Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kermisvergunning 1999 Capelle a/d IJssel ter inzage

Datum nieuwsfeit: 05-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

KERMISVERGUNNING 1999

In de vergunning is opgenomen dat vergunning dan wel ontheffing wordt verleend voor het plaatsen van een podiumwagen op het kermisterrein, het ten gehore brengen van mechanische- en levende muziek, het doen van aankondigingen door middel van een geluidsinstallatie, het plaatsen van reclameborden en spandoeken, het parkeren van lichte caravans en voertuigen met een lengte van meer dan zes meter of een hoogte van meer dan twee meter bij het sportcomplex Schenkel.

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de aanwezige geluidsinstallaties c.q. versterkers, of door verrichte activiteiten, mag vóór de gevels van de omliggende woningen en andere geluidgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan max. 75 dB(A).

De vergunning ligt vanaf heden ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis..
Nadere informatie hierover is te verkrijgen via het telefoonnummer (010) 2848 663.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft een belanghebbende de bevoegdheid om tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan op donderdag 5 augustus 1999.

Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk - indien onverwijlde spoed dit vereist - bij de president van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd van f.225,-- voor natuurlijke personen en f.450,-- voor rechtspersonen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie