Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer

Datum nieuwsfeit: 06-08-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zoetermeer

Openbare bekendmakingen

WET MILIEUBEHEER

Bekendmaking melding(en) verandering inrichting Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat bij hen een melding voor de verandering van een inrichting ingevolge de Wet milieubeheer is binnengekomen van:

1. Dräger Nederland B.V., wegens enige wijzigingen van de indeling in het perceel Edisonstraat 53 te Zoetermeer (WM 24/1999).

De vermelde veranderingen zullen geen gevolgen hebben voor de aard en de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt.

Ter-inzage-legging

Inzage van de meldingen en de bijbehorende stukken is vanaf 9 augustus
1999 tot 6 september 1999, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, voor iedereen mogelijk.
Fotokopieën zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.Tevens liggen genoemde bescheiden vanaf 9 augustus 1999 tot 6 september 1999 elke zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur in het politiebureau, Burg. Wegstapelplein 1 te Zoetermeer, ter inzage.

Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen van maandag tot en met

vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, sectie Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, telefoonnummer (079) 346 8309.

BOUWEN

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te

zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met de afdeling

Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 8322.

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunning zijn ingediend.


* Bladgroen 63 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. A.G.M. Wery te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999874);

* Violiervaart 51 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. H. Hanemaaijer te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999876);
* Bleiswijkseweg 94 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. I.A.M. Knipping te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999877);
* Groen-Blauwlaan 38 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. M. Chan te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999878);
* Baron de Coubertinlaan voor het bouwen van een kantoor t.n.v. Lausanne BV te Leidschendam (bouwaanvraag B1999882).

Meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen van meldingen tot bouwvoornemen hebben ontvangen.


* Rene Clairstrook 11 voor het plaatsen van een serre t.n.v. Y.J. Drost te Zoetermeer (melding M1999880);
* Rene Clairstrook 9 voor het plaatsen van een serre t.n.v. A.B.M. Moest te Zoetermeer (melding M1999879).

Aanvragen sloopvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel
8.1.1 van de Bouwverordening te kennen dat bij de afdeling Milieu,

Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor sloopvergunning zijn ingediend.

* Brechtzijde 45 voor het slopen van gevels t.n.v. Stichting VVR te Zoetermeer (sloopvergunning S1999883);

* Heijermanshove 98 voor het het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking t.n.v. De Goede Woning te Zoetermeer (sloopvergunning S1999884);

* Heijermanshove 35 voor het verwijderen van asbestkoord t.n.v. De Goede Woning te Zoetermeer (sloopvergunning S1999885);
* Tempelberg 1 Zoetermeer voor het slopen van vloer en wandtegels in keuken, badkamer en toilet t.n.v. De Goede Woning te Zoetermeer (sloopvergunning S1999886).

Verleende bouwvergunningen
Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend:


* Oostweg/Scheglaan voor het bouw van een restaurant t.n.v.

C. Villani te Bleiswijk

(verleend d.d. 23-07-1999, bouwvergunning B1999356);
* Meerzichtlaan 23 voor het uitbreiden van een sportschool t.n.v. Denkers Sportschool te Zoetermeer
(verleend d.d. 27-07-1999, bouwvergunning B1999386);
* Argonstraat 10 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Suzuki Limo te Zoetermeer
(verleend d.d. 29-07-1999, bouwvergunning B1999434);
* Leidsewallen 44 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J.P. Hoogduin te Zoetermeer
(verleend d.d. 29-07-1999, bouwvergunning B1999460);
* Albast 19 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. E.W.H. Stevens te Zoetermeer
(verleend d.d. 30-07-1999, bouwvergunning B1999475).

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:
1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.
3. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 346 8322 of 346 8646/8647.

Gemeente Zoetermeer © augustus 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie