Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer Engelstalig onderwijs aan Universiteit Leiden

Datum nieuwsfeit: 03-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Universiteit Leiden

Meer Engelstalig onderwijs aan Universiteit Leiden

Persbericht 78 (3-aug-99)

De Universiteit Leiden zoekt aansluiting bij het onderwijsmodel dat is ingericht naar de systematiek van bachelors- en mastersopleidingen. Dit betekent dat de laatste jaren van de opleiding ook in het Engels worden gegeven en als afzonderlijke mastersopleiding worden aangeboden. In de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen bestaan al concrete plannen om hiertoe over te gaan.

De van oudsher sterke internationale reputatie van de Universiteit Leiden biedt volgens het College van Bestuur kansen om meer buitenlandse studenten te werven. Daarom behoort een forse uitbreiding van het op internationale studenten gerichte onderwijsaanbod tot de prioriteiten voor de komende jaren.

Zowel het internationale onderwijsmodel als meer buitenlandse studenten in Leiden zijn voor de Leidse studenten van belang als voorbereiding op de internationale arbeidsmarkt.

In het concept-instellingsplan Wegen naar gehalte staat dat de Universiteit Leiden ernaar streeft dat reeds in 2005 in principe alle Leidse opleidingen een Engelstalige masters- of PhD-opleiding aanbieden.

In het instellingsplan nemen de studenten een centrale plaats in bij de keuzes die gemaakt worden. Volgend jaar gaat een Studentencentrum van de Leidse universiteit open. Hierin spelen de studenten zelf een hoofdrol. Studenten kunnen in het centrum terecht voor velerlei informatie, sport en studiefaciliteiten.

Het aanbod aan voorzieningen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie wordt de komende jaren voor Leidse studenten fors uitgebreid. Zo komt er een uniforme Leidse e-mail en toegang tot Internet op de universiteit en van huis uit, en worden op de universiteit meer pc's voor studenten geplaatst. Studenten kunnen al tegen aantrekkelijke voorwaarden via de universiteit een pc kopen.

Vier jaar geleden koos de Leidse universiteit voor het kwaliteitsprofiel. Dat was een keuze met consequenties. Zo is in het ingevoerde Leidse studiesysteem het contact tussen docenten en studenten geïntensiveerd, zijn studenten vanaf het begin van hun studie betrokken bij het onderzoek aan de universiteit en kunnen uitblinkende studenten extra studieonderdelen (Honours Classes) volgen bij internationale topdocenten op een bepaald vakgebied en bij beleidmakers en vormgevers van de samenleving. Op het gebied van onderzoek is een aantal programma's die niet aan de kwaliteitseisen voldeden, beëindigd en is geïnvesteerd in nieuwe programma's.

De komende jaren wil het universiteitsbestuur zijn keuze voor een kwaliteitsprofiel versterken. Dat betekent dat over de volle breedte van de universiteit zowel het onderzoek als het onderwijs op een hoog niveau moet staan of moet komen. Er wordt opnieuw een commissie van experts op het gebied van wetenschappelijk onderzoek ingesteld. Onder verantwoordelijkheid van deze commissie wordt het universitaire onderzoek getoetst op kwaliteit. Op basis hiervan zal onderzoek dat van gemiddelde kwaliteit of minder is door gerichte maatregelen worden verbeterd of het zal worden beëindigd. Ook gaat deze expertcommissie het College van Bestuur en de faculteitsbesturen adviseren over strategische beslissingen op het gebied van onderzoek en over de invulling van hoogleraarsplaatsen.

Met ingang van 2000 beschikt de universiteit over een vernieuwingsfonds van negentig miljoen gulden. Hiermee zal het universiteitsbestuur in de periode tot 2005 extra impulsen voor kwaliteitsverbetering en vernieuwing geven. Bij voorrang zal met dit geld jong talent worden aangetrokken. Ook wil de universiteit andere inkomstenbronnen aanboren en nieuwe doelgroepen interesseren voor het onderwijs en onderzoek.

Meer informatie: drs. W.P. van Amerongen, dienst Interne en Externe Communicatie
Tel. 071-5278026 / Email (W.P.van_Amerongen@bvdu.leidenuniv.nl) / 03 augustus 1999, 08:56 uur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie