Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS Consumentenprijsindex juli 1999

Datum nieuwsfeit: 06-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS Persbericht

Datum: 06-08-99

Consumentenprijsindex juli 1999

In juli zijn de consumentenprijzen in Nederland gemiddeld niet veranderd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren wel belangrijke prijsstijgingen, waaronder de aanpassing van de woninghuren, die dit jaar uitkomt op 3,1 procent. Daar stonden enkele forse prijsdalingen tegenover van onder andere kleding en schoeisel en van verse groenten en aardappelen.

De inflatie, de prijsontwikkeling ten opzichte van twaalf maanden eerder, is iets gedaald en bedraagt nu 2,1 procent. Volgens de Europese inflatiemaatstaf was Nederland in juni een van de landen met de hoogste inflatie in de Europese Unie.

Huurstijging dit jaar iets lager dan in 1998

De jaarlijkse aanpassing van de huren per 1 juli is dit jaar gemiddeld lager geweest dan in voorgaande jaren. In 1999 komt de gemiddelde huurstijging volgens voorlopige uitkomsten uit op 3,1 procent. Vorig jaar was dat nog 3,4 procent. Dit is een voortzetting van een ontwikkeling in de afgelopen jaren van verminderende huurstijging. De procentuele wijzigingen van de woninghuur per 1 juli zijn de afgelopen jaren uitgekomen op:
Jaar Huurstijging
juli 1992 5,6%
juli 1993 5,4%
juli 1994 5,1%
juli 1995 4,5%
juli 1996 4,1%
juli 1997 3,8%
juli 1998 3,4%
juli 1998 3,4%
juli 1999 3,1%

Kleding en groenten goedkoper, benzine duurder

Naast de huurstijging werden deze maand prijsstijgingen gemeten voor onder andere autobrandstoffen en vakantieaccommodatie.

Daar stonden forse prijsdalingen tegenover. Kleding en schoeisel werden bijna 10 procent goedkoper; dit is overigens gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Verder daalden ook verse groenten en aardappelen en vers fruit in prijs. Verse groenten waren vanaf oktober vorig jaar vrij hoog geprijsd, maar zijn in de laatste twee maanden 20 procent in prijs gedaald. Aardappelen, die vanaf november erg duur waren, zijn in de laatste maand bijna 20 procent goedkoper geworden.

Ook werden lagere tarieven gemeten voor gas en voor de telefoon.

Inflatie iets gedaald

De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex in een maand ten opzichte van de overeenkomstige maand in het voorgaande jaar. In juli is de inflatie gedaald naar 2,1 procent. Vorige maand bedroeg deze nog 2,3 procent. De prijsontwikkeling van aardappelen, groenten en fruit, de telefoontarieven en de huren zijn hiervan de belangrijkste oorzaken.

Afgeleide consumentenprijsindex

In de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. De afgeleide index voor alle huishoudens was in juli 0,1 procent lager dan in juni en 1,5 procent hoger dan in juli van het vorige jaar.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex

Het CBS stelt sinds maart 1997, naast de nationale consumenten-prijsindex, ten behoeve van de Europese Unie (EU) ook de geharmoniseerde consumentenprijsindex van Nederland samen. De geharmoniseerde index dient voor vergelijkingen binnen de Europese Unie, maar is minder geschikt om de nationale inflatie weer te geven. In juni was de gemiddelde inflatie voor de EU-landen 1,0 procent en in de Eurozone 0,9 procent. In Nederland kwam de inflatie volgens de geharmoniseerde index in juni uit op 2,1 procent. Daarmee had Nederland, tezamen met Spanje, Portugal en Ierland, het hoogste inflatiecijfer van de Eurozone. Ook in de vier lidstaten van de Europese Unie die nog niet behoren tot de Eurozone, was de inflatie tussen juni 1998 en juni van dit jaar lager dan in Nederland.

Het is voor de eerste keer sinds de start van de geharmoniseerde consumentenprijsindex in 1996 dat Nederland de hoogst gemeten inflatie heeft. Het CBS merkt hierbij op dat de inflatie in Nederland de laatste maanden stabiel is, maar dat de inflatie in enkele andere Europese landen, waaronder Griekenland, Ierland en Portugal, is afgenomen.

De geharmoniseerde index van Nederland kwam in juli 0,6 procent lager uit dan in juni. De inflatie volgens de geharmoniseerde index is in Nederland teruggegaan naar 1,8 procent. Van de andere Europese landen zijn er nog geen uitkomsten over juli beschikbaar.

Technische toelichting

De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens.

De gegevens over de huurstijging zijn voorlopige cijfers. Deze zijn gebaseerd op uitkomsten nadat de gegevens van ruim 75 procent van de huurenquête over 1999 van het CBS zijn verwerkt.

