Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek naar verwerkingsduur overboekingen bij banken

Datum nieuwsfeit: 05-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Onderzoek naar verwerkingsduur van overboekingen bij banken

DIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag


-

BGW 99/1781-M

5 augustus 1999

Onderwerp

Onderzoek Consumentenbond naar de verwerkingsduur van overboekingen bij banken, in relatie tot de gehanteerde valuteringsmethode

Sinds 1 april jongstleden verstrekt het Nederlandse bankwezen folders aan consumenten, waarin wordt toegelicht op welke wijze de banken valutering benutten als instrument ter dekking van de kosten van het betalingsverkeer. Achtergrond van deze zelfregulering van het bankwezen is de door mij nagestreefde transparantie van het betalingsverkeer, ten behoeve waarvan onlangs artikel 85a in de Wtk 1992 is opgenomen. In de brief die ik over dit onderwerp aan de Tweede Kamer heb gestuurd (brief van 31 mei 1999, BGW99/1254-M), heb ik aangegeven dat het voorlichtingsmateriaal van de banken in eerste instantie als voldoende werd beoordeeld, maar dat ik alert zou blijven op eventuele knelpunten ten aanzien van de feitelijk bereikte transparantie. Achtergrond hiervan was onder meer dat het voorlichtingsmateriaal destijds pas kort beschikbaar was, zodat een meer definitief oordeel nog niet kon worden gegeven. Ik heb in mijn brief tevens verwezen naar de Consumentenbond, die wellicht knelpunten zou kunnen signaleren in het kader van een onderzoek naar de feitelijke verwerkingsduur van overboekingen bij banken.

Inmiddels is gedurende enige maanden ervaring opgedaan met de valuteringsfolders, en zijn ook de eerste bevindingen gepubliceerd van het onderzoek door de Consumentenbond. Deze lijken erop te wijzen dat overboeking bij sommige banken in de praktijk een groter aantal dagen in beslag neemt dan de informatie in de valuteringsfolders doet vermoeden. Ofschoon de Consumentenbond aangeeft haar onderzoek nog niet te hebben afgerond, meen ik dat met deze voorlopige uitkomsten en de inmiddels opgedane ervaringen, voldoende materiaal beschikbaar moet zijn voor bredere evaluatie van de materie.

Tegen deze achtergrond heb ik aan DNB verzocht of zij - in het licht van de bijzondere aandacht die zij wenst te besteden aan de positie van de consument op de bancaire markt - een meer omvattende analyse wil maken van de verwerkingsduur van overboekingen, met bijzondere aandacht voor de door banken gehanteerde valuteringsmethoden, en de informatie die hierover wordt verstrekt in de valuteringsfolders. Doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre

de valuteringsfolders van banken daadwerkelijk bijdragen aan de nagestreefde transparantie van het betalingsverkeer. Mocht DNB op grond van haar onderzoek signaleren dat de nagestreefde transparantie (waaronder begrepen de naleving van wat banken publiceren) vooralsnog in onvoldoende mate wordt bereikt, dan luidt het verzoek tevens om

daarvan de achterliggende oorzaken in kaart te brengen, alsmede te adviseren over mogelijkheden om te bewerkstelligen dat de gewenste transparantie alsnog wordt gerealiseerd. Ik heb DNB verzocht om in haar onderzoek de opvattingen en ervaringen te betrekken van zowel het bankwezen als de Consumentenbond, en mij nog dit najaar verslag te doen van haar bevindingen. Zodra het onderzoek is afgerond, zal ik de Tweede Kamer ter zake nader informeren.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie