Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarresultaten Bekaertgroep: winst stijgt met 19 procent

Datum nieuwsfeit: 29-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Bekaert S.A

Persberichten

PERSMEDEDELING -- 29.07.1999

Halfjaarresultaten 1999 Bekaertgroep

WINST STIJGT MET 19%

Inhoud


1. Algemene commentaar

2. Activiteitenverslag

3. Financieel verslag

4. N.V. Bekaert S.A.

5. Vooruitzichten

Bijlagen

Geconsolideerde resultatenrekening
Geconsolideerde balans
Gegevens per aandeel
Statutaire rekeningen N.V. Bekaert S.A.1. Algemene commentaar

De Bekaertgroep, leidend wereldwijd producent van staaldraad, staaldraadproducten, staalkoord en een snel groeiende producent van geavanceerde materialen, met hoofdkantoren in België, behaalde een geconsolideerde winst van 42,6 miljoen EUR in de eerste helft van 1999 in vergelijking met 35,9 miljoen EUR in de eerste helft van 1998. De winst per aandeel, zonder het aandeel van derden, steeg met 14 % tot 17,61 EUR.

De bedrijfswinst verbeterde in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar voornamelijk door de invloed van ons "Structureel Verbeteringsprogramma" en door lagere grondstofkosten.

Schommelingen van vreemde valuta hadden geen noemenswaardige invloed op de winst.

Hogere winsten van deelnemingen droegen eveneens bij tot een beter resultaat.


2. Activiteitenverslag

De Groep

De geconsolideerde omzet
daalde met 3 % terwijl het verkocht volume steeg met 1 %. Het verkocht volume draad en draadproducten steeg met 2 %. Het volume staalkoord daalde met 3 %, volledig te wijten aan andere producten dan deze voor de wapening van banden. De omzet van Bekaert Advanced Materials steeg met 7 %.

De omzet van de deelnemingen
daalde met 8 % voornamelijk als gevolg van een daling van wisselkoersen. Het volume steeg met 1% als gevolg van de nieuwe joint-venture Contours. De omzet van Advanced Materials verdubbelde in vergelijking met vorig jaar voornamelijk door Innovative Specialty Films LLC (ISF).

De gezamelijke omzet
daalde met 4 % terwijl het gezamelijk volume van de geconsolideerde vennootschappen en de deelnemingen steeg met 1 %.

Draad Wereldwijd
(Geconsolideerde vennootschappen en deelnemingen)

Het wereldwijd volume van de geconsolideerde vennootschappen en de deelnemingen steeg met 3 %. Het volume van de geconsolideerde vennootschappen steeg met 4 % terwijl het volume van de deelnemingen met 1 % steeg.

Het verkocht volume in Europa verbeterde met 4 % als gevolg van het volledig operationeel worden van de fabriek in Tsjechië. Roestvaste staaldraden ondervonden strenge concurrentie vanuit Azië. De zwakke markt voor olieproducten had als gevolg dat projecten waarin kabeldraden en draden voor flexibele buizen gebruikt worden, uitgesteld werden. De vraag naar bouwproducten, vooral Dramix® was sterk. Twil (VK) werd terug rendabel.

In Noord-Amerika steeg het verkocht volume draad en draadproducten met

17 %, waarvan 14 % het gevolg was van de acquisitie van Contours Ltd in de loop van het voorbije jaar. De economie bleef sterk. Wij konden ons marktaandeel verhogen doordat sommige concurrenten hun staaldraadactiviteit stopgezet hebben.

In Latijns Amerika daalde het volume draad en draadproducten met 2 %. De regio had te kampen met een zwakke economie die vooral gevolgen had voor Venezuela, Peru, Colombië en Ecuador. Ondanks de devaluatie in Brazilië kon het volume behouden blijven.

In Azië werd in de nieuwe joint-venture Shanghai-Bekaert-Ergang geleidelijk de productie van Dramix® opgevoerd en wordt de capaciteit verder uitgebreid.

Handelsproducten Europa
(Geconsolideerde vennootschappen en deelnemingen)

Het verkocht volume voor de handelsproducten in Europa daalde met 2 %. In het Verenigd Koninkrijk herstelde het verkocht volume nà een zwak jaar 1998. Het verkocht volume in continentaal Europa daalde maar de productmix verbeterde. Rösler werd terug rendabel.

Staalkoord
(Geconsolideerde vennootschappen en deelnemingen)

Het wereldwijd verkocht volume staalkoord daalde met 3 %. Het volume van staalkoord voor de wapening van banden steeg met 2 %. De verkochte volumes hieldraad en draad voor hogedrukslangen daalden met respectievelijk 9 % en
19 %.

De vraag voor staalkoord was sterk in Azië. In Brazilië heeft de gedevalueerde Real de uitvoer van banden gestimuleerd, wat resulteerde in een hogere bezetting van onze Braziliaanse fabrieken.

De markt voor hieldraad werd geconfronteerd met concurrentie vanuit Azië en de markt voor hogedrukslangen was zwak als gevolg van een daling in de vraag naar zwaar materieel voor de bouw en de landbouw.

Bekaert Advanced Materials
(Geconsolideerde vennootschappen en deelnemingen)

De omzet van Bekaert Advanced Materials steeg met 26 %. Alle activiteiten droegen bij tot deze groei.

De omzet van Bekaert Fibre Technologies steeg met 4 % alhoewel de vraag voor geleidende kunststoffen en filtertoepassingen beneden de verwachtingen bleef.

De omzet van Bekaert Advanced Coatings steeg met 87 % vooral ten gevolge van de nieuwe joint-venture Innovative Specialty Films LLC (ISF).

De omzet van Bekaert Composites steeg met 24 %. Beide fabrieken, in België en in Spanje, werkten op volle capaciteit.


3. Financieel verslag

(Zie bijlagen : geconsolideerde resultatenrekening, geconsolideerde balans, gegevens per aandeel en de statutaire rekeningen N.V. Bekaert S.A.).

De halfjaarresultaten werden niet geauditeerd.

Belangrijkste commentaren m.b.t. de resultatenrekening
* De geconsolideerde omzet in de eerste helft van 1999 daalde met 3 % tot
918,4 miljoen EUR in vergelijking met 945,5 miljoen EUR in de eerste helft van 1998. Dit was een direct gevolg van de daling van de grondstofprijzen. Desondanks stegen de marges.

De geconsolideerde bedrijfswinst is gestegen van 57,0 miljoen EUR tot 57,9 miljoen EUR. De bedrijfswinst in % van de omzet is gestegen van 6,0 % tot
6,3 % dankzij lagere grondstofprijzen en een verdere daling van de structuurkosten. De brutomarge (bedrijfswinst + afschrijvingen) in % van de omzet steeg van 12,9 % in 1998 tot 13,7 %.
* De financiële resultaten verbeterden van <15,6> miljoen EUR tot <8,8> miljoen EUR dankzij lagere financiële kosten voor een bedrag van 2,5 miljoen EUR en een winst van 2,9 miljoen EUR op de verkoop van de Bridgestone-aandelen.

* De uitzonderlijke resultaten bedroegen <4,2> miljoen EUR in vergelijking met <3,7> miljoen EUR. Uitzonderlijke afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa beliepen 6,3 miljoen EUR, terwijl de verkoop van de onroerende goederen van de Kings Langley fabriek (Twil, VK), een winst opleverde van 1,5 miljoen EUR.

* De winst van de geconsolideerde ondernemingen steeg met 15 % van 28,4 miljoen EUR tot 32,5 miljoen EUR.

* De winst van de deelnemingen (aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode is toegepast) steeg met 35 % van 7,5 miljoen EUR tot 10,1 miljoen EUR.
* De geconsolideerde winst is gestegen met 19 %, van 35,9 miljoen EUR tot 42,6 miljoen EUR.

Belangrijkste commentaren m.b.t. de balans

* De financiële vaste activa zijn gestegen met 39,6 miljoen EUR in vergelijking met het einde van vorig jaar als gevolg van de joint-venture ISF, de winsten van de deelmeningen, de herklassering van sommige Delaware vennootschappen en een belangrijk vertalingseffect van vreemde valuta.
* Het werkkapitaal bleef op hetzelfde niveau van juni vorig jaar. De daling van de voorraden en de vorderingen werd volledig gecompenseerd door lagere schulden aan leveranciers.

Belangrijkste commentaren m.b.t. de kaspositie

* De cash flow van de Groep, gedefinieerd als " Winst ten gunste van de Groep + afschrijvingen ", is gestegen van 100 miljoen EUR tot 107,3 miljoen EUR.

* De geconsolideerde nettoschuld bedraagt 299,4 miljoen EUR, een daling van 104,7 miljoen EUR in vergelijking met juni vorig jaar ten gevolge van de gestegen winst, lagere investeringsuitgaven en de herklassering van de Bridgestone-aandelen.


4. N.V. Bekaert S.A.

De hoofdvennootschap N.V. Bekaert S.A. behaalde een omzet van 352,1 miljoen EUR in de eerste helft van 1999 in vergelijking met 388,5 miljoen EUR in de eerste helft van 1998, een daling met 9 %.

De bedrijfswinst daalde met 9 %, van 24,3 miljoen EUR tot 22,2 miljoen EUR.

De winst van N.V. Bekaert S.A. voor de eerste helft van 1999 steeg van

19,2 miljoen EUR tot 22,9 miljoen EUR.


5. Vooruitzichten

Het orderboek en de activiteit blijven goed. De wereldwijde uitbreiding in geselecteerde draadsegmenten en in staalkoord zet zich door. In Bekaert Advanced Materials verwachten wij verder een sterke groei ondersteund door acquisities.

Zoals reeds medegedeeld werd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 mei en, indien er zich geen onvoorziene economische ontwikkelingen voordoen, vertrouwen wij erop dat wij onze raming van een winst van 30 EUR per aandeel voor het volledig boekjaar 1999 zullen behalen.

Einde van de persmededeling.

Voor alle verdere informatie :
Pers : Willy Snaet, Vice President Corporate Communication Corporate Secretary

Investor relations : Jacques Anckaert, Vice President

Dit rapport is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

Agenda : persmededeling resultaten 1999 : 9 maart 2000 N.V. Bekaert S.A.
President Kennedypark 18
B-8500 Kortrijk
Tel. +32/56/23.05.11
Fax +32/56/23.05.48

Internet : www.bekaert.com

Bijlage 1 - persmededeling dd. 29 juli 1999

Geconsolideerde resultatenrekening

in miljoen EUR

1ste helft 1998

1ste helft 1999
Omzet

Kostprijs van verkopen

945,47

<773,61>

918,41

<747,23>
Marge op omzet

171,86

171,18
Commerciële kosten

Administratieve kosten

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

Andere bedrijfsopbrengsten

Andere bedrijfskosten

<55,50>

<46,39>

<16,52>

9,79

<6,24>

<52,19>

<46,33>

<18,61>

7,23

<3,42>
Bedrijfswinst

57,00

57,86
Financiële opbrengsten

Financiële kosten

7,50

<23,05>

10,89

<19,68>
Winst vóór uitzonderlijke resultaten en belasting

41,45

49,07
Uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten

7,27

<11,02>

3,10

<7,29>
Winst vóór belasting van de geconsolideerde ondernemingen

37,70

44,88
Belasting op het resultaat

<9,34>

<12,39>
Winst van de geconsolideerde ondernemingen

28,36

32,49
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop de vermogens-mutatiemethode is toegepast

7,51

10,11
Geconsolideerde winst


- aandeel van de Groep


- aandeel van derden

35,87

34,63

1,24

42,60

39,54

3,06

Bijlage 2 - persmededeling dd 29 juli 1999

Geconsolideerde balans

in 000 EUR

30 juni 1998

30 juni 1999

30 juni 1998

30 juni 1999
Vaste activa


1.226.662


1.164.115 Eigen vermogen

970.865

977.228 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa

24.614

28.912 Belangen van derden

38.729

42.114 Goodwill

34.165

41.025 Voorzieningen voor risico's en kosten

134.353

147.272 Materiële vaste activa

879.359

842.081 Uitgestelde belastingen

68.894

67.965 Fin. vaste activa

-deelnem.

- andere

204.216 84.308

235.019 17.078

Vlottende activa

804.807

817.668 Schulden

818.628

747.204 Vorderingen op >1 jaar

Uitgestelde belastingen


2.340


1.792 Schulden op >1 jaar

Financiële schulden

Overige schulden

254.887

232.359

22.528

265.874

245.694

20.180 Vorderingen op <1 jaar

Voorraden

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Geldbeleggingen en
liquide middelen

802.467

335.652

335.094

63.883

67.838

815.876

306.418

326.074

47.213

136.171 Schulden op <1 jaar

Tranche fin. schulden

Leveranciers

Ontvangen vooruitbet.

Belast., bezold,soc.last

Overige schulden

563.741

239.582

171.051


2.551

91.367

59.190

481.330

189.857

137.283

611

91.567

62.012 TOTAAL ACTIVA


2.031.469


1.981.783 TOTAAL PASSIVA


2.031.469


1.981.783

Bijlage 3 - persmededeling dd. 29 juli 1999

Gegevens per aandeel

in EUR

1ste helft 1998

1ste helft 1999
Nettowinst per aandeel

Cash flow per aandeel

Aantal aandelen

15,42

44,54


2.245.732

17,61

47,76


2.245.732

Bijlage 4 - persmededeling dd. 29 juli 1999

N.V. BEKAERT S.A. - STATUTAIR

Resultatenrekening

in miljoen

1ste helft 1998

1ste helft 1999

EUR

BEF

EUR

BEF
Omzet

388,46

15.670

352,13

14.205
Bedrijfswinst

24,27

979

22,15

893
Financiële resultaten

<3,49>

<141>

1,47

60
Winst vóór uitz. res. en belasting

20,78

838

23,62

953
Uitzonderlijke resultaten

<1,88>

<76>

<0,10>

<4>
Winst vóór belasting

18,90

762

23,52

949
Belasting

0,26

11

<0,62>

<25>
Winst

19,16

773

22,90

924


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...