De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zie hiervoor ook de persmededeling 'Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen' van 5 maart 1997.

Het belangrijkste verschil tussen de geharmoniseerde index en de nationale consumentenprijsindex betreft de consumptiepakketten waarop zij betrekking hebben. Wonen in een eigen huis (huurwaarde), consumptiegebonden belastingen (onroerende-zaakbelasting, motorrijtuigenbelasting e.d.), uitgaven in het buitenland, contributies en collegegelden worden bijvoorbeeld wel meegenomen in de nationale index, maar niet in de geharmoniseerde.

De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (EURO-11, CPIMU) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 11 landen die met ingang van 1 januari 1999 meedoen in de Economische en Monetaire Unie.

De EURO-15 geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de 15 lidstaten van de Europese Unie.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie en overige tabellen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, tel. (070) 337 58 70. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Grafiek. Procentuele verandering CPI-alle huishoudens t.o.v. de overeenkomstige maand een jaar eerder

Consumentenprijsindex alle huishoudens (1995=100) 1)

Artikelgroep

Wegings- factoren

1999 juni

1999 juli 2)

% mutatie juli '99 t.o.v.

juni '99

juli '98

0

Totaal bestedingen

100000

108.3

108.3

0.0

2.1

1

Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken

13726

105.2

103.9


-1.2


-0.2

Voedingsmiddelen

12414

105.7

104.3


-1.3

0.2

Brood en granen

2324

104.0

104.3

0.3

2.1

Vlees

2911

103.7

104.0

0.3


-0.4

Vis

313

116.9

115.9


-0.9

7.0

Melk, kaas en eieren

2120

102.1

101.5


-0.6


-1.0

Oliën en vetten

361

101.8

101.9

0.1


-0.3

Fruit

986

114.4

110.4


-3.5


-5.5

Groenten, incl. aardappelen e.d.

1446

110.8

100.9


-8.9

0.5

Suiker en andere zoetwaren

881

101.6

101.8

0.2

0.8

Voedingsmiddelen n.e.g.

1072

109.0

109.3

0.3

3.6

Alcoholvrije dranken

1312

100.5

100.2


-0.3


-3.8

Koffie, thee en cacao

568

92.1

92.0


-0.1


-13.1

Mineraalwater, frisdranken e.d.

744

106.9

106.5


-0.4

3.5

2

Alcoholhoudende dranken en tabak

3980

110.7

110.8

0.1

2.7

Alcoholhoudende dranken

1923

103.1

103.3

0.2

1.6

Tabak

2057

117.8

117.8

0.0

3.6

3

Kleding en schoeisel

6121

105.9

95.8


-9.5

1.9

Kleding en kledingstoffen

4995

105.2

94.7


-10.0

1.6

Schoeisel en schoenreparaties

1126

109.1

100.4


-8.0

3.2

4

Huisvesting, water, elektriciteit, gas

26832

114.9

117.2

2.0

2.9

Huisvesting

20422

114.1

117.6

3.1

3.1

Normaal onderhoud en reparatie woning

1623

108.2

108.2

0.0

1.5

Overige diensten i.v.m. woning, w.o. water

839

124.0

123.9


-0.1

10.8

Elektriciteit, gas e.a. brandstoffen

3948

120.2

117.6


-2.2

1.3

5

Stoffering, huishoudelijke apparaten

7959

104.1

104.2

0.1

3.0

Meubelen, stoffering en decoratie

3368

105.4

105.7

0.3

4.3

Huishoudtextiel

931

103.3

103.1


-0.2

2.1

Verwarmingsapp., kookapp., koelkasten

904

95.0

95.0

0.0

0.3

Vaat- en glaswerk en huishoudelijke app.

470

104.4

104.3


-0.1

1.2

Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin

430

101.7

101.7

0.0

0.7

Dagelijks woningonderhoud

1856

107.1

107.1

0.0

3.0

6

Gezondheid

544

105.5

105.4


-0.1

1.2

7

Vervoer

10707

105.5

106.8

1.2

2.6

Aankoop voertuigen

4211

99.2

99.4

0.2

0.6

Gebruik van privé-voertuigen

4784

110.2

112.5

2.1

4.6

Vervoersdiensten

1712

108.2

109.1

0.8

1.7

8

Communicatie

1862

106.4

102.7


-3.5


-7.4

9

Recreatie en cultuur

11329

103.5

103.3


-0.2

1.5

Apparaten, toebehoren incl. reparatie

4744

93.2

92.5


-0.8


-0.6

Recreatie en cultuur

3092

112.7

113.2

0.4

3.4

Kranten, boeken en schrijfwaren

2150

112.0

111.9


-0.1

2.8

Pakketreizen

1343

105.1

105.1

0.0

1.3

10

Onderwijs

376

109.4

110.5

1.0

2.6

11

Hotels, cafés en restaurants

5521

110.1

111.4

1.2

3.3

Restaurants, cafés en kantines

4387

110.2

110.5

0.3

3.9

Accommodatie

1134

109.7

114.9

4.7

1.1

12

Diverse goederen en diensten

6293

104.2

104.3

0.1

1.8

Lichaamsverzorging

1980

109.2

109.6

0.4

4.2

Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g.

891

98.7

97.8


-0.9


-1.0

Verzekering

2486

101.7

101.8

0.1

0.8

Bankdiensten n.e.g.

31

102.0

102.0

0.0

2.9

Andere diensten n.e.g.

905

105.5

105.8

0.3

1.2

13

Consumptiegebonden belastingen en overheidsd.

4750

110.1

110.1

0.0

3.3

Consumptiegebonden belastingen

3785

108.9

108.9

0.0

3.1

Overheidsdiensten

965

114.9

114.9

0.0

4.1

1) De prijsindexcijfers geven het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland.

2) Voorlopige cijfers.

Consumentenprijsindex, alle huishoudens (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100.6

101.0

102.0

102.3

102.0

101.6

101.9

101.7

102.7

102.9

102.8

102.7

102.0

1997

102.8

103.0

103.8

103.9

104.2

103.6

104.0

104.3

105.2

105.3

105.4

105.1

104.2

1998

104.7

105.3

106.2

106.4

106.3

105.9

106.1

106.1

107.0

107.3

107.2

106.9

106.3

1999

107.0

107.5

108.5

108.7

108.7

108.3

108.3


*

Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid 1) (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99.9

100.3

101.2

101.5

101.3

100.9

101.2

101.0

102.0

102.2

102.1

102.0

101.3

1997

101.9

102.1

102.8

102.9

103.1

102.6

103.0

103.3

104.3

104.4

104.4

104.1

103.3

1998

103.5

104.1

105.0

105.2

105.1

104.7

104.9

104.9

105.8

106.1

106.0

105.7

105.1

1999

105.3

105.8

106.7

107.0

107.0

106.6

106.5


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100.6

100.9

101.9

102.2

101.9

101.5

101.8

101.6

102.5

102.8

102.6

102.5

101.9

1997

102.7

102.9

103.7

103.8

104.0

103.5

103.9

104.1

105.0

105.1

105.2

104.9

104.1

1998

104.6

105.2

106.0

106.3

106.2

105.7

105.9

105.9

106.8

107.0

107.0

106.7

106.1

1999

106.8

107.4

108.3

108.5

108.5

108.1

108.0


*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met een laag inkomen, afgeleid 1) 1995=100

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99.9

100.2

101.2

101.5

101.2

100.8

101.1

100.9

101.8

102.1

101.9

101.9

101.2

1997

101.8

102.0

102.7

102.8

103.0

102.5

102.9

103.2

104.1

104.2

104.3

104.0

103.1

1998

103.4

104.0

104.8

105.1

105.0

104.5

104.7

104.7

105.6

105.9

105.8

105.5

104.9

1999

105.1

105.6

106.5

106.8

106.8

106.4

106.3


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100.3

100.8

101.8

102.1

101.9

101.4

101.3

101.2

102.3

102.5

102.4

102.3

101.7

1997

102.2

102.5

103.4

103.5

103.7

103.1

103.1

103.5

104.6

104.7

104.7

104.3

103.6

1998

103.8

104.5

105.5

105.7

105.6

105.1

105.1

105.1

106.1

106.4

106.3

106.0

105.4

1999

105.9

106.5

107.6

107.8

107.9

107.4

107.2


*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen, afgeleid 1) (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99.8

100.2

101.2

101.6

101.3

100.8

100.8

100.7

101.8

102.0

101.9

101.8

101.2

1997

101.5

101.7

102.6

102.7

102.9

102.3

102.4

102.7

103.8

103.9

104.0

103.6

102.8

1998

102.9

103.5

104.5

104.8

104.7

104.2

104.2

104.2

105.2

105.5

105.4

105.0

104.5

1999

104.5

105.1

106.2

106.5

106.5

106.1

105.9


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Procentuele wijzigingen t.o.v. de overeenkomstige maand uit het voorgaande jaar
CPI Alle huishoudens
Totaal CPI Alle huishoudens
afgeleid
Totaal

januari

1997

2.2

2.0

februari

1997

2.0

1.8

maart

1997

1.8

1.6

april

1997

1.6

1.4

mei

1997

2.2

1.8

juni

1997

2.0

1.7

juli

1997

2.1

1.8

augustus

1997

2.6

2.3

september

1997

2.4

2.3

oktober

1997

2.3

2.2

november

1997

2.5

2.3

december

1997

2.3

2.1

januari

1998

1.8

1.6

februari

1998

2.2

2.0

maart

1998

2.3

2.1

april

1998

2.4

2.2

mei

1998

2.0

1.9

juni

1998

2.2

2.0

juli

1998

2.0

1.8

augustus

1998

1.7

1.5

september

1998

1.7

1.4

oktober

1998

1.9

1.6

november

1998

1.7

1.5

december

1998

1.7

1.5

januari

1999

2.2

1.7

februari

1999

2.1

1.6

maart

1999

2.2

1.6

april

1999

2.2

1.7

mei

1999

2.3

1.8

juni

1999

2.3

1.8

juli

1999

2.1


*)

1.5

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen, Nederland (1996=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

98.7

99.2

100.4

100.7

100.3

99.8

99.5

99.3

100.4

100.7

100.5

100.4

100.0

1997

100.4

100.6

101.6

101.7

101.9

101.3

101.4

101.8

102.9

103.0

103.0

102.6

101.9

1998

102.0

102.7

103.8

104.2

104.0

103.5

103.2

103.2

104.2

104.5

104.5

104.1

103.7

1999

104.1

104.8

105.9

106.2

106.2

105.7

105.1


*

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen, Euro-15 (1996=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

98.8

99.2

99.6

99.9

100.1

100.2

100.0

100.1

100.4

100.5

100.5

100.7

100.0

1997

100.9

101.2

101.3

101.4

101.7

101.7

101.7

101.9

102.1

102.2

102.3

102.4

101.7

1998

102.2

102.5

102.7

103.0

103.2

103.3

103.2

103.2

103.3

103.3

103.3

103.4

103.0

1999

103.2

103.5

103.8

104.2

104.3

104.3


*


*) Voorlopig cijfer

Procentuele wijzigingen t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar
Geharmoniseerde
index Nederland
Totaal Nationale
Consumentenprijsindex
Totaal

januari

1997

1.7

2.2

februari

1997

1.4

2.0

maart

1997

1.2

1.8

april

1997

1.0

1.6

mei

1997

1.6

2.2

juni

1997

1.5

2.0

juli

1997

1.9

2.1

augustus

1997

2.5

2.6

september

1997

2.5

2.4

oktober

1997

2.3

2.3

november

1997

2.5

2.5

december

1997

2.2

2.3

januari

1998

1.6

1.8

februari

1998

2.1

2.2

maart

1998

2.2

2.3

april

1998

2.5

2.4

mei

1998

2.1

2.0

juni

1998

2.2

2.2

juli

1998

1.8

2.0

augustus

1998

1.4

1.7

september

1998

1.3

1.7

oktober

1998

1.5

1.9

november

1998

1.5

1.7

december

1998

1.5

1.7

januari

1999

2.1

2.2

februari

1999

2.0

2.1

maart

1999

2.0

2.2

april

1999

1.9

2.2

mei

1999

2.1

2.3

juni

1999

2.1

2.3

juli

1999

1.8


*)

2.1

Geharmoniseerde consumentenprijsindices van de 15 landen in de Europese Unie Totaal index
1996=100
jun-99 jun-99
t.o.v.
jun-98


*)

Oostenrijk

102.1

0.2

Duitsland

102.8

0.4

Frankrijk

102.7

0.4

België

103.5

0.7

Finland

104.2

1.2

Luxemburg

103.5

1.2

Italië

105.5

1.4

Ierland

106.2

2.1

Nederland

105.7

2.1

Portugal

106.7

2.1

Spanje

105.6

2.1

CPIMU

103.8

0.9

Zweden

103.6

0.4

Verenigd Koninkrijk

105.1

1.4

Griekenland

113.7

1.8

Denemarken

105.7

1.9

EURO-15

104.3

1.0


*) Voorlopige cijfers.

Bron: Eurostat/CBS

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen, Euro-11 (1996=100) 1)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

98.9

99.3

99.7

99.9

100.1

100.1

100.2

100.1

100.2

100.4

100.4

100.6

100.0

1997

100.9

101.2

101.3

101.2

101.5

101.5

101.6

101.8

101.9

101.9

102.0

102.1

101.6

1998

102.0

102.3

102.4

102.6

102.8

102.9

102.9

102.9

102.9

102.8

102.8

102.9

102.7

1999

102.8

103.1

103.4

103.7

103.8

103.8


*

1) Consumentenprijsindex voor de monetaire unie.

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 06 augustus 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie