariteit met agrariërs

Dick Stellingwerf (RPF) vindt dat de gevolgen van wijdverspreide dierziekten of omvangrijke vervuiling van de voedingsmiddelenketen niet eenzijdig op boeren afgewenteld kunnen worden. Zeker niet als deze boeren aan de bestaande normen en richtlijnen hebben gedaan.

Stellingwerf vindt dat de overheid de boeren tegemoet moet komen na een crisis als de dioxine-crisis in de pluimveehouderij.

Daarom stelde hij vandaag de volgende vragen aan de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:


1. Is het juist dat het dioxinegehalte in vetten en oliën ten behoeve van diervoeders zes picogram/gram mag bedragen en dat de grondstoffen Kaoliet en Premix op dit moment feitelijk in het geheel niet met dioxine vervuild mogen zijn?

2. Is de norm voor deze vetten en oliën gebaseerd op de norm die geldt voor melkvet bestemd voor menselijke consumptie? Zo ja, waarom geldt voor de grondstoffen Kaoliet en Premix die 'slechts' worden verwerkt in diervoeders de facto een nultolerantie? Met andere woorden, hoe verhoudt de dioxinenorm voor een product bestemd voor de menselijke consumptie zich tot de norm voor een grondstof van diervoeder?

3. Is er in de natuur vrijwel altijd sprake van de aanwezigheid van 'natuurlijke' concentraties dioxine? Zo ja, is een nultolerantie voor diervoedergrondstoffen in dat licht dan wel een reële eis?
4. Als ter bescherming van de kwaliteit van de menselijke voedingsmiddelen vergaande maatregelen nodig worden geacht, zoals een verbod op het gebruik van bepaalde grondstoffen of het aanscherpen van normen, acht u het dan rechtvaardig en juist dat de financiële gevolgen hiervan met name bij de primaire landbouwsector terecht komen, zelfs als achteraf blijkt dat deze sector aan alle normen heeft voldaan? (1)

5. Worden de gevolgen van grootschalige uitbraken van dierziekten en van omvangrijke vervuiling van de voedingsmiddelenketen niet teveel gezien als alleen de verantwoordelijkheid van de direct betrokkenen? Zelfs als de direct betrokkenen als schuldig kunnen worden aangewezen, zijn die immers vaak niet in staat de enorme financiële schade te vergoeden van allen die direct of indirect schade hebben geleden.

6. Kan naar uw mening bij de schade-afwikkeling en financiële risico's van grootschalige dierziekten en omvangrijke vervuiling van de voedselketen, voldoende rekening worden gehouden met de enorme gevolgen zoals een sterk teruglopende vraag en een dientengevolge inzakkende marktprijs?
7. Bent u het met mij eens dat het dringend aanbeveling verdient te streven naar een verdeling van de financiële risico's bij grootschalig optredende dierziekten en omvangrijke vervuiling van de voedselketen, zodat diegenen die onschuldig zijn aan de oorzaken van de crises, maar wel met de gevolgen zitten, mogen rekenen op de solidariteit van de samenleving, ook in financiële zin? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen wilt u nemen om hieraan een bijdrage te leveren?

 


1. Hier kan gedacht worden aan de gevolgen van de dioxinecrisis voor de Nederlandse pluimveehouders. De eierprijs daalde van zes naar vier cent. Met een totaal van 180 miljoen eieren per week is een dergelijke prijsval dramatisch te noemen. Ook de vraag naar kippenvlees liep ten gevolge van alle genomen maatregelen fors terug en daarmee dus ook de prijs van kippenvlees. De primaire sector draait voor de financiële gevolgen van dit alles op, zonder dat in Nederland normoverschrijdingen zijn geconstateerd.

///////////

Voor meer informatie: RPF-voorlichting, Corien Lambregtse, tel. 070-3183931 of 06 23039196

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie