Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarresultaten Bekaertgroep: winst stijgt met 19 procent

Datum nieuwsfeit: 29-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Bekaert S.A

Persberichten

PERSMEDEDELING -- 29.07.1999

Halfjaarresultaten 1999 Bekaertgroep

WINST STIJGT MET 19%

Inhoud


1. Algemene commentaar

2. Activiteitenverslag

3. Financieel verslag

4. N.V. Bekaert S.A.

5. Vooruitzichten

Bijlagen

Geconsolideerde resultatenrekening
Geconsolideerde balans
Gegevens per aandeel
Statutaire rekeningen N.V. Bekaert S.A.1. Algemene commentaar

De Bekaertgroep, leidend wereldwijd producent van staaldraad, staaldraadproducten, staalkoord en een snel groeiende producent van geavanceerde materialen, met hoofdkantoren in België, behaalde een geconsolideerde winst van 42,6 miljoen EUR in de eerste helft van 1999 in vergelijking met 35,9 miljoen EUR in de eerste helft van 1998. De winst per aandeel, zonder het aandeel van derden, steeg met 14 % tot 17,61 EUR.

De bedrijfswinst verbeterde in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar voornamelijk door de invloed van ons "Structureel Verbeteringsprogramma" en door lagere grondstofkosten.

Schommelingen van vreemde valuta hadden geen noemenswaardige invloed op de winst.

Hogere winsten van deelnemingen droegen eveneens bij tot een beter resultaat.


2. Activiteitenverslag

De Groep

De geconsolideerde omzet
daalde met 3 % terwijl het verkocht volume steeg met 1 %. Het verkocht volume draad en draadproducten steeg met 2 %. Het volume staalkoord daalde met 3 %, volledig te wijten aan andere producten dan deze voor de wapening van banden. De omzet van Bekaert Advanced Materials steeg met 7 %.

De omzet van de deelnemingen
daalde met 8 % voornamelijk als gevolg van een daling van wisselkoersen. Het volume steeg met 1% als gevolg van de nieuwe joint-venture Contours. De omzet van Advanced Materials verdubbelde in vergelijking met vorig jaar voornamelijk door Innovative Specialty Films LLC (ISF).

De gezamelijke omzet
daalde met 4 % terwijl het gezamelijk volume van de geconsolideerde vennootschappen en de deelnemingen steeg met 1 %.

Draad Wereldwijd
(Geconsolideerde vennootschappen en deelnemingen)

Het wereldwijd volume van de geconsolideerde vennootschappen en de deelnemingen steeg met 3 %. Het volume van de geconsolideerde vennootschappen steeg met 4 % terwijl het volume van de deelnemingen met 1 % steeg.

Het verkocht volume in Europa verbeterde met 4 % als gevolg van het volledig operationeel worden van de fabriek in Tsjechië. Roestvaste staaldraden ondervonden strenge concurrentie vanuit Azië. De zwakke markt voor olieproducten had als gevolg dat projecten waarin kabeldraden en draden voor flexibele buizen gebruikt worden, uitgesteld werden. De vraag naar bouwproducten, vooral Dramix® was sterk. Twil (VK) werd terug rendabel.

In Noord-Amerika steeg het verkocht volume draad en draadproducten met

17 %, waarvan 14 % het gevolg was van de acquisitie van Contours Ltd in de loop van het voorbije jaar. De economie bleef sterk. Wij konden ons marktaandeel verhogen doordat sommige concurrenten hun staaldraadactiviteit stopgezet hebben.

In Latijns Amerika daalde het volume draad en draadproducten met 2 %. De regio had te kampen met een zwakke economie die vooral gevolgen had voor Venezuela, Peru, Colombië en Ecuador. Ondanks de devaluatie in Brazilië kon het volume behouden blijven.

In Azië werd in de nieuwe joint-venture Shanghai-Bekaert-Ergang geleidelijk de productie van Dramix® opgevoerd en wordt de capaciteit verder uitgebreid.

Handelsproducten Europa
(Geconsolideerde vennootschappen en deelnemingen)

Het verkocht volume voor de handelsproducten in Europa daalde met 2 %. In het Verenigd Koninkrijk herstelde het verkocht volume nà een zwak jaar 1998. Het verkocht volume in continentaal Europa daalde maar de productmix verbeterde. Rösler werd terug rendabel.

Staalkoord
(Geconsolideerde vennootschappen en deelnemingen)

Het wereldwijd verkocht volume staalkoord daalde met 3 %. Het volume van staalkoord voor de wapening van banden steeg met 2 %. De verkochte volumes hieldraad en draad voor hogedrukslangen daalden met respectievelijk 9 % en
19 %.

De vraag voor staalkoord was sterk in Azië. In Brazilië heeft de gedevalueerde Real de uitvoer van banden gestimuleerd, wat resulteerde in een hogere bezetting van onze Braziliaanse fabrieken.

De markt voor hieldraad werd geconfronteerd met concurrentie vanuit Azië en de markt voor hogedrukslangen was zwak als gevolg van een daling in de vraag naar zwaar materieel voor de bouw en de landbouw.

Bekaert Advanced Materials
(Geconsolideerde vennootschappen en deelnemingen)

De omzet van Bekaert Advanced Materials steeg met 26 %. Alle activiteiten droegen bij tot deze groei.

De omzet van Bekaert Fibre Technologies steeg met 4 % alhoewel de vraag voor geleidende kunststoffen en filtertoepassingen beneden de verwachtingen bleef.

De omzet van Bekaert Advanced Coatings steeg met 87 % vooral ten gevolge van de nieuwe joint-venture Innovative Specialty Films LLC (ISF).

De omzet van Bekaert Composites steeg met 24 %. Beide fabrieken, in België en in Spanje, werkten op volle capaciteit.


3. Financieel verslag

(Zie bijlagen : geconsolideerde resultatenrekening, geconsolideerde balans, gegevens per aandeel en de statutaire rekeningen N.V. Bekaert S.A.).

De halfjaarresultaten werden niet geauditeerd.

Belangrijkste commentaren m.b.t. de resultatenrekening
* De geconsolideerde omzet in de eerste helft van 1999 daalde met 3 % tot
918,4 miljoen EUR in vergelijking met 945,5 miljoen EUR in de eerste helft van 1998. Dit was een direct gevolg van de daling van de grondstofprijzen. Desondanks stegen de marges.

De geconsolideerde bedrijfswinst is gestegen van 57,0 miljoen EUR tot 57,9 miljoen EUR. De bedrijfswinst in % van de omzet is gestegen van 6,0 % tot
6,3 % dankzij lagere grondstofprijzen en een verdere daling van de structuurkosten. De brutomarge (bedrijfswinst + afschrijvingen) in % van de omzet steeg van 12,9 % in 1998 tot 13,7 %.
* De financiële resultaten verbeterden van <15,6> miljoen EUR tot <8,8> miljoen EUR dankzij lagere financiële kosten voor een bedrag van 2,5 miljoen EUR en een winst van 2,9 miljoen EUR op de verkoop van de Bridgestone-aandelen.

* De uitzonderlijke resultaten bedroegen <4,2> miljoen EUR in vergelijking met <3,7> miljoen EUR. Uitzonderlijke afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa beliepen 6,3 miljoen EUR, terwijl de verkoop van de onroerende goederen van de Kings Langley fabriek (Twil, VK), een winst opleverde van 1,5 miljoen EUR.

* De winst van de geconsolideerde ondernemingen steeg met 15 % van 28,4 miljoen EUR tot 32,5 miljoen EUR.

* De winst van de deelnemingen (aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode is toegepast) steeg met 35 % van 7,5 miljoen EUR tot 10,1 miljoen EUR.
* De geconsolideerde winst is gestegen met 19 %, van 35,9 miljoen EUR tot 42,6 miljoen EUR.

Belangrijkste commentaren m.b.t. de balans

* De financiële vaste activa zijn gestegen met 39,6 miljoen EUR in vergelijking met het einde van vorig jaar als gevolg van de joint-venture ISF, de winsten van de deelmeningen, de herklassering van sommige Delaware vennootschappen en een belangrijk vertalingseffect van vreemde valuta.
* Het werkkapitaal bleef op hetzelfde niveau van juni vorig jaar. De daling van de voorraden en de vorderingen werd volledig gecompenseerd door lagere schulden aan leveranciers.

Belangrijkste commentaren m.b.t. de kaspositie

* De cash flow van de Groep, gedefinieerd als " Winst ten gunste van de Groep + afschrijvingen ", is gestegen van 100 miljoen EUR tot 107,3 miljoen EUR.

* De geconsolideerde nettoschuld bedraagt 299,4 miljoen EUR, een daling van 104,7 miljoen EUR in vergelijking met juni vorig jaar ten gevolge van de gestegen winst, lagere investeringsuitgaven en de herklassering van de Bridgestone-aandelen.


4. N.V. Bekaert S.A.

De hoofdvennootschap N.V. Bekaert S.A. behaalde een omzet van 352,1 miljoen EUR in de eerste helft van 1999 in vergelijking met 388,5 miljoen EUR in de eerste helft van 1998, een daling met 9 %.

De bedrijfswinst daalde met 9 %, van 24,3 miljoen EUR tot 22,2 miljoen EUR.

De winst van N.V. Bekaert S.A. voor de eerste helft van 1999 steeg van

19,2 miljoen EUR tot 22,9 miljoen EUR.


5. Vooruitzichten

Het orderboek en de activiteit blijven goed. De wereldwijde uitbreiding in geselecteerde draadsegmenten en in staalkoord zet zich door. In Bekaert Advanced Materials verwachten wij verder een sterke groei ondersteund door acquisities.

Zoals reeds medegedeeld werd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 mei en, indien er zich geen onvoorziene economische ontwikkelingen voordoen, vertrouwen wij erop dat wij onze raming van een winst van 30 EUR per aandeel voor het volledig boekjaar 1999 zullen behalen.

Einde van de persmededeling.

Voor alle verdere informatie :
Pers : Willy Snaet, Vice President Corporate Communication Corporate Secretary

Investor relations : Jacques Anckaert, Vice President

Dit rapport is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

Agenda : persmededeling resultaten 1999 : 9 maart 2000 N.V. Bekaert S.A.
President Kennedypark 18
B-8500 Kortrijk
Tel. +32/56/23.05.11
Fax +32/56/23.05.48

Internet : www.bekaert.com

Bijlage 1 - persmededeling dd. 29 juli 1999

Geconsolideerde resultatenrekening

in miljoen EUR

1ste helft 1998

1ste helft 1999
Omzet

Kostprijs van verkopen

945,47

<773,61>

918,41

<747,23>
Marge op omzet

171,86

171,18
Commerciële kosten

Administratieve kosten

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

Andere bedrijfsopbrengsten

Andere bedrijfskosten

<55,50>

<46,39>

<16,52>

9,79

<6,24>

<52,19>

<46,33>

<18,61>

7,23

<3,42>
Bedrijfswinst

57,00

57,86
Financiële opbrengsten

Financiële kosten

7,50

<23,05>

10,89

<19,68>
Winst vóór uitzonderlijke resultaten en belasting

41,45

49,07
Uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten

7,27

<11,02>

3,10

<7,29>
Winst vóór belasting van de geconsolideerde ondernemingen

37,70

44,88
Belasting op het resultaat

<9,34>

<12,39>
Winst van de geconsolideerde ondernemingen

28,36

32,49
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop de vermogens-mutatiemethode is toegepast

7,51

10,11
Geconsolideerde winst


- aandeel van de Groep


- aandeel van derden

35,87

34,63

1,24

42,60

39,54

3,06

Bijlage 2 - persmededeling dd 29 juli 1999

Geconsolideerde balans

in 000 EUR

30 juni 1998

30 juni 1999

30 juni 1998

30 juni 1999
Vaste activa


1.226.662


1.164.115 Eigen vermogen

970.865

977.228 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa

24.614

28.912 Belangen van derden

38.729

42.114 Goodwill

34.165

41.025 Voorzieningen voor risico's en kosten

134.353

147.272 Materiële vaste activa

879.359

842.081 Uitgestelde belastingen

68.894

67.965 Fin. vaste activa

-deelnem.

- andere

204.216 84.308

235.019 17.078

Vlottende activa

804.807

817.668 Schulden

818.628

747.204 Vorderingen op >1 jaar

Uitgestelde belastingen


2.340


1.792 Schulden op >1 jaar

Financiële schulden

Overige schulden

254.887

232.359

22.528

265.874

245.694

20.180 Vorderingen op <1 jaar

Voorraden

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Geldbeleggingen en
liquide middelen

802.467

335.652

335.094

63.883

67.838

815.876

306.418

326.074

47.213

136.171 Schulden op <1 jaar

Tranche fin. schulden

Leveranciers

Ontvangen vooruitbet.

Belast., bezold,soc.last

Overige schulden

563.741

239.582

171.051


2.551

91.367

59.190

481.330

189.857

137.283

611

91.567

62.012 TOTAAL ACTIVA


2.031.469


1.981.783 TOTAAL PASSIVA


2.031.469


1.981.783

Bijlage 3 - persmededeling dd. 29 juli 1999

Gegevens per aandeel

in EUR

1ste helft 1998

1ste helft 1999
Nettowinst per aandeel

Cash flow per aandeel

Aantal aandelen

15,42

44,54


2.245.732

17,61

47,76


2.245.732

Bijlage 4 - persmededeling dd. 29 juli 1999

N.V. BEKAERT S.A. - STATUTAIR

Resultatenrekening

in miljoen

1ste helft 1998

1ste helft 1999

EUR

BEF

EUR

BEF
Omzet

388,46

15.670

352,13

14.205
Bedrijfswinst

24,27

979

22,15

893
Financiële resultaten

<3,49>

<141>

1,47

60
Winst vóór uitz. res. en belasting

20,78

838

23,62

953
Uitzonderlijke resultaten

<1,88>

<76>

<0,10>

<4>
Winst vóór belasting

18,90

762

23,52

949
Belasting

0,26

11

<0,62>

<25>
Winst

19,16

773

22,90

924


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie